VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Aktivna zemljišna politika

Napomena: Svi navodi su u izvornom obliku preuzeti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), te se internet portal webgradnja.hr odriče svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Više: Pregled po poglavljima

Subjekti prostornoga uređenja (2.1.)

Aktivna zemljišna politika

Članak 25.

(1) Aktivnom zemljišnom politikom Država i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju i podupiru financijskim i drugim mjerama učinkovito gospodarenje nakretninama na načelu prostorne održivosti razvitka radi ostvarivanja i unapređenja stanja na područjima od interesa za Državu i uvjeta za skladan i cjelovit razvoj naselja i drugih područja.

(2) Gospodarenje nekretninama smatra se pribavljanje i raspolaganje nekretninama za potrebe racionalnog uređenja, urbane obnove naselja i drugih područja, te upravljanje sredstvima stečenim u gospodarenju nekretninama.

(3) Aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka provodi fond za gospodarenje nekretninama, koji se osniva na temelju posebnog zakona.

Više: Pregled po poglavljima

Vezana poglavlja

 1. Obveza osiguranja prostornog uređenja
 2. Aktivna zemljišna politika
 3. Nadležnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 4. Savjet prostornog uređenja
 5. Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja
 6. Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za Državu, županije i Grad Zagreb
 7. Hrvatski zavod za prostorni razvoj
 8. Tijela zavoda
 9. Zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba
 10. Pravne osobe i ovlašteni arhitekti koji obavljaju stručne poslove prostornog uređenja
 11. Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga dokumenta prostornog uređenja