KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Načelo cjelovitog pristupa

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Načelo cjelovitog pristupa

Članak 13.

(1) Svrha načela cjelovitog pristupa je sprječavanje i/ili svođenje rizika za okoliš na najmanju moguću mjeru rizika za okoliš u cjelini.

(2) Zahtjevi za visokom razinom zaštite okoliša i poboljšanjem kakvoće okoliša obvezni su sastavni dio svih polazišta kojima je cilj uravnoteženi gospodarski razvitak, a osiguravaju se sukladno načelu održivog razvitka.

(3) Kod izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja mora se posebno uzimati u obzir osjetljivost okoliša na određenom prostoru, odnos prema skladu i vrijednostima krajobraza, odnos prema neobnovljivim i obnovljivim prirodnim dobrima, kulturnoj baštini i materijalnim dobrima, te ukupnost njihovih međusobnih utjecaja i međusobnih utjecaja postojećih i planiranih zahvata na okoliš.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Načela zaštite okoliša
 2. Načelo održivog razvitka
 3. Načelo predostrožnosti
 4. Načelo očuvanja vrijednosti prirodnih dobara, biološke raznolikosti i krajobraza
 5. Načelo zamjene i/ili nadomještaja
 6. Načelo otklanjanja i sanacije štete u okolišu na izvoru nastanka
 7. Načelo cjelovitog pristupa
 8. Načelo suradnje
 9. Načelo onečišćivač plaća
 10. Načelo pristupa informacijama i sudjelovanja javnosti
 11. Načelo poticanja
 12. Načelo prava na pristup pravosuđu