VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Utvrđivanje strožih obveza vezano za granične vrijednosti emisija

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Utvrđivanje strožih obveza vezano za granične vrijednosti emisija

Članak 163.

(1) Na području iz članka 162. stavka 1. ovoga Zakona Vlada može tvrtkama posebnom odlukom utvrditi obveze koje su strože od propisanih graničnih vrijednosti emisija, ako poboljšanje stanja u okolišu nije moguće ostvariti drugim mjerama.

(2) Ako tvrtka ima odgovarajući akt nadležnog tijela državne uprave kojim su utvrđene granične vrijednosti emisija sukladno posebnim propisima, Ministarstvo će vezano za odluku Vlade iz stavka 1. ovoga članka, po službenoj dužnosti operateru izdati rješenje kojim će utvrditi obveze u skladu s odlukom Vlade i odrediti rok za njihovo izvršavanje.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Djelatnosti opasne po okoliš i odgovornost za štetu u okolišu
 2. Odgovornosti
 3. Izuzeća (NN 110/07, X.)
 4. Obveza utvrđivanja tvrtke koja je prouzročila štetu u okolišu i/ili štetu zaštićenim vrstama, obveza procjene značaja štete i prijeteće opasnosti od štete
 5. Obveza naknade troškova i štete
 6. Zahtjev za naknadu troškova i štete
 7. Naknada drugih šteta koje su nastale prilikom nastanka štete u okolišu
 8. Obveza poduzimanja mjera i obavještavanja
 9. Utvrđivanje ugroženog područja
 10. Utvrđivanje strožih obveza vezano za granične vrijednosti emisija
 11. Obveza izrade sanacijskog programa i provedba sanacije
 12. Žurni postupci
 13. Obveza osiguranja raspoloživih sredstava za naknadu štete
 14. Supsidijarno snošenje troškova za poduzimanje mjera otklanjanja štete u okolišu