VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Obveza poduzimanja mjera i obavještavanja

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Obveza poduzimanja mjera i obavještavanja

Članak 159.

(1) Tvrtka iz članka 150. stavka 1. i 2. ovoga Zakona koja djelovanjem ili propustom djelovanja u obavljanju djelatnosti prouzroči prijeteću opasnost od štete odnosno onečišćavanje okoliša, obvezna je bez odlaganja poduzeti mjere sprječavanja odnosno mjere otklanjanja u skladu s ovim Zakonom i provedbenim propisima ovoga Zakona.

(2) Pod mjerama sprječavanja iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se svako djelovanje i mjera koja se poduzima kao reagiranje na događaj, radnju ili propust koji su izazvali prijeteću opasnost od štete odnosno onečišćavanja, a u cilju sprječavanja nastanka štete u okolišu i štete zaštićenim vrstama ili njihovog svođenja na minimum.

(3) Pod mjerama otklanjanja iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se svako djelovanje, ili kombinirano djelovanje, uključujući mjere ublažavanja ili privremene, odnosno propisane mjere u cilju ponovne uspostave, sanacije ili zamjene oštećenih prirodnih dobara i/ili oštećenih funkcija, ili u cilju osiguravanja istovrijedne alternative za ta dobra ili funkcije kako je predviđeno uredbom iz članka 150. stavka 4. ovoga Zakona.

(4) Tvrtka iz članka 150. stavka 1. i 2. ovoga Zakona podmiruje sve troškove u vezi s poduzimanjem mjera za uklanjanje prijeteće opasnosti od štete odnosno onečišćavanja, prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 160.

(1) Ukoliko obavljanjem djelatnosti tvrtke iz članka 150. stavka 1. i 2. ovoga Zakona nastane šteta u okolišu odnosno ugroze se zaštićene vrste, operater je obvezan:

 • bez odlaganja obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje,
 • poduzeti sve provedive aktivnosti i mjere za trenutačni nadzor, ograničavanje, otklanjanje i ostale potrebne radnje za stavljanje uzročnika štete pod nadzor a u cilju sprječavanja daljnjih šteta u okolišu, šteta zaštićenim vrstama i opasnosti za ljudsko zdravlje i život,
 • poduzeti nužne mjere otklanjanja štete u okolišu odnosno štete zaštićenim vrstama sukladno posebnom propisu.

(2) U slučaju nastanka štete u okolišu odnosno ugrožavanja zaštićenih vrsta nadležno središnje tijelo državne uprave može u svakom trenutku:

 • zatražiti od operatera sve podatke vezano za prouzročenu štetu,
 • zatražiti od operatera da poduzme sve radnje sukladno stavku 1. podstavku 2. ovoga članka i izdati mu upute za poduzimanje tih radnji,
 • narediti tvrtki i operateru provođenje nužnih mjera prema posebnom propisu,
 • izdati upute tvrtki i operateru o mjerama otklanjanja štete koje treba poduzeti.

(3) Ukoliko operater i tvrtka ne poduzmu mjere otklanjanja štete u okolišu odnosno opasnosti nanesene zaštićenim vrstama, ili se ne pridržavaju izdanih uputa, ili se ne može utvrditi tvrtka koja je odgovorna za štetu, Ministarstvo će osigurati poduzimanje mjera otklanjanja štete odnosno opasnosti ili će obavijestiti Vladu o potrebi djelovanja sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 161.

Ministarstvo odnosno središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje, u slučaju prijeteće opasnosti od štete može u svakom trenutku:

 • od tvrtke i operatera zatražiti podatke o prijetećoj opasnosti od štete ili o slučajevima u kojima se sumnja na prijeteću opasnost od štete,
 • od tvrtke i operatera zatražiti poduzimanje nužnih mjera sprječavanja nastanka štete u okoliš odnosno ugrožavanja zaštićenih vrsta,
 • dati upute tvrtki i operateru u pogledu nužnih mjera sprječavanja koje treba poduzeti,
 • u suradnji s drugim tijelima nadležnim za poduzimanje intervencija poduzeti nužne mjere sprječavanja štetnih posljedica.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Djelatnosti opasne po okoliš i odgovornost za štetu u okolišu
 2. Odgovornosti
 3. Izuzeća (NN 110/07, X.)
 4. Obveza utvrđivanja tvrtke koja je prouzročila štetu u okolišu i/ili štetu zaštićenim vrstama, obveza procjene značaja štete i prijeteće opasnosti od štete
 5. Obveza naknade troškova i štete
 6. Zahtjev za naknadu troškova i štete
 7. Naknada drugih šteta koje su nastale prilikom nastanka štete u okolišu
 8. Obveza poduzimanja mjera i obavještavanja
 9. Utvrđivanje ugroženog područja
 10. Utvrđivanje strožih obveza vezano za granične vrijednosti emisija
 11. Obveza izrade sanacijskog programa i provedba sanacije
 12. Žurni postupci
 13. Obveza osiguranja raspoloživih sredstava za naknadu štete
 14. Supsidijarno snošenje troškova za poduzimanje mjera otklanjanja štete u okolišu