VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Informiranje u slučaju velike nesreće

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

5. Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Informiranje u slučaju velike nesreće

Članak 105.

(1) Operater je dužan bez odlaganja obavijestiti Ministarstvo i središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje o trenutku pojave velike nesreće te dostaviti informacije o:

 • uzrocima odnosno uvjetima zbog kojih je nastala velika nesreća,
 • opasnim tvarima prisutnim za vrijeme i nakon velike nesreće,
 • procjeni posljedica uzrokovanih velikom nesrećom za ljudsko zdravlje i život, materijalna dobra i okoliš,
 • poduzetim izvanrednim, odnosno dodatnim aktivnostima i mjerama.

(2) Operater je dužan obavijestiti Ministarstvo i središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje i o aktivnostima i mjerama poduzetim za ublažavanje srednjoročnih i dugoročnih posljedica velike nesreće te o aktivnostima i mjerama za sprječavanje mogućeg ponavljanja nesreće. Ukoliko naknadna istraga utvrdi dodatne okolnosti koje mogu utjecati na primjenu drugih mjera i aktivnosti na mjestu događaja, operater je dužan naknadno obavijestiti i o tim mjerama i aktivnostima.

(3) Podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka operater je dužan bez odlaganja dostaviti nadležnim upravnim tijelima, te gradu, općini i javnosti, na čijem području se velika nesreća dogodila, Agenciji i drugim tijelima nadležnim za sustav zaštite i spašavanja.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
 2. Obveze operatera u vezi sprječavanja velikih nesreća
 3. Izuzeća (NN 110/07, VI.-5.)
 4. Suglasnost na Izvješće o sigurnosti
 5. Promjene u radu postrojenja
 6. Obavještavanje o provođenju sigurnosnih mjera
 7. Informiranje u slučaju velike nesreće
 8. Razmjena podataka radi sprječavanja i ublažavanja domino efekta
 9. Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari