KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Odbijanje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Lokacijska dozvola – Provođenje dokumenata prostornog uređenja (2.7.)

Odbijanje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole

Članak 113.

(1) Ako Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole, zaključkom će, najkasnije trideset dana od zaprimanja zahtjeva, investitoru odrediti primjereni rok za ispunjenje tih uvjeta, koji ne može biti dulji od trideset dana.

(2) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole ako utvrdi da:

 • idejni projekt nije izradila ovlaštena osoba,
 • idejni projekt nije izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola, odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa,
 • idejnim projektom nije riješeno priključenje građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastruk­turu,
 • građevna čestica nije uređena te
 • ako investitor ne ispuni uvjete određene zaključkom iz stavka 1. ovoga članka.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Lokacijska dozvola
 2. Nadležnost za izdavanje lokacijske dozvole
 3. Sadržaj lokacijske dozvole
 4. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
 5. Stranka u postupku izdavanja lokacijske dozvole
 6. Poziv za uvid u idejni projekt
 7. Odbijanje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole
 8. Dostava lokacijske dozvole i rješenja o odbijanju zahtjeva
 9. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole
 10. Rok za izdavanje lokacijske dozvole
 11. Pravo na žalbu (NN 76/07)
 12. Važenje lokacijske dozvole