KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Promjene u radu postrojenja

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

5. Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Promjene u radu postrojenja

Članak 103.

(1) Ukoliko tvrtka uvede promjene u radu postrojenja, procesa proizvodnje i/ili vrsti i/ili količini opasnih tvari koje mogu uzrokovati velike nesreće ili ako trajno prestane obavljati djelatnosti u postrojenju, operater je obvezan provesti analizu i reviziju aktivnosti i sigurnosnih mjera za sprječavanje velikih nesreća prema Izvješću o sigurnosti za to postrojenje, te, po potrebi, na primjeren način, izmijeniti i dopuniti Izvješće o sigurnosti i o tome obavijestiti Ministarstvo i središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje.

(2) Ukoliko su promjene iz stavka 1. ovoga članka takve prirode da zahtijevaju izradu novoga Izvješća o sigurnosti, odnosno ishođenje suglasnosti na sadržaj izmjena i/ili dopuna Izvješća, operater je dužan ishoditi novu suglasnost i prije proteka razdoblja od pet godina iz članka 101. stavka 5. ovoga Zakona.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

  1. Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
  2. Obveze operatera u vezi sprječavanja velikih nesreća
  3. Izuzeća (NN 110/07, VI.-5.)
  4. Suglasnost na Izvješće o sigurnosti
  5. Promjene u radu postrojenja
  6. Obavještavanje o provođenju sigurnosnih mjera
  7. Informiranje u slučaju velike nesreće
  8. Razmjena podataka radi sprječavanja i ublažavanja domino efekta
  9. Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari