VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Stegovne mjere

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 47/98), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Stegovne mjere

Članak 39.

(1) Za teže povrede dužnosti i ugleda arhitekata ili inženjera mogu se ovlaštenom arhitektu, odnosno ovlaštenom inženjeru izreći ove mjere:

 • ukor,
 • novčana kazna,
 • zabrana obavljanja poslova u trajanju od pet mjeseci do pet godina.

(2) Za lakše povrede dužnosti i ugleda arhitekta ili inženjera može se ovlaštenom arhitektu ili ovlaštenom inženjeru izreći opomena i novčana kazna.

(3) Mjera zabrane obavljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer na određeno vrijeme provodi se brisanjem iz imenika Komore.

Članak 40.

(1) Novčana kazna iz članka 39. stavka 1. i 2. ovoga Zakona može se izreći u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

(2) Statutom se pobliže utvrđuje visina novčanih kazni za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda inženjera, te njihova namjena. Iznos novčane kazne uplaćuje se u korist Komore.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Stegovna djela
 2. Stegovne mjere
 3. Pokretanje stegovnoga postupka
 4. Pravo priziva
 5. Primjena zakona
 6. Ovršnost stegovnih kazni
 7. Pokretanje upravnog spora
 8. Zastara