KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Objava i sadržaj odluke o donošenju dokumenta prostornog uređenja

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja (2.6.)

Objava i sadržaj odluke o donošenju dokumenta prostornog uređenja

Članak 101.

(1) Odluka o donošenju, odnosno o donošenju izmjena i/ili dopuna dokumenta prostornog uređenja objavljuje se u »Narodnim novinama«, odnosno u službenom glasilu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je donosi.

(2) Odluka o donošenju, odnosno o donošenju izmjena i/ili dopuna dokumenta prostornog uređenja sadrži njegove sastavne dijelove i popis obveznih priloga, te naziv pravne osobe ili ovlaštenog arhitekta koji ga je izradio, odredbe za provođenje dokumenta prostornog uređenja, stavljanje izvan snage dokumenta prostornog uređenja koji je bio na snazi do donošenja tog dokumenta, odnosno važećih dokumenata užih područja unutar obuhvata dokumenta prostornog uređenja koji se tom odlukom donosi, adrese mjesta na kojima se može obaviti uvid kao i vremensko važenje dokumenta prostornog uređenja (rok u kojem će stupiti na snagu, odnosno od kada će se primjenjivati).

(3) Iznimno o stavljanju izvan snage dokumenta prostornog uređenja može se donijeti odluka o stavljanju izvan snage, ako je odlukom o izradi određeno da se postupak izrade i donošenja provodi zasebno.

(4) Na odluku iz stavka 3. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Odluka o izradi prostornog plana
 2. Zahtjevi za izradu prostornog plana
 3. Način pribavljanja stručnih rješenja
 4. Prijedlog za izradu prostornog plana
 5. Sudjelovanje u izradi prostornog plana
 6. Prethodna rasprava
 7. Nacrt i prijedlog prostornog plana
 8. Javna rasprava
 9. Objava javne rasprave
 10. Posebna obavijest o javnoj raspravi
 11. Javni uvid
 12. Javno izlaganje
 13. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi
 14. Izvješće o javnoj raspravi
 15. Sadržaj izvješća o javnoj raspravi
 16. Ponovna javna rasprava
 17. Izrada konačnog prijedloga prostornog plana i mišljenja nadležnih tijela
 18. Konačni prijedlog prostornog plana
 19. Obavijest sudionicima javne rasprave i vlasnicima nekretnina
 20. Suglasnost Ministarstva
 21. Suglasnost župana na prostorne planove lokalne razine
 22. Ponovno izdavanje suglasnosti na konačni prijedlog prostornog plana
 23. Donošenje dokumenata prostornog uređenja
 24. Objava i sadržaj odluke o donošenju dokumenta prostornog uređenja
 25. Izmjene i dopune dokumenata prostornog uređenja