KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Osiguranje od odgovornosti

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 47/98), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Osiguranje od odgovornosti (V.)

Članak 35.

(1) Ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer dužan je osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova mogao učiniti trećima. Ugovor o osiguranju od odgovornosti za ovlaštene arhitekte, odnosno ovlaštene inženjere koji rade u pravnoj osobi, ovlaštene arhitekte, odnosno ovlaštene inženjere članove projektantskoga društva i za arhitekte i inženjere koji rade u tom društvu zaključuje pravna osoba, odnosno to društvo.

(2) Uvjetima osiguranja može se predvidjeti da štetu od određenog iznosa izravno nadoknađuje ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer.

(3) Ako dođe do promjene uvjeta osiguranja, ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer dužan je, nakon primitka obavijesti Komore o tome bez odgađanja uskladiti svoje osiguranje s izmijenjenim uvjetima.

(4) Ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer dužan je uredno produživati osiguranje od odgovornosti.

(5) Komora može preuzeti osiguranje od odgovornosti svih ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera u Republici Hrvatskoj. U tom slučaju ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri dužni su Komori plaćati naknadu za osiguranje od odgovornosti.

(6) Kršenje obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno neplaćanje naknade za osiguranje Komori teža je povreda dužnosti ovlaštenog arhitekta, odnosno ovlaštenog inženjera.

(7) Osiguravatelji su dužni sklopiti ugovor o uvjetima osiguranja od odgovornosti s ovlaštenim arhitektom, odnosno ovlaštenim inženjerom koji im se za to obrati ili s Komorom.

(8) Uvjete osiguranja zajedno utvrđuju osiguravatelji u Republici Hrvatskoj u dogovoru s Ministarstvom i Komorom. Osiguravatelji su dužni za svaku iduću godinu odrediti osiguravatelja koji će ih zastupati. Ako osiguravatelji ne odrede zastupnika do konca listopada tekuće godine, zastupnikom će se smatrati osiguravatelj kojega odredi Ministarstvo. Odluka Ministarstva o tome nije upravni akt.

(9) Ako se dogovor iz stavka 8. ovoga članka ne postigne u roku od trideset dana od postavljanja zahtjeva bilo koje strane drugim dvjema stranama, o uvjetima osiguranja na prijedlog bilo koje strane odlučuje Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Pravorijek Stalnoga izbranog sudišta kojim se određuju uvjeti osiguranja za iduću godinu pravomoćan je i djeluje prema svim osiguravateljima, Ministarstvu, Komori, ovlaštenim arhitektima i ovlaštenim inženjerima te pravnim osobama i projektantskim društvima.

(10) Smatra se da je ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer sklopio ugovor o osiguranju kad podnese zahtjev za osiguranje, bez obzira na to je li u to vrijeme već bio postignut dogovor iz stavka 8. ovoga članka.

(11). Ako je ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer štetu trećemu učinio namjerno ili iz grupe nepažnje, osiguravatelj koji je naknadio štetu trećemu ima pravo na povrat isplaćene naknade za štetu od ovlaštena arhitekta, odnosno ovlaštena inženjera, odnosno pravne osobe i projektantskog društva.

Više: Pregled po poglavljima