KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Statut

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 47/98), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Statut

Članak 20.

(1) Statutom se pobliže uređuje:

 • ustrojstvo Komore,
 • oblici udruživanja ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave,
 • postupak upisa u imenike i upisnike Komore,
 • način vođenja imenika i upisnika,
 • strukovni zadaci i stručni smjer ovlaštenog arhitekta i ovlaštenog inženjera,
 • prava i dužnosti ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera,
 • stegovni postupak za utvrđivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera,
 • tijela za pokretanje i vođenje stegovnog postupka,
 • ustrojstvo stručne službe Komore,
 • te druga pitanja važna za njezine članove.

(2) Skupština Komore donosi Statut uz prethodnu suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Statut se objavljuje u “Narodnim novinama”.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Statut
 2. Kodeks strukovne etike
 3. Cjenik usluga