KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Prestanak članstva u komori

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 47/98), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Prestanak članstva u komori

Članak 30.

Ovlaštenom arhitektu, odnosno ovlaštenom inženjeru prestaje članstvo u Komori i pravo obavljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer brisanjem iz Imenika:

 1. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo,
 2. ako mu bude oduzeta ili djelomično oduzeta poslovna sposobnost,
 3. ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova,
 4. ako mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova,
 5. ako je stegovnom kaznom izgubio pravo obavljanja poslova,
 6. ako podnese zahtjev za prestanak članstva u Komori,
 7. ako više od šest mjeseci bez opravdana razloga ne obavlja poslove,
 8. ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od šest mjeseci,
 9. ako obavlja poslove koji su nespojivi s arhitektonskom i inženjerskom djelatnošću.

Članak 31.

(1) Ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer u slučajevima iz članka 30. ovoga Zakona prestaje obavljati poslove:

 1. u slučaju prestanka hrvatskog državljanstva, od dana pravomoćnosti odluke kojom je utvrđen prestanak hrvatskog državljanstva,
 2. u slučaju oduzimanja ili djelomičnog oduzimanja poslovne sposobnosti, od dana pravomoćnosti odluke o oduzimanju ili djelomičnom oduzimanju poslovne sposobnosti,
 3. u slučaju izricanja sigurnosne mjere zabrane obavljanja poslova, od dana pravomoćnosti odluke suda,
 4. u slučaju izricanja stegovne mjere zabrane obavljanja poslova, od dana pravomoćnosti odluke o gubitku prava na obavljanje poslova,
 5. u slučaju osude na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od šest mjeseci, od dana pravomoćnosti odluke.

(2) U ostalim slučajevima ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer ne može obavljati poslove od dana dostavljanja rješenja tijela Komore određenog Statutom o prestanku prava na obavljanje poslova.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Imenici i upisnici
 2. Strukovni naziv
 3. Uvjeti za upis u imenik
 4. Nedostojnost za obavljanje poslova
 5. Odbijanje zahtjeva za upis
 6. Mirovanje članstva u komori
 7. Prestanak članstva u komori
 8. Ponovni upis u imenik
 9. Obavještavanje komore o pokretanju postupaka
 10. Žalba