VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Strukovni razredi

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 47/98), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Strukovni razredi

Članak 15.

(1) Strukovni razred (u daljnjem tekstu: razred) oblik je strukovnog povezivanja i organiziranja članova Komore radi unapređivanja rada članova Komore koji obavljaju određene poslove.

(2) Svaki član Komore istodobno je i član jednog od razreda.

Članak 16.

Strukovni razredi jesu:

  1. Razred arhitekata,
  2. Razred inženjera građevinarstva,
  3. Razred inženjera geodezije,
  4. Razred inženjera strojarstva,
  5. Razred inženjera elektrotehnike.

Članak 17.

(1) Tijela su razreda predsjednik razreda i odbor razreda.

(2) Ako postoji interes članova razreda, razred može imati više odbora.

(3) Razredi svojim djelovanjem ne smiju nanositi štetu drugim članovima Komore.

Članak 18.

(1) Razredi na svojim sjednicama biraju predsjednike i zamjenike predsjednika između svojih članova.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika pripremaju i sazivaju sjednice, skrbe o radu razreda i u njegovo ime nastupaju prema tijelima Komore.

(3) Iznimno, u poslovima iz djelokruga određenog razreda predsjednik tog razreda može, uz prethodno ovlaštenje predsjednika Komore, zastupati Komoru.

Članak 19.

(1) Stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove za Komoru obavlja stručna služba Komore.

(2) Rad stručne službe Komore uređuje se pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

  1. Ustrojstvo komore
  2. Tijela komore
  3. Strukovni razredi