KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Radnje i radovi uređenja građevinskog zemljišta

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Uređenje građevinskog zemljišta (2.9.)

Radnje i radovi uređenja građevinskog zemljišta

Članak 123.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća sljedeće radnje i radove:

 • osiguranje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta u proračunu jedinice lokalne samouprave i iz drugih izvora,
 • pribavljanje projekata i druge dokumentacije, rješavanje imovinskopravnih odnosa u skladu s ovim Zakonom i posebnim zakonom i ishođenje akata potrebnih za provedbu radova u svrhu uređenja građevinskog zemljišta,
 • građenje u svrhu proširenja i/ili poboljšanja komunalne i druge infrastrukture sukladno posebnim propisima, ako ovim Zakonom nije određeno drukčije,
 • sanaciju terena (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguranje zemljišta i sl.),
 • poticanje i organizaciju suradnje u svrhu koordinacije gradnje pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih subjekata u čijem je djelokrugu prema posebnim propisima građenje građevina prometne, elektroopskrbne i telekomunikacijske infrastrukture te zdravstvenih, obrazovnih, upravnih i drugih javnih građevina potrebnih za život i rad u jedinici lokalne samouprave.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Cilj i obveza uređenja građevinskog zemljišta
 2. Radnje i radovi uređenja građevinskog zemljišta
 3. Redoslijed uređenja građevinskog zemljišta
 4. Mogućnost građenja u građevinskom području
 5. Zabrana izdavanja dozvola i drugih akata
 6. Obveza prodaje zemljišta
 7. Predaja zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave
 8. Pravo prvokupa
 9. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta