KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Zatvorena čelična stubišta

Slika 1: Zatvorena čelična stubišta

slika 1. Zatvoreno čelično stubište s nastupnicama od rebrastog lima i s pojačanim tetivama

Takva se stubišta razlikuju od otvorenih time što im se razmaci između stražnjeg ruba niže i prednjeg ruba više nastupnice zatvaraju posebnim elementom, ponajviše limenom pločom, koja se naziva prednjica.

Stubišta sa stubama između tetiva

Osim horizontalnih ležišnih podložaka izrađuju se i vertikalni, na koje se pričvršćuju prednjice od 3 do 4 mm debelog čeličnog lima. Uz donji i gornji rub prednjice dodaju se kutnici 30/30/4 mm, na koje se pričvršćuje istaknuti prednji kraj nastupnice i prednjice uz gornji i donji rub prednjice.

U ovom se primjeru predočuje jače opterećeno stubište sa tetivama od čeličnog lima presjeka 220/10 mm, pojačanim uz gornji i donji rub kutnicima 40/40/4 mm (sl. 1).

Kao daljnji primjer neka posluži stubište sa drvenim nastupnicima i prednjicama. Nastupnice svojim krajevima naliježu na podloške od kutnika 50/50/5 mm, koji se pričvršćuju na tetive od nosilaca I-22. Nastupnice debljine 45 mm povezuju se na podloške vijcima, a sa prednjicama debljine 20 mm povezuju se na utor i pero (sl. 2).

Slika 2: Zatvorena čelična stubišta
slika 2. Zatvoreno čelično stubište s drvenim nastupnicama i prednjicama

Na čeličnim stubištima za nastupnice dolaze u obzir također ploče od umjetnog i naravnog kamena, koje se ugrađuju cementnim mortom na tlačenjem posebno oblikovane elemente od čeličnog lima.

Na slijedećoj je slici dio presjeka stubišta sa nastupnicama od umjetnog kamena. Specijalno oblikovani limovi pričvršćuju se svojim krajevima na tetivu zavarivanjem. Oni su tako oblikovani da im horizontalni dio služi za rasprostiranje morta i namještanja ploče niže stube, a vertikalni im dio služi kao prednjica više stube, te za podupiranje njezinog istaknutog prednjeg ruba (sl. 3).

Slika 3: Zatvorena čelična stubišta
slika 3. Zatvoreno čelično stubište s nastupnicama od ploča umjetnog kamena

Prednjem je primjeru sličan primjer stubišta sa nastupnicama i prednjicama od naravnog kamena. Tlačenjem formirani podlošni limovi jednostavnijeg su oblika, a krajevi su im zavareni na tetive. Mort se nabacuje najprije na vertikalnu stranu lima, pa se ugrađuje prednjica. Na rasprostrti mort horizontalne strane lima ugrađuje se nastupnica (sl. 4).

Slika 4: Zatvorena čelična stubišta
slika 4. Zatvorena čelična stubišta s nastupnicama i preanjicama od ploča naravnog kamena

Stubišta sa stubama nasađenim na sedla povrh tetiva

U slijedećem se primjeru vidi dio stubišnog kraka s tetivama od nosilaca I—20, kojima su na gornji pojas zavareni pravokutno trokutna sedla od zavarivanjem spojenih kutnika 35/35/4 mm.

Na sedla sjedaju i vijcima se pričvršćuju nastupnice od tvrdog drveta debljine 45 mm. Prednja je strana (prednjica) pravokutna limena ploča debela 4 mm, koja se uz donji i uz gornji rub zavarivanjem povezuje na uzdužne kutnike 35/35/4 mm.

Slika 5: Zatvorena čelična stubišta
slika 5. Zatvoreno stubište sa zavarivanim sedlima povrh I-tetiva, sa drvenim nastupnicama

Bočne se strane stuba također zatvaraju trokutno skrojenim pločama od lima spomenute debljine, koje se zavaraju na vanjske strane sedala (sl. 5).

Izvor: Članak je preuzet iz knjige “Konstruktivni elementi zgrada”, autora Đure Peulića i objavljena je u suradnji s knjižarom UPI2M BOOKS. Knjiga se može nabaviti ovdje ili putem niže navedenih kontakata.

Fotogalerija

 • Fotogalerija: Slika 1
 • Fotogalerija: Slika 2
 • Fotogalerija: Slika 3
 • Fotogalerija: Slika 4
 • Fotogalerija: Slika 5
 • Fotogalerija: Slika 6
 • Fotogalerija: Slika 7
 • Fotogalerija: Slika 8
 • Fotogalerija: Slika 9
 • Fotogalerija: Slika 10
 • Fotogalerija: Slika 11
 • Fotogalerija: Slika 12
 • Fotogalerija: Slika 13
 • Fotogalerija: Slika 14
 • Fotogalerija: Slika 15
 • Fotogalerija: Slika 16
 • Fotogalerija: Slika 17
 • Fotogalerija: Slika 18

UPI2M BOOKS

Tel: 01/ 49 21 389

Fax: 01/ 49 21 390

www.upi2mbooks.hr

LOKACIJE

Pogledajte lokacije na karti

Vezani članci