KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Uštede energije korištenjem obnovljivih izvora zraka i vode

Slika 1: Uštede energije korištenjem obnovljivih izvora zraka i vode

Reverzibilne dizalice topline (GAHP) za hlađenje i grijanje voda/voda i zrak/voda

GAHP dizalice topline baziraju se na principu rada plinskih apsorpcijskih hladnjaka ROBUR.

Osnovne prednosti plinskih apsorpcijskih dizalica za GHAP su:

 • niska potrošnja električne energije u usporedbi s električnim dizalicama topline (5-10 puta manja ovisno o načinu primjene) i niska potrošnja plina u usporedbi s ostalim plinskim uređajima za grijanje i hlađenje
 • nema potrebe za strojarnicom i kotlovnicom unutar objekta kao ni za dimovodnom instalacijom jer su uređaji predviđeni za vanjski smještaj,
 • visoka efikasnost uređaja bitno smanjuje emisiju CO2 , NOx i ostalih polutanata u okolinu,
 • ne koriste se freoni i ekološki freoni kao radna tvar, omogućavanje komfora na lokacijama gdje je otežana opskrba električnom energijom
 • nije potreban dodatni zakup električne energije a često se izbjegava promjena tarifnog modela “Poduzetništvo plavi” u “Poduzetništvo crveni” (cjenovno i investicijski nepovoljniji), koji se primjenjuje ako je električna snaga objekta veća od 30 kW
 • moguća potpuna automatizacija procesa
 • mirnoća u radu jer gotovo da nema vibracija i buke
 • dugačak vijek trajanja i niski troškovi održavanja

GHAP dizalice topline mogu:

 • alternativno (naizmjenično) proizvoditi toplinsku energiju zimi i rashladnu energiju ljeti, unutar jednog agregata s jednim plamenikom na prirodni plin ili ukapljeni naftni plin,
 • simultano (istovremeno) proizvoditi toplinsku i rashladnu energiju za industrijske procese ili klimatizirane objekte koji u isto vrijeme zahtijevaju grijanje i hlađenje.

Reverzibilne dizalice topline za hlađenje i grijanje voda/voda (GAHP-W)

Korištenje obnovljivih izvora vode

42,6% obnovljive energije, 174% efikasnosti u grijanju, -5,1 tona CO2/god. po jedinici

Slika 2: Uštede energije korištenjem obnovljivih izvora zraka i vode

GAHAP-W je uređaj koji koristi zemni ili ukapljeni plin za istovremenu ili naizmjeničnu proizvodnju hladne vode do -5C i tople vode do 65 C. U istom uređaju za grijanje i hlađenje koristi se obnovljivi toplinski izvori kao voda iz jezera, rijeka, mora ili zemlje. Efikasnost uređaja u istovremenom ciklusu grijanja i hlađenja je 227%, a samo u grijućem ciklusu iznosi 154%.

Slika 3: Uštede energije korištenjem obnovljivih izvora zraka i vode
Ilustracija 9. Režim rada GAHP-W uređaja

Uređaj se proizvodi u dvije različite varijante:

 • Geotermalna izvedba (zatvorena petlja). Ova varijanta je projektirana za iskorištavanje obnovljive topline zemlje preko zatvorene vodene petlje (geotermalni izmjenjivač topline). U usporedbi s električnom dizalicom topline GAHP-W treba 50 % kraći geotermalni izmjenjivač topline.

Osnovne tehničke karakteristike:

 • Tmin hladne vode: – 5°C
 • Tmax tople vode: + 60°C
 • Potrošnja plina: 2,72 m3/h
 • Potrošnja el. energije: 0,54 kW
 • Apsorbirana snaga (plin): 25 kW
 • Nominalni rashladni učinak: 16,9 kW
 • Nominalni toplinski učinak: 35,0 kW
 • G.U.E. – Grijanje i hlađenje: 206 %
 • (G.U.E gas utilization efficiency u skladu s EN 12309-2)
 • Vodena izvedba (otvorena petlja). Ova varijanta je projektirana za iskorištavanje obnovljive topline vodenih izvora topline.
 • Tmin hladne vode: + 3°C
 • Tmax tople vode: + 65°C
 • Potrošnja plina: 2,72 m3/h
 • Potrošnja el. energije: 0,54 kW
 • Apsorbirana snaga (plin): 25,7 kW
 • Nominalni rashladni učin: 18,4 kW
 • Nominalni toplinski učin: 38,8 kW
 • G.U.E. – Samo grijanje: 154 %
 • G.U.E. – Grijanje i hlađenje: 227 %
 • (G.U.E gas utilization efficiency u skladu s EN 12309-2)
 • G.U.E. – Samo grijanje: 139 %

