GRATIS VELUX VANJSKA TENDA!

GRATIS VELUX VANJSKA TENDA!

Akcija do 15.12.2019.

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Opći uvjeti oglašavanja

1. Opće napomene

1.1. Ovim općim uvjetima uređuju se odnosi između  Webgradnje d.o.o., M. Haberlea 10, Zagreb (dalje u tekstu: Webgradnja d.o.o.) kao davatelja usluga oglašavanja putem Internet portala www.webgradnja.hr i  korisnika usluga koje Webgradnja d.o.o. nudi (dalje u tekstu: Korisnik).

1.2. Na sve međusobne odnose između Webgradnje d.o.o. i Korisnika koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

1.3. Objavljivanjem Općih uvjeta na stranicama www.webgradnja.hr smatra se da je korisnik upoznat sa istima, te ih prihvaća i preuzima obavezu na sebe da će se  prilikom korištenja usluga koje Webgradnja d.o.o. nudi držati pravila navedenim u njima.

2. Usluge i cjenik

2.1. Usluge na portalu mogu biti: a) usluge za koje je predviđena naknada, b) besplatne

2.2. Cijene usluga kao i sve ostale naknade koje Webgradnja d.o.o. naplaćuje utvrđene su cjenikom  koji vrijedi za vrijeme korištenja usluga.

2.3. Webgradnja d.o.o.  ima pravo mijenjati cjenik svojih usluga te se obavezuje objaviti ga i učiniti dostupnim svim svojim korisnicima. Promjene cijena se ne odnose na ugovore sklopljene prije nego je nastupila  promjena.

2.4. Webgradnja d.o.o.  može uvesti nove usluge, postojeće izmijeniti ili ukinuti te  će o tome obavijestiti svoje Korisnike. Na usluge koje su regulirane ugovorom, primjenjuju se svi uvjeti koji su navedeni u tom ugovoru sve dok taj ugovor traje.

2.5. Besplatne usluge Webgradnja d.o.o. može ukinuti (1) ili započeti sa njihovim naplaćivanjem (2). Za slučaj (1)  Webgradnja d.o.o. kontaktira Korisnika i obavještava ga o tome dok za slučaj (2)  kontaktira Korisnika i ukoliko on ne želi početi plaćati Webgradnja d.o.o. mu uskraćuje pravo na tu uslugu.

3. Reguliranje međusobnih odnosa

3.1. Međusobni odnosi između Webgradnje d.o.o. i Korisnika uređuju se ugovorom, a ugovorom se smatra i prijava – zaključnica za pristup oglašavanju na portalu www.webgradnja.hr.

3.2. Korisnik se prijavljuje za pojedinu uslugu za koju je predviđena cijena prema važećem cjeniku te za svaku od njih daje potrebne podatke (putem obrazaca za popunu) i materijale (slike, opise, tekstove i sl.) te izvršava uplatu nakon što mu Webgradnja d.o.o. pošalje ponudu.

3.3. Plaćanje se vrši isključivo virmanskom uplatom u roku navedenom u ponudi.

3.4. Za besplatne usluge (ukoliko ih ima) Korisnik se također prijavljuje davanjem podataka i materijala, s tim da Webgradnja d.o.o. može, ali i ne mora objaviti sve date podatke i materijale.

3.5. Ukoliko su Korisnikovi podaci i materijali objavljeni na njegovoj Internet stranici i uz njegovo prethodno dopuštenje, Webgradnja d.o.o.  ih može upotrijebiti prilikom uvrštavanja Korisnika na portal u okviru odabrane usluge.

3.6. Davanjem podataka i materijala Korisnik se slaže da iste te  podatke  i materijale Webgradnja d.o.o. može objaviti na webgradnja.hr portalu kako bi ih posjetitelji portala mogli pregledavati, pretraživati i koristiti ih u informativne svrhe.

3.7. Nakon izvršene uplate, u roku od 7 dana Webgradnja d.o.o. će Korisnika uvrstiti na portal u okviru odabranih usluga uzevši u obzir da se početak trajanja usluge definira danom uvrštenja. Webgradnja d.o.o. će obavijestiti o uvrštenju sve Korisnike koji posjeduju e-mail adresu i ukoliko to žele.

