KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Prijelazne i završne odredbe (NN 47/98)

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 47/98), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Prijelazne i završne odredbe (X.)

Članak 49.

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova u izgradnji objekata i druga odgovarajuća uvjerenja o položenom stručnom ispitu stečena na području bivše Jugoslavije prije 8. listopada 1991. godine izjednačena su po pravnoj snazi s odgovarajućim uvjerenjima stečenima u Republici Hrvatskoj.

Članak 50.

Osobe koje su po propisima koji su bili na snazi, do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ispunjavale uvjete za projektanta, voditelja projekta, nadzornog inženjera i ovlaštenog revidenta stječu pravo upisa u Komoru ako u roku od osamnaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnesu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata ili Imenik ovlaštenih inženjera.

Članak 51.

(1) Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja imenovat će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona osnivački odbor i privremeni odbor za upis arhitekata i inženjera u Imenik ovlaštenih arhitekata i imenike ovlaštenih inženjera.

(2) Osnivački odbor iz stavka 1. ovoga članka sazvat će prvu Skupštinu Komore.

Članak 52.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”, a odredba članka 35. ovoga Zakona primjenjivat će se od 1. siječnja 2000.

Više: Pregled po poglavljima