KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Ponovni upis u imenik

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 47/98), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Ponovni upis u imenik

Članak 32.

(1) Osoba kojoj je prestalo članstvo u Komori ne smije biti ponovno upisana u Imenik:

 1. ako joj je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova, prije nego što ta zabrana istekne ili bude obustavljena,
 2. ako joj je izrečena stegovna mjera zabrane obavljanja poslova, prije proteka vremena na koje se zabrana odnosi,
 3. ako pisano izjavi da ne želi obavljati poslove, odnosno ako nije obavljala poslove bez opravdana razloga dulje od šest mjeseci, prije nego što istekne šest mjeseci od dana donošenja rješenja o prestanku obavljanja poslova.

(2) U ostalim slučajevima ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer kojemu je prestalo članstvo u Komori, odnosno pravo obavljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer može zahtijevati ponovni upis u Imenik Komore kad prestanu razlozi zbog kojih mu je prestalo članstvo u Komori.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Imenici i upisnici
 2. Strukovni naziv
 3. Uvjeti za upis u imenik
 4. Nedostojnost za obavljanje poslova
 5. Odbijanje zahtjeva za upis
 6. Mirovanje članstva u komori
 7. Prestanak članstva u komori
 8. Ponovni upis u imenik
 9. Obavještavanje komore o pokretanju postupaka
 10. Žalba