KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Sadržaj informacijskog sustava

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Informacijski sustav prostornog uređenja (2.2.)

Sadržaj informacijskog sustava

Članak 42.

(1) Informacijski sustav sadrži registre podataka o prostoru i druge registre podataka i informacija u vezi s prostornim uređenjem određenim u skladu s ovim Zakonom.

(2) Informacijski sustav sadrži osobito podatke i informacije o:

 • stvarnom korištenju zemljišta prikupljene i obrađene u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima, te listom prostornih pokazatelja,
 • osnovnoj namjeni prostora/površina određenoj u dokumentima prostornog uređenja,
 • uvjetima i ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima,
 • javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi,
 • upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja,
 • planovima i programima u izradi ili donesenim u svrhu zaštite prostora.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Informacijski sustav prostornog uređenja
 2. Sadržaj informacijskog sustava
 3. Uspostava, vođenje i održavanje informacijskog sustava
 4. Obveze dostave podataka i informacija
 5. Javnost informacijskog sustava
 6. Podaci o nekretninama i vlasnicima