KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Razmjena podataka radi sprječavanja i ublažavanja domino efekta

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

5. Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Razmjena podataka radi sprječavanja i ublažavanja domino efekta

Članak 106.

(1) Na temelju podataka iz registra Agencije iz članka 108. ovoga Zakona, Ministarstvo će u skladu s odredbama uredbe iz članka 97. stavka 2.ovoga Zakona, ustrojiti očevidnik u kojem će utvrditi tvrtke koje obavljaju djelatnost u postrojenjima i postrojenja u kojima je odnosno gdje je povećana vjerojatnost od velikih nesreća i njihovih posljedica zbog lokacija, blizine takvih postrojenja i količina prisutnih opasnih tvari.

(2) Nakon utvrđivanja tvrtki i postrojenja u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će osigurati odgovarajuću razmjenu podataka sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za zaštitu i spašavanje, a u svrhu omogućavanja operaterima tih tvrtki da uzmu u obzir prirodu i razmjer sveukupne opasnosti od velike nesreće u odnosu na mjere i aktivnosti za sprječavanje velikih nesreća te sigurnosne sustave upravljanja, koje sadrže Izvješća o sigurnosti i unutarnje sigurnosne planove.

(3) Ministarstvo će odgovarajućim informiranjem i suradnjom s tvrtkama upisanim u očevidnik iz stavka 1. ovoga članka osigurati uvjete za međusobnu suradnju operatera vezano za propisane obveze o informiranju javnosti i dostavljanja podataka u svrhu izrade vanjskih planova.

Članak 107.

(1) Izvješće o sigurnosti uključujući i unutarnji plan operater je obvezan dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu i spašavanje radi izrade vanjskih planova.

(2) Vanjski planovi sigurnosti izrađuju se i primjenjuju sukladno posebnom zakonu.

(3) Unutarnji i vanjski planovi iz stavka 1. ovoga članka u slučaju pojačanog rizika od nastajanja odnosno nastanka velike nesreće, moraju biti primijenjeni bez odlaganja.

(4) Unutarnji i vanjski planovi moraju biti razmotreni, provjereni i ukoliko je nužno, izmijenjeni i usklađeni sukladno ovom Zakonu odnosno posebnom zakonu.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

  1. Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
  2. Obveze operatera u vezi sprječavanja velikih nesreća
  3. Izuzeća (NN 110/07, VI.-5.)
  4. Suglasnost na Izvješće o sigurnosti
  5. Promjene u radu postrojenja
  6. Obavještavanje o provođenju sigurnosnih mjera
  7. Informiranje u slučaju velike nesreće
  8. Razmjena podataka radi sprječavanja i ublažavanja domino efekta
  9. Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari