KALKULATOR MATERIJALA ZA KROV

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Katalog +

Bioplinsko postrojenje - suha fermentacija

PRODAVAČ
VIESSMANN HRVATSKA d.o.o.

PROIZVOĐAČ
Viessmann

Suha fermentacija: od bio otpada do bioplina
BIOFerm je u Viessmann Grupi specijalist za bioplin za postrojenja sa suhom feremntacijom. S inovativnom tehnologijom daje aktivni doprinos CO2 neutralnom dobivanju energije. Biootpad otkriti kao vrijednu sirovinu: BIOFerm-Tehnika to omogućuje, iz biootpada i zelenog komposta proizvesti primarnu energiju. Ta proizvodnja je ekološka, obnovljiva i CO2 neutralna. Na izlazni materijal samo su postavljeni minimalni zahtjevi, živežne namirnice ili stočna hrana ne koriste se za proizvodnju bioplina.

BIOFerm Sistem: iz biomase do energije
Kod vrenja biomase stvara se viskokvaltitetan bioplin s visokim udjelom metana i niskim udjelom sumpora. BIOFerm se kod proizvodnje bioplina koristi suhom fermentacijom. Kod takvog procesa su zahtjevi na izlazni materijal u odnosu na mokru fermentaciju izuzetno niski. U obzir dolaze rasipne, organske krute tvari, kao što su biootpad, zeleni otpad i gnoj sa do 60% udijela suhe substance. K tome nije potrebno sortiranje kontaminata ili pripremna obrada biomase.

S inovativnim BIOFerm-Sistemom biomasa se visokoučinkovito energetski upotrebljava s minimalnim troškovima. U našim bioplinskim postrojenjima je proces ferementacije podijeljen na pojedinačne fermentere, u kojima biomasa vrije bez prisustva zraka. BIOFerm-Sistem jamči konstanto visoki doprinos plina s udjelom metana od preko 60%. Proizvedeni bioplin se zaključno pretvara u struju i toplinu putem kogeneracije. Dobivena električna energija može se napajati u električnu mrežu, a toplinska energija koristiti npr. preko mreže daljinskog grijanja.

Tehnički sofisticirani sistemi
Preostali digestat se može koristi kao visokovrijedno organsko gnojivo u poljoprivredi ili odgovarajuće naknadno kompostirati. Instalacija je kompletno automatizirana, od punjenja, odvođenja biomase konvejerima itd. BIOFerm Sistem je tehnički sofisticiran. S razvojem i istraživanjem orijentiranima prema praksi činimo sve kako bi se BIOFerm sistemi konstantno razvijali.

Visoka sigurnost postrojenja
Sva BIOFerm postrojenja su TÜV certificirana i ispunjavaju visoke kriterije pogonske sigurnosti. Zahvaljujući modularnoj izgradnji, sistem je u svakom trenutku, ovisno o zahtjevima, proširiv.

VIŠE NA STRANICAMA PRODAVAČA / PROIZVOĐAČA

VIESSMANN HRVATSKA d.o.o.

Tel: 01/ 65 93 650

Fax: 01/ 65 46 793

Pogledajte detaljne kontakte

www.viessmann.hr

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Prodaja i tehnička podrška na području cijele Hrvatske.

  • Prodaja

Slanjem zahtjeva za ponudom ne kupujete proizvod, nego tražite neobvezujuću ponudu od prodavača!

PROIZVODI OD ISTOG PRODAVAČA (39 proizvoda)

POVRATAK NA KATEGORIJE U KOJIMA SE PROIZVOD NALAZI