TUŠ KABINE I PARAVANI

TUŠ KABINE I PARAVANI

Moderno uređenje kupaonice

Smjernice za izradu ETICS sustava: Zahtjevi

Slika 1: Smjernice za izradu ETICS sustava: Zahtjevi

1. UVOD
2. OSNOVE
3. BITNI ZAHTJEVI I DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI – ZAKONSKA REGULATIVA
4. OPĆE UPUTE
5. STRUKTURA SUSTAVA
6. PODLOGA
7. IZVOĐENJE
7.1. Spojevi, završeci i prodori
7.2. Podnožja, područje prskanja vodom i dodira s tlom
7.3. Dilatacijske reške (fuge)
7.4. Balkoni i terase
7.5. Atika/nadozid
7.6. Spoj nosivog elementa i ispune
7.7. Miješanje i nanošenje morta za lijepljenje
7.8. Postavljanje toplinsko-izolacijskih ploča i lamela
7.9. Armaturni sloj sa staklenom mrežicom
7.10. Ukrasni elementi
7.11. Završno-dekorativna žbuka
7.12. Posebnosti većih debljina toplinsko-izolacijskih ploča i lamela i sustav na sustav
8. Otpornost na požar
8.1. Podskupine zgrada

8.2. Zahtjevi

Pročelja zgrada grade se građevnim proizvodima reakcije na požar u skladu s tablicom 4. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.

Slika 2: Smjernice za izradu ETICS sustava: Zahtjevi
Tablica 13. Izvod iz Tablice 4. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara koji se odnosi na ETICS sustave

1) Odnosi se na uobičajene ETICS sustave za koje je određeno ispitivanje reakcije na požar sustava u skladu s HRN EN 13501-1.

Slika 3: Smjernice za izradu ETICS sustava: Zahtjevi
Tablica 14. Razredi građevnih proizvoda s obzirom na reakciju na požar razvrstavaju se u skladu s HRN EN 13501-1

Slika 4: Smjernice za izradu ETICS sustava: Zahtjevi
Tablica 15. Dodatni razredi građevnih proizvoda ovisno o doprinosu razvoja dima (skraćenica s = engl. smoke) i padanju kapljica (skraćenica d = engl. droplets) u skladu s HRN EN 13501-1

Slika 5: Smjernice za izradu ETICS sustava: Zahtjevi
Tablica 16. Razredbovanje ETICS sustava hrvatskih proizvođača s obzirom na reakciju na požar

Kako bi se spriječilo širenje požara po pročelju zgrade, pravilnik propisuje da se u zgradama podskupine ZPS4 i ZPS5 u kojima se koristi ETICS sustav s gorivom toplinskom izolacijom moraju izvesti protupožarne pregrade ili pojasevi iz materijala razreda reakcije na požar A1 ili A2-s1, d0. Protupožarna pregrada izvodi se neposredno oko građevinskih otvora (slika 33) bočno i iznad (prozori, vrata i drugo) ili samo horizontalno iznad otvora (slika 32) u dužini većoj od 30 cm lijevo i desno od krajnjeg ruba otvora izvode se protupožarne barijere u širini od najmanje 20 cm.

Horizontalni kontinuirani protupožarni pojasevi (slika 34) širine najmanje 30 cm izvode se oko cijele zgrade na svakoj drugoj etaži, najviše 50 cm iznad gornjeg ruba otvora. Negorive pregrade i pojasevi lijepe se potpuno pokrivnom metodom (odlomak 7.7.2., str. 27.) i dodatno mehanički pričvršćuju prišvrsnicama sa čeličnim trnom ili vijkom kako bi se u slučaju požara spriječilo otpadanje dijelova toplinske izolacije.

Slika 6: Smjernice za izradu ETICS sustava: Zahtjevi
Slika 32. Protupožarna pregrada neposredno iznad otvora.

Slika 7: Smjernice za izradu ETICS sustava: Zahtjevi
Slika 33. Protupožarna pregrada oko otvora.

Slika 8: Smjernice za izradu ETICS sustava: Zahtjevi
Slika 34. Protupožarni pojas na svakoj drugoj etaži.

9. Održavanje i popravci
9.1. Općenito
9.2. Održavanje
9.3. Pojava algi i gljivica
9.4. Pukotine
9.5. Ostalo
10. Prilozi

Izvor:
Slika 9: Smjernice za izradu ETICS sustava: Zahtjevi HUPFAS – Hrvatska udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava
www.hupfas.hr

Vezani članci

Vezane rubrike

  1. Članci i savjeti

Vezane teme

  1. Pasivna gradnja

Vezane aplikacije