KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Zaštita od buke

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

2. Zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš

Zaštita od buke

Članak 28.

(1) Zaštita od buke provodi se radi zaštite od buke štetne po zdravlje ljudi a koja predstavlja svaki zvuk koji prekoračuje najviše dopuštene razine utvrđene posebnim propisima s obzirom na vrijeme i mjesto nastanka u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

(2) Zaštita od buke obuhvaća mjere zaštite od buke na kopnu, u obalnom području mora, vodi i u zraku, radi sprječavanja, smanjivanja i otklanjanja opasnosti za zdravlje ljudi.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

  1. Zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš
  2. Zaštita od štetnog utjecaja genetski modificiranih organizama
  3. Zaštita od buke
  4. Zaštita od ionizirajućih zračenja i nuklearna sigurnost
  5. Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija
  6. Zaštita od svjetlosnog onečišćenja
  7. Gospodarenje otpadom