KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Stegovna djela

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 47/98), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Stegovna djela

Članak 38.

(1) Ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda arhitekata ili inženjera pred stegovnim tijelima Komore.

(2) Težom povredom smatra se osobito nedoličan odnos prema struci, odnosno prekoračenje načela i pravila utvrđenih Kodeksom strukovne etike koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena ili propuštena.

(3) Lakša je povreda narušavanja dužnosti i ugleda arhitekata ili inženjera i Kodeksa strukovne etike koje je manjeg značenja.

(4) Statutom se pobliže utvrđuje što se smatra težom povredom dužnosti i ugleda ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera i Kodeksa strukovne etike hrvatskih inženjera.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

  1. Stegovna djela
  2. Stegovne mjere
  3. Pokretanje stegovnoga postupka
  4. Pravo priziva
  5. Primjena zakona
  6. Ovršnost stegovnih kazni
  7. Pokretanje upravnog spora
  8. Zastara