VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Donošenje dokumenata prostornog uređenja

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja (2.6.)

Donošenje dokumenata prostornog uređenja

Članak 100.

(1) Strategiju donosi Hrvatski sabor, a Program donosi Vlada.

(2) Prostorni plan nacionalnog parka, parka prirode i područja posebnih obilježja određenih Strategijom i Programom, donosi Hrvatski sabor.

(3) Prostorni plan područja posebnih obilježja čija je obveza izrade utvrđena prostornim planom županije, odnosno Grada Zagreba donosi županijska, odnosno Gradska skupština.

(4) Prostorni plan županije, odnosno Grada Zagreba donosi županijska, odnosno Gradska skupština.

(5) Zajednički prostorni plan županija iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona donose županijske skupštine za čija područja se takav plan donosi.

(6) Prostorni plan uređenja velikog grada, grada i općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće.

(7) Urbanistički plan uređenja i detaljni urbanistički plan donosi Gradska skupština Grada Zagreba te gradsko, odnosno općinsko vijeće.

(8) Zajednički dokument prostornog uređenja iz članka 57. stavka 2. i 3. ovoga Zakona u jedinstvenom postupku i istodobno donose općinska, odnosno gradska vijeća na čije se područje odnosi obuhvat tog plana.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Odluka o izradi prostornog plana
 2. Zahtjevi za izradu prostornog plana
 3. Način pribavljanja stručnih rješenja
 4. Prijedlog za izradu prostornog plana
 5. Sudjelovanje u izradi prostornog plana
 6. Prethodna rasprava
 7. Nacrt i prijedlog prostornog plana
 8. Javna rasprava
 9. Objava javne rasprave
 10. Posebna obavijest o javnoj raspravi
 11. Javni uvid
 12. Javno izlaganje
 13. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi
 14. Izvješće o javnoj raspravi
 15. Sadržaj izvješća o javnoj raspravi
 16. Ponovna javna rasprava
 17. Izrada konačnog prijedloga prostornog plana i mišljenja nadležnih tijela
 18. Konačni prijedlog prostornog plana
 19. Obavijest sudionicima javne rasprave i vlasnicima nekretnina
 20. Suglasnost Ministarstva
 21. Suglasnost župana na prostorne planove lokalne razine
 22. Ponovno izdavanje suglasnosti na konačni prijedlog prostornog plana
 23. Donošenje dokumenata prostornog uređenja
 24. Objava i sadržaj odluke o donošenju dokumenta prostornog uređenja
 25. Izmjene i dopune dokumenata prostornog uređenja