KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Uvjeti za upis u imenik

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 47/98), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Uvjeti za upis u imenik

Članak 26.

(1) Ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri svojstvo člana Komore stječu upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera.

(2) Pravo na upis u Imenik ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera ima osoba koja ispunjava ove uvjete:

 1. da je hrvatski državljanin,
 2. da je potpuno poslovno sposobna,
 3. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova,
 4. da je diplomirala na odgovarajućem tehničkom fakultetu u Republici Hrvatskoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera (arhitekture, građevinarstva, geodezije, strojarstva, elektrotehnike),
 5. da je po završenom studiju najmanje tri godine radila pod nadzorom ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera,
 6. da je položila stručni ispit za obavljanje poslova u izgradnji objekata, odnosno drugi odgovarajući stručni ispit,
 7. da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti,
 8. da je dostojna za obavljanje arhitektonske i inženjerske djelatnosti,
 9. da ne obavlja poslove koji su nespojivi s arhitektonskom i inženjerskom djelatnošću.

(3) Ako je osoba koja podnese zahtjev za upis u Imenik položila odgovarajući završni ispit na stranom visokom učilištu ili na nekoj drugoj priznatoj stranoj ustanovi, smatra se da ispunjava uvjete iz stavka 2. točke 4. ovoga članka, s obvezom priznavanja istovrijednosti strane svjedodžbe u skladu s posebnim propisom.

(4) Upis u Imenik ovlaštenih arhitekata odnosno ovlaštenih inženjera može se odobriti arhitektu ili inženjeru stranom državljaninu iako ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka ako je član Komore arhitekata ili inženjera zemlje čiji je državljanin, uz uvjet uzajamnosti.

(5) Iznimno, upis u Imenik ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlaštenih inženjera može se odobriti i osobi koja ne ispunjava uvjete iz stavka 2. točke 4. ovoga članka ako ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci na poslovima iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona i ako se svojim radom posebno istaknula.

(6) Uvjete i mjerila za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlaštenih inženjera osoba iz stavka 5. ovoga članka donosi tijelo Komore određeno Statutom.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Imenici i upisnici
 2. Strukovni naziv
 3. Uvjeti za upis u imenik
 4. Nedostojnost za obavljanje poslova
 5. Odbijanje zahtjeva za upis
 6. Mirovanje članstva u komori
 7. Prestanak članstva u komori
 8. Ponovni upis u imenik
 9. Obavještavanje komore o pokretanju postupaka
 10. Žalba