VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Prekršaji osobe ovlaštene osobe za izradu parcelacijskih elaborata

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Kaznene odredbe (V.)

Prekršaji osobe ovlaštene osobe za izradu parcelacijskih elaborata

Članak 309.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena osoba ako izradi parcelacijski elaborat protivno rješenju o uvjetima građenja, rješenju o utvrđivanju građevne čestice ili lokacijskoj dozvoli ili detaljnom planu uređenja (članak 120.)

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 310.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno ovlašteni arhitekt ako onemogući obavljanje pregleda urbanističkog inspektora ili ne dostavi u određenom roku na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu u provedbi nadzora (članak 283. stavak 4.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Prekršaji osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja
 2. Prekršaji voditelja izrade
 3. Prekršaji osobe ovlaštene osobe za izradu parcelacijskih elaborata
 4. Prekršaji investitora
 5. Prekršaji osobe registrirane za poslove projektiranja
 6. Prekršaji revidenta
 7. Prekršaji pravne osobe ovlaštene za nostrifikaciju
 8. Prekršaji izvođača
 9. Prekršaj osobe registrirane za poslove stručnog nadzora
 10. Prekršaji vlasnika građevine
 11. Zastara prekršajnog progona i izvršenja prekršajnih sankcija