STAKLO ZA MODERNE POSLOVNE PROSTORE

PIN TEHNIKA d.o.o.

VRHUNSKE KERAMIČKE PLOČICE PO TRAJNO DOBRIM CIJENAMA

Novo radno vrijeme od 8.00 do 20.00 sati

Članci +

Troškovnik građevinskih radova

Troškovnik građevinskih radova je sastavni dio svakog građevinskog projekta.

U osnovi razlikujemo dvije vrste troškovnika – Ponudbeni troškovnik i Ugovorni troškovnik. Troškovnik – ponuda ili Ponudbeni troškovnik je dokument kojim se investitoru/naručitelju radova prikazuju i opisuju radovi i materijali koji se predviđaju na izgradnji ili obnovi (sanaciji) cijelih građevinskih objekata ili njihovih pojedinih dijelova.

Ugovorni troškovnik najčešće nastaje kao dorađeni Ponudbeni troškovnik, detalji za Ugovorni troškovnik dogovaraju se s projektantom, investitorom, nadzornim inženjerom i izvođačem.

TROŠKOVNIK RADOVA – SASTAVNI DIO GRAĐEVINSKOG PROJEKTA

Građevinski projekt po kojem se nešto gradi ili obnavlja (sanira) sastoji se iz:

 • građevinskih nacrta (postojećeg i budućeg stanja)
 • statičkog proračuna (odnosi se na nosive elemente građevine)
 • pratećeg troškovnika građevinskih radova.

Troškovnik građevinskih radova treba sadržavati detaljan opis građevinskih materijala koji se ugrađuju i svih pratećih radova na ugradnji tih materijala.

Troškovnik isto tako mora sadržavati i predviđati sve pomoćne radove, radne skele, te potrošni i pomoćni materijal.

Troškovnik radova mora po svemu biti u suglasju s pripadajućim nacrtima iz projekta i statičkim računom kako tekstualno, tako i količinama.

Troškovnik radova da bi bio što jasniji piše se u poglavljima i stavkama.

U poglavljima se opisuju srodni radovi tipa:

 • demontaže i rušenja,
 • zidarski radovi,
 • tesarski radovi,
 • izolaterski radovi,
 • krovopokrivački radovi,
 • limarski radovi
 • čišćenja i odvozi itd.

Pojedina stavka troškovnika mora sadržavati sljedeće:

 1. redni broj stavke
 2. tekstualni opis koji uključuje vrstu materijala i sav potreban rad
 3. jedinicu mjere po kojoj se obračunava vrijednost rada i materijala
 4. jediničnu cijenu
 5. ukupnu cijenu (umnožak jedinične cijene i jedinice mjere)

Sve stavke iz jednog poglavlja čine ukupnu cijenu svih srodnih radova (npr. tesarski radovi – ukupno).

Sve ukupne cijene iz poglavlja ispisuju se u rekapitulaciji radova – tj. u prikazu svih srodnih radova, zbroju njihove ukupne cijene, pridodanom porezu i sveukupnom iznosu.

VAŽNOST I VRIJEDNOST TROŠKOVNIKA RADOVA

Osnova svakog dobrog troškovnika je točan i jasan tekstualni opis, jer nam on pokazuje što je sve projektant ili izvođač (ovisi tko sastavlja troškovnik) predvidio.

Troškovnik će također biti daleko pregledniji ili jasniji ako je napisan kronološkim redoslijedom odvijanja i toka građevinskih radova.

Troškovnik radova je VRLO VAŽAN DOKUMENT – kako za investitora, tako i za izvođača radova.

Kvaliteta troškovnika očituje se najviše u tome da predvidi i obuhvati radove koji se stvarno moraju izvesti do potpunog završetka gradnje, tj. da navede sve moguće radove koji će se morati izvoditi prilikom sanacija građevine.

Tada se investitoru pruža stvaran uvid u obim posla i vrijednost investicije.

Loše napisani troškovnici uzrokuju za vrijeme građenja, a kasnije i tokom izrade konačnih obračuna mnogo neugodnih problema kako izvođačima, tako i investitorima.

Kvalitetan troškovnik smanjit će pojavu izvođenja dodatnih – izvan troškovničkih radova, a koji su nužni za pravilno funkcioniranje građevine, na prihvatljivi minimum (5-10% od sveukupne cijene).

Dobro napisani troškovnik radova štedi i novac i vrijeme, a isto tako onemogućava stvaranje nesporazuma koji nastaju iz nejasnog, nedorađenog i lošeg dokumenta.

TROŠKOVNIK SANACIJE

Vrlo često, kada ne postoji cjeloviti građevinski projekt, kada nema nacrta ni statičkog računa, Ponudu – troškovnik radova će napisati izvođač radova. Zatražite li izradu Troškovnika od nekoliko različitih izvođača, dobit ćete najvjerojatnije poprilično različite prijedloge za npr. izradu ventiliranog krova. Tekstovi stavaka se tu mogu poprilično razlikovati, a isto tako često su navedene i različite količine izračunate na temelju izmjera na samoj građevini.

U mnogo slučajeva, npr. kod Troškovnika sanacije krova, detalji kao tipski crijepovi, način izrade sljemena i grebena krova, količina i vrsta snjegobrana ili kvaliteta i vrsta paropropusnih krovnih folija nisu jasno navedeni, a sve to može znatno utjecati na konačnu kvalitetu izvedbe, ali i na razliku u cijeni. (Visokoparopropusne folije na hrvatskom tržištu znatno se razlikuju po svojoj kvaliteti i cijeni.)

Oprez – kod nejasnih Troškovnika – ponuda, kasnije, u slučaju eventualnog spora, ne možete dokazati da vam izvođač nije ugradio nešto što nije jasno napisao i opisao, a trebao je!!!
Stručno izrađen troškovnik će jasno dati do znanja što izvođač nudi i kakvo je rješenje pripremio za sanaciju krova ili rekonstrukciju krovnih kućica.

PLAĆENI TROŠKOVNIK – UŠTEDE U UKUPNIM TROŠKOVIMA

Budite spremni platiti izradu kvalitetnog Troškovnika građevinskih radova – na taj način možete samo profitirati – i kratkoročno i dugoročno.

Kratkoročno – jer za cijenu izrade (1.000 kn do par tisuća kuna) dobivate vrijedan dokument, koji kvalitetno rješava problem sanacije, rekonstrukcije ili gradnje i taj dokument postaje vaš, jer ste ga platili. Tada ga možete razdijeliti potencijalnim izvođačima i često ćete među ponuđenim cijenama dobiti razlike u konačnim iznosima koje će daleko premašivati cijenu koju ste platili za izradu Troškovnika.

Dugoročno – jer kvalitetno izvedeni radovi, pa čak i uz nešto veću cijenu, znače sigurnost dugi niz godina, tj. više desetljeća, bez potrebe za doradama ili popravcima, a nerijetko i potpunim sanacijama.

Takav kvalitetan troškovnik podijelite (bez jediničnih cijena) vašim potencijalnim izvođačima, zamolite ih da ne nude svoje inačice dok ne popune prvotnu verziju, a za sve druge prijedloge neka daju pismena ili usmena obrazloženja.

Kroz takve Ponude, u razgovoru s izvođačima dobivate u konačnici odličan dokument po kojemu će se izvoditi radovi u skladu s važećim propisima u graditeljstvu, te prilagođen vašim željama i vašim mogućnostima.

Konačna verzija troškovnika postaje Ugovorni troškovnik i sastavni je dio Ugovora o izvođenju građevinskih radova.

KADA IZVOĐAČ IZRAĐUJE TROŠKOVNIK RADOVA

Da bi izvođač napravio kvalitetan Troškovnik – ponudu mora zadovoljiti više uvjeta:

 • biti stručno – građevinski obrazovan
 • biti posebno dodatno obrazovan kako bi mogao i znao primijeniti nove tehnologije i materijale koje se pojavljuju na tržištu
 • imati prethodnog višegodišnjeg iskustva u poslu kojim se bavi
 • obaviti razgovor sa investitorom:
  • kako bi se upoznali zahtjevi investitora
  • kako bi se investitor upoznao s nizom mogućnosti, izborom materijala, rješenjima, tj. optimalnim načinima sanacije ili gradnje u skladu sa investitorovim željama i mogućnostima
 • vidjeti građevinu na kojoj se planiraju izvoditi radovi (idealno) ili nacrte postojećeg i budućeg stanja
 • uzeti izmjere na građevini, itd.

U skladu s navedenim vaš izvođač će napraviti kvalitetnu Ponudu – troškovnik, tako da će vam ponuditi kvalitetna – dugoročna rješenja, u skladu s vašim zahtjevima i potrebama, a istovremeno da se zadovolje svi tehnički uvjeti izgradnje ili sanacije u skladu s propisima i normama.

Prateći takav dokument u kvalitetnoj građevinskoj izvedbi, investitor si osigurava sigurnu i pouzdanu gradnju ili sanaciju, a izvođač neometan tok radova što dodatno povoljno utječe na konačnu kvalitetu same izvedbe.

Vladimir Makoter ing. građ.

MAKOTER

Tel: 01/ 36 40 465
01/ 30 21 787

Fax: 01/ 36 64 246

KONTAKT OSOBA

g. Vladimir Makoter, ing. građ.

www.makoter.hr

LOKACIJE

Pogledajte lokacije na karti

Vezani članci

Svi članci iz rubrike

 1. Projektiranje - projekti
 2. Adaptacije - sanacije
 3. Gradnja
 4. Završni radovi
 5. Troškovnici