KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Urbanistički plan uređenja

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti velikog grada, grada ili općine (2.5.4.)

Urbanistički plan uređenja

Značenje urbanističkog plana uređenja

Članak 75.

(1) Urbanistički plan uređenja detaljnije određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

(2) Urbanistički plan uređenja donosi se obvezno za neizgrađene dijelove građevinskog područja naselja i neizgrađena izdvojena građevinska područja izvan naselja te za dijelove tih područja planiranih za urbanu obnovu.

Sadržaj urbanističkog plana uređenja

Članak 76.

Urbanistički plan uređenja određuje osobito:

 • podjelu područja na posebne prostorne cjeline te područja i koncept urbane obnove naselja ili dijelova naselja,
 • osnovu namjene površina i prikaz površina javne namjene,
 • razmještaj djelatnosti u prostoru,
 • osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture,
 • mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,
 • uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina,
 • zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje naselja i izradu detaljnih planova uređenja,
 • uvjete uređenja i korištenja površina i građevina i
 • zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine
 2. Urbanistički plan uređenja
 3. Detaljni plan uređenja