VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Usklađenost i istodobnost izrade dokumenata prostornog uređenja

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Dokumenti prostornog uređenja – Opće odredbe (2.5.1., 2.5.)

Usklađenost i istodobnost izrade dokumenata prostornog uređenja

Članak 60.

(1) Dokument prostornog uređenja užega područja mora biti usklađen s dokumentom prostornog uređenja širega područja.

(2) Prostorni planovi lokalne razine moraju biti usklađeni s dokumentom prostornog uređenja državne, odnosno prostornim planom područne (regionalne) razine. Na području na kojem je prostorni plan u suprotnosti s državnim, primjenjuje se dokument prostornog uređenja državne, odnosno prostorni plan područne (regionalne) razine.

(3) Provedbeni dokumenti prostornog uređenja ne smiju mijenjati odredbe strateških dokumenata prostornog uređenja.

(4) Dokumentom prostornog uređenja užeg područja može se odrediti viši prostorni standard od onog određenog u dokumentu šireg područja ako je to tim dokumentom tako određeno.

(5) U slučaju protivnosti odredbe dokumenta prostornog uređenja odredbi ovoga Zakona primjenjuje se odredba ovoga Zakona.

(6) U slučaju međusobne neusklađenosti dokumenata prostornog uređenja, predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mora odlučiti u roku od najviše tri mjeseca o izmjeni i/ili dopuni, odnosno o stavljanju izvan snage neusklađenog dokumenta prostornog uređenja.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

  1. Dokumenti prostornog uređenja - Opće odredbe
  2. Razine izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja
  3. Namjena dokumenata prostornog uređenja
  4. Zajednički dokumenti prostornog uređenja
  5. Sadržaj dokumenta prostornog uređenja
  6. Financiranje izrade dokumenata prostornog uređenja
  7. Usklađenost i istodobnost izrade dokumenata prostornog uređenja
  8. Evidencija postupka izrade i donošenja dokumenta prostornog uređenja
  9. Dostupnost dokumenta prostornog uređenja
  10. Dostava dokumenata prostornog uređenja