MONTAŽNE KUĆE - KATALOG

MONTAŽNE KUĆE - KATALOG

DOMUSplus d.o.o.

KALKULATOR MATERIJALA ZA KROV

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Ciljevi zaštite okoliša

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Ciljevi zaštite okoliša

Članak 6.

(1) Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

 • zaštita života i zdravlja ljudi,
 • zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti,
 • zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša,
 • zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,
 • zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza,
 • sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari,
 • sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
 • trajna uporaba prirodnih izvora,
 • racionalno korištenje energije i poticanje uporabe obnovljivih izvora energije,
 • uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,
 • poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti,
 • ostvarenje održive proizvodnje i potrošnje,
 • napuštanje i nadomještanje uporabe opasnih i štetnih tvari,
 • održivo korištenje prirodnih dobara, bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša,
 • unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.

(2) Ciljevi iz stavka 1. ovoga članka postižu se primjenom načela zaštite okoliša i instrumenta zaštite okoliša propisanih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Predmet zakona (NN 110/07)
 2. Pojašnjenje pojmova
 3. Primjena drugih propisa i ovoga Zakona u odnosu na posebne propise
 4. Ovlaštenja ministra
 5. Ciljevi zaštite okoliša