KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Subjekti prostornoga uređenja (2.1.)

Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja

Članak 28.

(1) U obavljanju djelatnosti prostornog uređenja potrebno je poštivati stručne standarde, te kulturna, stvaralačka i tehnička polazišta u oblikovanju prostora i očuvanju kvalitete prostora, kao i ciljeve prostornog uređenja određene ovim Zakonom.

(2) Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja je radi osiguranja pretpostavki za cjelovitost zaštite prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata, u javnom interesu.

(3) Uvjeti za obavljanje poslova prostornog planiranja su radi osiguranja javnog interesa i interesa nositelja izrade, te jedinstvenosti metodskog pristupa u izradi dokumenata prostornog uređenja, povezani s uvjetima za projektiranje građevina i krajobraza te s uvjetima za kvalitetno obavljanje i drugih stručnih poslova povezanih s prostornim planiranjem.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Obveza osiguranja prostornog uređenja
 2. Aktivna zemljišna politika
 3. Nadležnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 4. Savjet prostornog uređenja
 5. Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja
 6. Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za Državu, županije i Grad Zagreb
 7. Hrvatski zavod za prostorni razvoj
 8. Tijela zavoda
 9. Zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba
 10. Pravne osobe i ovlašteni arhitekti koji obavljaju stručne poslove prostornog uređenja
 11. Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga dokumenta prostornog uređenja