3.8. Najkasnije sedam dana prije isteka trajanja pojedine usluge Webgradnja d.o.o. će Korisnika kontaktirati i upozoriti o isteku te ukoliko ne želi plaćati daljnje korištenje usluga biti će uz prethodni pristanak premješten u usluge koje su besplatne (ako postoje) ili će se Korisnika potpuno ukloniti sa portala.

3.9. Pojedinog Korisnika Webgradnja d.o.o. može  ukoliko  želi i ako se tako sa njim dogovori, besplatno uvrstiti na portal u dogovorene usluge koje se naplaćuju prema važećem cjeniku  i na dogovoreno vrijeme,  prije nego je Korisnik izvršio uplatu. Po isteku tog razdoblja korisniku se ako želi nastaviti oglašavanje šalje ponuda koju mora uplatiti u roku navedenom u ponudi s tim da se početak trajanja usluga definira danom slanja ponude.  Ukoliko ne želi nastaviti oglašavanje ili ne uplati u navedenom roku Webgradnja d.o.o. ga uklanja sa portala iz usluga koje ne želi ili nije platio bez da od njega potražuje ikakvu naknadu za  vrijeme koje je besplatno prema prethodnom dogovoru proveo na portalu.

3.10. Korisnik odgovara za točnost i potpunost te istinitost i zakonitost datih podataka i materijala objavljenih na portalu.

3.11. Ukoliko tijekom trajanja usluge dođe do promjene pojedinih Korisnikovih podataka njegova je obaveza kontaktirati i obavijestiti o tome Webgradnju d.o.o.

3.12. Webgradnja d.o.o. ne odgovara za eventualnu zlouporabu podataka i materijala od strane posjetitelja portala.

3.13. Webgradnja d.o.o. se obavezuje da će materijale za oglašavanje koje joj Korisnik ustupi koristiti isključivo za potrebe oglašavanja na ovom portalu i neće biti korišteni u druge svrhe.

3.14. U slučaju odabira usluge koja uključuje linkanje (povezivanje) na Internet stranicu Korisnika, on se slaže da se preko našeg portala može doći na njegovu stranicu te da Webgradnja d.o.o. nije i ne može biti odgovorna za sadržaje na njegovoj stranici.

3.15. Korisnik je suglasan da nakon isteka ugovora, ukoliko on nije obnovljen  Webgradnja d.o.o. može izbrisati sve njegove sadržaje sa svojih stranica ili mu ponuditi neku od besplatnih usluga (ukoliko ih ima).

3.16. Webgradnja d.o.o. se obavezuje produžiti trajanje pojedine usluge bez naplate za onoliko dana koliko je usluga (eventualno) bila nedostupna zbog naše krivnje (nedostupnost portala ili problema s hostingom). Za nemogućnost korištenja nastalu zbog problema kod Korisnikovog Internet providera, Webgradnja d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost.

3.17. Webgradnja d.o.o. može odbiti Korisnikovu prijavu za pojedinu uslugu ukoliko Korisnik da podatke i materijale koji se mogu okarakterizirati kao neprihvatljivi i nedozvoljeni: nezakoniti sadržaji, neistiniti sadržaji i informacije, zaštićeni podaci i sadržaji, podaci iz kojih proizlazi lažno predstavljanje, neprikladni sadržaji.

3.18. Ako Korisnik odustane od pretplate za pojedinu uslugu prije isteka ugovora  Webgradnja d.o.o. nema obavezu vratiti plaćeni, a neiskorišteni dio pretplate.

4. Promotivne akcije

4.1. Pojedinog Korisnika  kojeg  Webgradnja d.o.o. odabere može uz njegov prethodni pristanak te odabir pojedine usluge promotivno i besplatno uvrstiti na portal u vremenskom trajanju koji Webgradnja d.o.o. odredi.

5. Završne napomene

5.1. Webgradnja d.o.o ima za cilj provoditi anti – spam politiku što znači da Korisnicima neće slati poruke na koje nisu pristali. Izuzetak su samo poruke koje se odnose na administraciju Internet portala www. webgradnja.hr ( obavijest o uvrštenju na portal , isteku usluge, upozorenje o privremenom prekidu rada ili važnim promjenama u radu) i u te poruke nisu uključene reklame.

5.2. Opći uvjeti korištenja mogu se mijenjati, a promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama www.webgradnja.hr

5.3. Ovi opći uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 01.09.2004.g.