KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Uređenje građevinskog zemljišta (2.9.)

Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta

Članak 136.

(1) Troškove ili dio troškova potrebnih za izradu urbanističkog plana uređenja ili detaljnog plana uređenja te za uređenje građevinskog zemljišta može snositi vlasnik zemljišta kojem to uređenje koristi ili druga zainteresirana osoba koja s jedinicom lokalne samouprave sklopi ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta.

(2) Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta sklapa se u pisanoj formi, a ovisno o svom predmetu, sadrži osobito:

 • naziv odnosno ime i adresu stranaka,
 • naziv i obuhvat prostornog plana čija se izrada financira i osnovne smjernice za njegovu izradu značajne za obje stranke,
 • obvezu jedinice lokalne samouprave da donese prostorni plan,
 • vrstu i opseg radnji i radova na uređenju zemljišta koje se obvezuje izvršiti jedinica lokalne samouprave, te rok za njihovo izvršenje,
 • iznos, način i rok plaćanja troškova uređenja zemljišta koji se obvezuju platiti vlasnik zemljišta, odnosno zainteresirana osoba.

(3) Sklapanje ugovora o uređenju građevinskog zemljišta ne isključuje primjenu posebnih propisa o javnoj nabavi.

(4) Ugovor o uređenju građevinskog zemljišta objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Cilj i obveza uređenja građevinskog zemljišta
 2. Radnje i radovi uređenja građevinskog zemljišta
 3. Redoslijed uređenja građevinskog zemljišta
 4. Mogućnost građenja u građevinskom području
 5. Zabrana izdavanja dozvola i drugih akata
 6. Obveza prodaje zemljišta
 7. Predaja zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave
 8. Pravo prvokupa
 9. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta