KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

ISKORISTITE TRENUTNE POGODNOSTI DO 15% NA LOŽIŠTA PALAZZETTI

Akcija traje do isteka zaliha!

Ukapljeni naftni plin (UNP) i njegove karakteristike

Slika 1: Ukapljeni naftni plin (UNP) i njegove karakteristike

UNP je kratica za Ukapljeni Naftni Plin, koji se dobije u procesu prerade nafte u različite derivate. To je smjesa različitih frakcija plina, a u komercijalnoj upotrebi osim kratice UNP, često se primjenjuje termin “propan – butan”. U smjesi se nalazi 75% butana i 25% propana.

Kada se govori o UNP-u, treba razlikovati dva stanja – kapljevito i plinovito, te tri faze; kapljevita, parovita i plinovita. Pojam stanja je vezan na agregatno stanje, a faze uz ponašanje plina u zatvorenom spremniku pri određenim uvjetima. Za prelazak iz jedne faze u drugu, odnosno stanja, treba dovesti ili odvesti toplinu.

Osnovni su sastojci ukapljenog naftnog plina zasićeni niži ugljikovodici propan i butan, tvari koje se pri normalnim uvjetima nalaze u plinovitom stanju, no već pri tlaku od 1,7 bar prelaze u kapljevito stanje, pri čemu im se volumen smanjuje čak 270 puta. I upravo je to glavni razlog njegove izuzetne prihvatljivosti za uporabu – prevozi se i skladišti kao kapljevina, a koristi kao plin.

Ekološki je čist energent, izgara bez čađi i dima, ne zagađuje vodu i zemlju.

Neke od prednosti UNP-a:

 • mogućnost kombinacije s ostalim gorivima
 • visoki stupanj iskorištenja energije – kod nekih trošila i do 95%
 • jednim energentom pokriva se većina energetskih potreba objekta – grijanje, zagrijavanje sanitarne vode, kuhanje…
 • lako održavanje i sigurno rukovanje instalacijama, opremom i trošilima
 • energija koji daje propan – butan plin uporabljiva je bez pripremnih faza, a što znači bez gubitaka

OSNOVNA SVOJSTVA TRGOVAČKOG PROPANA I BUTANA

Slika 2: Ukapljeni naftni plin (UNP) i njegove karakteristike

Mjere sigurnosti kod unp

UNP ili Ukapljeni naftni plin – nema boje ni mirisa, stoga mu se dodaju odoranti (tvari koje daju miris), kako bi se mogao otkriti u slučaju njegovog istjecanja. Takvim bi se sredstvom trebalo otkriti njegovo istjecanje već pri udjelu od 20% donje granice eksplozivnosti (odnosno oko 0,1% udjela u zraku prostorije), a ono ne bi smjelo utjecati na uporabna svojstva. Najčešće se dodaju etil-merkaptan u količini 12 g / m 3 ili teofen (tetrahidrotiofen) u količini 77 g / m 3 .

UNP nije topiv u vodi, on je od vode lakši te pliva na njoj, zbog toga se ne ubraja u tvari štetne za vodu. Nije otrovan, no prevelik udio u zraku može izazvati gušenje. Izravno udisanje para je štetno jer izaziva narkotično djelovanje (uspavljuje). Najveći udio u zraku prostorije (MAK vrijednosti) propana i butana je oko 1000 ppm (0,1%). A ukoliko UNP u ukapljenom stanju dođe u dodir s kožom, tada dolazi do njegovog naglog isparavanja, a što može uzrokovati teške ozljede – smrzotine.

Područje eksplozivnosti mu je usko i u niskim granicama (od oko 2% do 10%), stoga prostore u kojima se nalaze instalacije treba dobro prozračivati i označiti odgovarajućim oznakama tj. natpisima. Miris odoriranog UNP-a je vrlo oštar i kada se on osjeti u zatvorenom se prostoru mora odmah ugasiti svaki plamen, dobro prostoriju prozračiti, te prekinuti dovod ventila na zapornim ventilima, a pri čemu nije dozvoljeno paljenje ni gašenje svjetla, niti bilo kojeg drugog električnog uređaja ili mogućeg izvora zapaljenja.

U prostorije u kojima se nalazi bilo koje trošilo koje koristi UNP, treba omogućiti dovoljne količine zraka za izgaranje iz razloga što UNP pri izgaranju troši kisik, a što može prouzročiti njegov manjak s teškim posljedicama po život i zdravlje ljudi koji u prostorijama borave.

Kako je UNP teži od zraka i pada na tlo, spremnike ili boce ne smije se držati u prostorijama ispod razine okolnog tla i tamo gdje postoji mogućnost njegovog istjecanja i nakupljanja u kanalima.

Slika 3: Ukapljeni naftni plin (UNP) i njegove karakteristike Slika 4: Ukapljeni naftni plin (UNP) i njegove karakteristike

Prinošenje otvorenog plamena ili pušenje u blizini spremnika, skladišta plinskih boca i svim zatvorenim prostorijama u kojima se nalaze instalacije nije dozvoljeno. Također je važno napomenuti da se moguće istjecanje iz instalacija ne smije provjeravati prinošenjem plamena tj. upaljača.

Propan i butan zbog male viskoznosti prodiru u podiru u strukturu nekih metalnih materijala, a čime se mogu promijeniti njihova mehanička svojstva. UNP u kapljevitom i plinovitom stanju otapa neke organske tvari; većinu masti ulja i lakova te prirodni kaučuk. Zato se za instalacije preporučuje korištenje masti životinjskog i biljnog podrijetla (npr. ricinusovo ulje, loj…) s dodanim grafitom, a za brtvljenje samo umjetni materijali kao što su teflon i neopren.

Propan mješajučki sistemi – industrijska podrška

Tvrtke su vrlo zahtjevne što se tiče podrške sistema za primarni energetski izvor u kojem postoji rizik od prekida opskrbe energijom. Taj zahvat je specijalni za tvrtke koje koriste prirodni plin i potrošnja im je veća od 44 kg/hr.

Mnogi industrijski procesi rade kontinuirano. Prekid opskrbom goriva, može prouzrokovati velike ekonomske gubitke. U nekim slučajevima kao što je to naftna industrija, takvi prekidi opskrbe mogli bi biti poražavajući. Prekid opskrbe ne bi smio rezultirao gubicima u proizvodnji, već bi se dogodili i milijunski gubici u investiciji kapitala. Sagledavajući ovaj veliki rizik podrškom rezerve goriva je uvjet za dobro i sigurno funkcioniranje i poslovanje.

Cilj tvrtki u svim granama industrije je biti u natjecateljskoj poziciji. Tražeći pouzdan i ekološki prihvatljiv prijateljski izvor energije, ujedno i najnižu cijenu proizvodnje, možemo UNP staviti u vrh odabira. Propan plin uspoređujući s prednošću prirodnog plina, može se osloniti na ekološki čisti izvor energije.

Propan plin pričuvni sistemi dopuštaju korisnicima prirodnog plina mogućnost podrške – priključivanja kada je to potrebno. Iz razloga što je propan plin sintetički prirodni plin, može biti korišten kao direktni nadomjestak tj. zamjena za prirodni zemni plin. Neusporedivo s dieselom i pogonskim uljem, propan ne uključuje dodatne cijevi, regulatore ili specijalnu opremu za dostavu unutar tvornice.

Propan mješavinu je vrlo jednostavno povezati i pustiti u cijevi kroz koje je donedavno prolazio prirodni plin, poslije mjerne stanice (i tlačne stanice) ali prije unosa u zgradu.
Ti sistemi mogu biti smješteni kao aktivna podrška kada dolazi do pada tlaka, ili se može prebacivati na ručno upravljanje. U oba slučaja mora postojati električni generator.

Nema zakonski propisanog limita za te sisteme, ali generalno govoreće nije ekonomično isplativo da potrošnja bude manja od 22 – 44 kg/hr.

Zašto koristiti isparivač

OSNOVE

Vaš UNP spremnik je pun tekućine propana, a da li Vaša oprema vrši funkciju isparivanja i kako to funkcionira?!

Sažetak

UN plin (propan, butan) je transportiran i uskladišten kao tekućina pod tlakom. Kako bi Vaša oprema bila u mogućnosti da koristi propan u Vašem spremniku, mora se vršiti pretvaranje tekuće faze u plinovitu (paru), a što se postiže zagrijavanjem tekuće faze i pretvaranjem u paru (plin), prije nego što ga počnu koristiti bojleri, radijatori …

Na prirodno isparivanje u Vašem spremniku utječu dva vrlo bitna faktora:

 1. temperatura okruženja
 2. veličina spremnika i razina punjenja

Da bi funkcioniralo isparivanje propana potrebno je da isparivač radi pravilno.

Isparivanje zahtjeva energiju (toplinu)

Slika 5: Ukapljeni naftni plin (UNP) i njegove karakteristike Propan kao i voda, spoj je vlastitih kemijskih svojstava. U atmosferskom tlaku, voda ima vrlo sličnu supstancu: – pri zagrijavanju do temperature vrenja 100 °C, ona prelazi iz tekućeg stanja u plinovito i stvara se para. Propan s druge strane ima poseban set kemijskih svojstava i vrije na – 42 °C. I sve dok je spremnik u okruženju gdje je najmanje – 42 °C, propan u Vašem spremniku će prelaziti u plinovito stanje, a tlak će biti dobar.

Sada da kompletiramo stvari; znači da je faza promjene stanja propana jednaka vodi – zahtijevaju prijenos energije. Ne može se postići vrenje bez vanjske temperature. Što se više energije aplicira s grijača to će isparivanje vode biti brže i brže će se aplicirati u atmosferu kao para.

Jednako, kao i propan, toplina okoline (- 42 °C) rezultira veliko isparavanje i visoki tlak, te dozvoljava izvlačenje više pare u vrh vašeg spremnika. S obzirom na ovo sve prije navedeno dolazimo do zaključka da okolina uvjetuje i ima direktan utjecaj na snabdijevanje plinom. Ukoliko Vaša oprema zahtjeva više parnog tlaka, tada bi se moglo desiti da to prirodnim putem isparivanje ne možete postići, a to može dovesti do gašenja ili proizvodnje manje temperature nego što je to nužno za Vaše potrebe.

Veličina spremnika i razina punjenja

Sada kada smo objasnili utjecaj okoline i temperature na isparivanje, razmotrit ćemo razinu punjenja spremnika. Krenut ćemo s vodom… Recimo da imate 2 posude s ključajućom vodom; u jednoj posudi je 2 litre vode a u drugoj je 9 litara vode, tako će ona od posuda u kojoj je 9 litara vode davati više pare nego ona s 2 litre, toliko dugo dok se toplina aplicira u konstanti – što je veći i puniji spremnik, više topline će isparavati.

Ta dva faktora; toplina i veličina transfernog prostora (veličina spremnika i razina tekućine ili punjenja) direktno utječu na prirodnu količinu isparka u vašem spremniku.

Znakovi upozorenja

Ako ikada vidite tragove smrzavanja na Vašem spremniku ili boci, vidjeli ste prvi znak limita prirodnog isparivanja. Uočavanje smrznutog traga upućuje na to da je količina topline prenesene u spremnik na tekući propan manja nego je potrebno da bi on prešao iz tekuće faze u plinovito stanje (paru), a što uzrokuje pad tlaka i efekt pothlađivanja. Taj efekt hlađenja kontinuirano reducira isparivanje, uzrokujući smrznute tragove na spremniku, a nadalje uzrokuje i opadanje tlaka. To bi moglo imati katastrofalne posljedice na Vaše snabdijevanje plinom… Ukoliko primijetite da ne dobivate onoliko plina koliko biste trebali, istom biste trebali posumnjati na nedovoljno isparivanje – Vrlo jednostavno; tlak isparka pojačava opadanje topline ispod potrebne optimalne produkcije.

Povećavanje isparivanja

Ako količina prirodnog isparivanja ovisi o ova dva faktora – okolini i veličini i punjenju spremnika, možemo razmotriti oba, a pitanje koje se nameće je; Kako povećati količinu prirodnog isparivanja?
Nažalost ne možete kontrolirati vanjsku temperaturu, pa što Vam onda preostaje?

Povećati prostor djelovanja – a da bi to postigli morate:

 1. Povećati veličinu spremnika (ili nabaviti još jedan spremnik …)
 2. Osigurati da Vaš spremnik bude uvijek pun.

To su nažalost mnogobrojni problemi za koje postoje slijedeća rješenja;

 • Temperatura blizu točke zasićenja odgovara nultom tlaku, i zato nikakvo povećanje okolnog prostora neće pomoći. Pomoći će jedino isparivač!!!
 • Visoka je cijena skladištenja spremnika i novog prostora da bi se postigao veći kapacitet isparivanja.
 • Isto je tako s troškovima vezani za dopunjavanje spremnika kako bi se zadržao pun.
 • Previsoka je cijena pripreme novog područja na kome bi se trebao postaviti još jedan spremnik.
 • Zakoni limitiraju kapacitet datog prostora za skladištenje.

Zapravo, prirodno isparivanje je prikladno za kućnu primjenu i onu laganu komercijalnu, ali je loše za industrijske i veliku komercijalne potrebe… Veći konzumenti ili korisnici UNP-a uvijek zahtijevaju više isparivanja nego što to mogu dobiti prirodnim putem.

Alternativno rješenje

 • Isparivač je zapravo bojler koji ne radi pod tlakom.
 • UNP ulazi u isparivač kao tekućina, a izlazi kao plin.
 • Isparivači su sastavna komponenta u varijaciji UNP-a ili propan sistema, te su prikladni za razne primjene.
 • Isparivač ne radi tlak, ali sprečava hlađenje u slučaju da dođe do smrzavanja i pada tlaka.

Ujedno, s osim informacijama, postoje još neke dobre strane za korištenje isparivača;

 • Propan prednjači u tome što je u mogućnosti da stvori manje frekventnosti na većoj površini.
 • Koristeći isparivač eliminirati ćete rekondenzaciju pare, koja može biti vrlo riskantna i opasna…
 • Isto tako moramo naglasiti da eliminacija – uklanjanje zamrznutog spremnika rezultira odgodom proizvodnje.
 • Isparivač Vam dozvoljava da koristite 100 % UNP u Vašem spremniku, a što smanjuje učestalost troškova ponovnog punjenja.
 • Ujedno eliminira i nakupljanje taloga.
 • Uključuje konstantnu opskrbu parom i kada je temperatura ispod – 40 °C.
 • Eliminira kapanje UNP-a kada se isparivanjem miješaju propan i butan plin.
 • Dopušta Vam da značajno povećate kapacitet Vašem sistemu, a bez dodatnog spremnika.

Izvor: SLADOVIĆ d.o.o.

SLADOVIĆ d.o.o.

Tel: 01/ 36 31 040
01/ 36 31 050

KONTAKT OSOBA

g. Slaven Fadljević

www.sladovic.hr

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Distribucija na području cijele Hrvatske te u sljedećim državama: Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Slovenija, Srbija.

Vezani članci

Svi članci iz rubrike

 1. Instalacije