MONTAŽNE KUĆE - KATALOG

MONTAŽNE KUĆE - KATALOG

DOMUSplus d.o.o.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Stručni dio +Tehničke specifikacije materijala +

AKCIJE FASADNIH SUSTAVA
Pogledajte cijene!

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - obrada otpadne vode u kontejnerskoj izvedbi za 80-350ES - prednosti, montaža, održavanje...

Slika 1: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - obrada otpadne vode u kontejnerskoj izvedbi za 80-350ES - prednosti, montaža, održavanje...

AS-ISO MBR linija za pročišćavanje otpadnih voda namijenjena je za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Za pročišćavanje komunalne vode se koristi aerobni tretman obrade otpadne vode dok se za uklanjanje/razdvajanje smjese aktivnog mulja i pročišćene vode koristi membranska tehnologija. Uređaji se optimiziraju na način da se dobije izlazna voda visoke kvalitete koja se može ponovno koristiti kao tehnološka voda.

Prednosti:

 • Obrađena voda se može koristiti kao tehnološka voda
 • Kompletna tehnologija za aerobnu obradu otpadne vode, uključujući operativni dio je uključena u cijenu
 • Objekt je izoliran i može se zaključati
 • Korisniku nudimo podršku i uslugu održavanje
 • Potrebni minimalni građevinski radovi
 • Pouzdanost i jednostavno rukovanje
 • Objekt je nadzeman i samostojeći
 • Mogućnost kemijskog čišćenja membrane na licu mjesta

Slika 2: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - obrada otpadne vode u kontejnerskoj izvedbi za 80-350ES - prednosti, montaža, održavanje... Slika 3: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - obrada otpadne vode u kontejnerskoj izvedbi za 80-350ES - prednosti, montaža, održavanje...

Opis tehnologije

Otpadna voda se prepumpava na mehanički pred-tretman u odjeljak (A), gdje se uklanjaju plivajuće i taložive čestice sa promjerom većim od 1 mm. Čestice izdvojene na ovaj način se transportiraju pomoću kamion cisterne na mjesto predviđeno za skupljanje otpada ovakve vrste. Nakon mehaničkog pred-tretmana otpadna voda gravitacijski odlazi u aktivacijski dio (B), gdje se uklanjanje nečistoća vrši biološkim putem, pod djelovanjem aerobnih i anaerobnih uvjeta.

Ukoliko je potrebno ovaj dio se može koristiti kao akumulacijski spremnik. Iz aktivacijskog dijela (B) voda se prepumpava u aktivacijski dio© u kojem je instaliran modul za ultra-filtraciju (D). Aktivacijski dio© je projektiran za istovremeno pročišćavanje otpadne vode biološkim tretmanom i tretmanom na ultra-filtracijskom modulu. U uređaju se nalaze aeratori za proizvodnju finih mjehurića zraka za opskrbu spremnika kisikom dok se u odjeljku (C) oni također koriste i za čišćenje membranskog modula.

Slika 4: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - obrada otpadne vode u kontejnerskoj izvedbi za 80-350ES - prednosti, montaža, održavanje...

Slika 5: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - obrada otpadne vode u kontejnerskoj izvedbi za 80-350ES - prednosti, montaža, održavanje...

Montaža postrojenja za obradu

Postrojenje za obradu otpadne vode se instalira na betonsku podlogu sa pripremljenim cijevnim priključcima. Osim priključka na električnu mrežu i eventualno kontrolne opreme u prepumpnoj stanici (plovci u prepumpnoj stanici) postrojenje ne zahtijeva radove na električnim instalacijama. Postrojenje za obradu otpadnih voda se stavlja u pogon od strane dobavljača ili ovlaštenog izvođača radova. S obzirom na ugradnju tehnologije u ISO kontejner, postrojenja su prenosiva kamionom/brodom. Otvori za cijevi i za ventilacijski sustav se moraju izrezati iz zidova ISO kontejnera.

Slika 6: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - obrada otpadne vode u kontejnerskoj izvedbi za 80-350ES - prednosti, montaža, održavanje...

Održavanje

Održavanje vrši obučeni i ovlašteni servis. Održavanje membrana i podešavanje izvlačenja viška mulja se odvija po potrebi, u skladu sa operativnim pravilima, od strane operatera obučenog za rad na UPOV. U pravilu se membrane čiste i zamjenjuju svakih 6 mjeseci.

Garancija

UPOV tehnologija – 24 mjeseca; tankovi – 5 godina.

Dokumentacija

Zajedno sa kupoprodajnim ugovorom, kupac će dobiti operativnu i instalacijsku dokumentaciju. Također kupac će dobiti preostalu dokumentaciju o UPOV sa garancijskim listom (Dnevnik rada, Upute za rad i Operativna pravila).

Izvor: ASIO d.o.o.

ASIO d.o.o.

Tel: 031/ 63 81 25

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Prodaja u cijeloj Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.

Vezane vrste materijala

 1. Pročišćivači otpadnih voda

Ostale vrste materijala

 1. Aditivi
 2. Beton
 3. Betonski proizvodi
 4. Brtvila
 5. Čelične konstrukcije
 6. Cijevi i cijevni sustavi
 7. Dimnjaci
 8. Dizala i platforme
 9. Drvena građa
 10. Drvobetonski proizvodi
 11. Fasade
 12. Fuge
 13. Geosintetici
 14. Gips ploče i pribor, suha gradnja
 15. Građevna limarija
 16. Grijanje
 17. Hale
 18. Hidroizolacija
 19. Hlađenje
 20. Hortikultura
 21. Impregnacije
 22. Kamen i kameni materijali
 23. Kontejneri
 24. Krovovi i krovni pokrovi
 25. Kupaonske instalacije
 26. Ljepila
 27. Montažne kuće
 28. Mortovi, špricevi i mase
 29. Obrada zraka
 30. Ogradni sustavi
 31. Oplate
 32. Opskrba vodom i odvodnja, vodoinstalacije
 33. Plinske instalacije i plinovodi
 34. Podovi
 35. Premazi
 36. Protupožarna izolacija
 37. Rasvjeta
 38. Solarni sustavi
 39. Specijalni betoni
 40. Staklena opeka
 41. Stropovi
 42. Stupovi
 43. Toplinska izolacija
 44. Travne rešetke
 45. Ventilacija
 46. Zaštita izolacije
 47. Zaštita od insekata i prašine
 48. Zaštita od sunca i pogleda
 49. Žbuke
 50. Zvučna izolacija