VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Odbijanje zahtjeva za upis

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 47/98), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Odbijanje zahtjeva za upis

Članak 28.

(1) Upis u Imenik ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera odbija se ako osoba koja je podnijela zahtjev za upis u Imenik ne ispunjava uvjete iz članka 26. stavka 2., 3. i 5. ovoga Zakona.

(2) Ako je zahtjev za upis u Imenik odbijen iz razloga navedenih u članku 26. stavku 2. točki 8. i 9. ovoga Zakona, novi zahtjev za upis ne može se podnijeti prije isteka roka od dvije godine od pravomoćnosti rješenja kojim je zahtjev odbijen.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

  1. Imenici i upisnici
  2. Strukovni naziv
  3. Uvjeti za upis u imenik
  4. Nedostojnost za obavljanje poslova
  5. Odbijanje zahtjeva za upis
  6. Mirovanje članstva u komori
  7. Prestanak članstva u komori
  8. Ponovni upis u imenik
  9. Obavještavanje komore o pokretanju postupaka
  10. Žalba