Tipične primjene su postrojenja gdje je potrebna istovremena proizvodnja toplinske i rashladne energije kao što su različiti procesi u prehrambenoj i procesnoj industriji, velikim zgradama i objektima sa zonskim grijanjem i hlađenjem, hotelima, bazenima, fitnes centrima, itd.

Reverzibilna dizalica topline zrak/voda (GAHP-AR) korištenje obnovljivih izvora zraka.

33,3% obnovljive energije, 150% efikasnosti u grijanju, -3,4 tona CO2/god. po jedinici

GAHAP-AR je uređaj koji koristi zemni ili ukapljeni plin za naizmjeničnu proizvodnju hladne vode do 3 C ili tople vode do 60 C. U istom uređaju za grijanje i hlađenje vrši se reverzija (preokret) apsorpcijskog ciklusa uz korištenje vanjskog zraka za ispuštanje otpadne topline u ciklusu hlađenja ili kao toplinskog izvora u ciklusu grijanja. Efikasnost uređaja u grijaćem ciklusu je 140%. U ciklusu odleđivanja (defrosting) uređaj isporučuje u sustav grijanja preko 50 % nominalnog toplinskog kapaciteta bez potrebe za bilo kakvim dodatnim izvorom topline.

Osnovne tehničke karakteristike:

 • Tmin hladne vode:+ 3°C
 • Tmax tople vode: + 60°C
 • Potrošnja plina: 2,72 m3/h
 • Potrošnja el. energije: 0,9 kW
 • Apsorbirana snaga (plin): 25,2 kW
 • Nominalni rashladni učin: 16,9 kW (pri 35 oC vanjskog zraka)
 • Nominalni toplinski učin: 35,3 kW (pri 7 oC vanjskog zraka)
 • Toplinski učin: 25 kW (pri -20 oC vanjskog zraka)
 • G.U.E. – Grijanje: 140 %
 • G.U.E. – Hlađenje: 68 %

(G.U.E gas utilization efficiency u skladu s EN 12309-2)

Slika 4: Uštede energije korištenjem obnovljivih izvora zraka i vode
Ilustracija 5. Režimi rada GAHP-AR uređaja

Kada se uzme u obzir da je za umjerenu klimu, u koju spada Hrvatska, prosječni broj sati grijanja 1400 do 1600 sati/god, a prosječni broj sati hlađenja 600-800 sati/god, uštedama u zimskoj sezoni mogu se pokriti troškovi plina u rashladnoj sezoni. Drugim riječima, troškovi grijanja i hlađenja za cijelu godinu s reverzibilnom dizalicom topline, jednaki su troškovima samo grijanja u klasičnom postrojenju (bez hlađenja koje iziskuje dodatne pogonske troškove).

Tipična mjesta primjene su postrojenja za grijanje, hlađenje i klimatizaciju u komercijalnim, industrijskim i rezidencijalnim objektima, hotelima, poslovnim zgradama itd.

Slika 5: Uštede energije korištenjem obnovljivih izvora zraka i vode
Ilustracija 6. Tipična shema spajanja GAHP-AR za postrojenja većih snaga

TEHNOKOM d.o.o.

Tel: 01/ 46 86 222

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Prodaja opreme za plinske dizalice topline, plinske grijalice i opreme za industrijsku energetiku. Dostava, montaža i servis, održavanje i upravljanje energetskim sustavima na području Hrvatske. Projektiranje u energetici: BiH, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Srbija, Njemačka, Austrija.

Vezani članci

Svi članci iz rubrike

 1. Hlađenje
 2. Grijanje