VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Hrvatski zavod za prostorni razvoj

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Subjekti prostornoga uređenja (2.1.)

Hrvatski zavod za prostorni razvoj

Članak 30.

U svrhu izrade propisanih dokumenata prostornog uređenja, te pripremu podataka, informacija i druge dokumentacije kojima se osigurava prostorni razvoj Države i provode mjere zaštite prostora, osniva se Hrvatski zavod za prostorni razvoj (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 31.

Djelatnost Zavoda obuhvaća osobito:

 • izradu i praćenje provođenja Strategije prostornog razvoja i Programa prostornog uređenja Države i drugih dokumenata prostornog uređenja, koje donosi Hrvatski sabor,
 • izradu i suradnju u izradi drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Države,
 • vođenje i koordinaciju te razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja Države,
 • prikupljanje, objedinjavanje i redovito objavljivanje (elektronički i pisano) podataka i informacija o prostoru,
 • pripremu liste pokazatelja o stanju u prostoru,
 • izradu četverogodišnjeg izvješća o stanju u prostoru Države,
 • obavljanje stručnih poslova za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi dokumenata prostornog uređenja i praćenju stanja u prostoru,
 • suradnju s osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i realizaciji projekata i programa iz područja prostornog uređenja,
 • sudjelovanje u provođenju međunarodnih obveza iz područja prostornog uređenja,
 • osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže i
 • druge poslove u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Obveza osiguranja prostornog uređenja
 2. Aktivna zemljišna politika
 3. Nadležnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 4. Savjet prostornog uređenja
 5. Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja
 6. Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za Državu, županije i Grad Zagreb
 7. Hrvatski zavod za prostorni razvoj
 8. Tijela zavoda
 9. Zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba
 10. Pravne osobe i ovlašteni arhitekti koji obavljaju stručne poslove prostornog uređenja
 11. Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga dokumenta prostornog uređenja