VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

KONFIGURATOR ZA TUŠ KADE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

TERCA - Kreativna fasadna rješenja

Slika 1: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

PRIRODNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL s tradicijom

Zemlja, voda, vatra, zrak – već su se grčki filozofi posvećivali teoriji četiriju elemenata. Klinker fasadna opeka Terca udružuje starodavnu tradiciju s modernom tehnologijom proizvodnje čistog, prirodnog građevinskog materijala. S klinker fasadnom opekom Terca više negoli ikad prije ispunjavate najviše ciljeve ekonomskih, ekoloških i kriterija održivosti vaših stranki. Fasadna obloga iz Terce predstavlja trajnu zaštitu omotača zgrade koja i po više desetljeća održava svoj prvobitni izgled i funkciju.

“Ostavite svoj pečat u modernoj arhitekturi s klinker fasadnom opekom Terca.”

“Pokaži mi kako gradiš i reći ću ti tko si” – već se pjesnik Christian Morgenstern bavio individualnošću u gradnji stanova. Pročelje kuće nosi trajan potpis njenih stanara i arhitekta. Klinker fasadna opeka Terca nudi iznimnu kreativnu slobodu pri oblikovanju fasade jer je svaka opeka individualna. Minimalna odstupanja boja doprinose estetskim kontrastima iz svih gledišta. S obzirom na strukturu glinenog materijala i visinu temperature pečenja, klinker fasadna opeka pojavljuje se u živahno žutim, toplo crvenim, zemljano smeđim ili diskretno sivim nijansama. Terca stvara igru svjetlosti i sjenke te daje osjećaj jedinstvenosti svake pojedinačne opeke. Eksperimentirajte s perspektivama i dozvolite svjetlosti da djeluje.

Slika 2: TERCA - Kreativna fasadna rješenja
Primarni objekat za Olimpijski park 2012, London
Foto: Andrew Lee

Gradimo za ZDRAV i MODERAN BORAVAK

Ljudi za koje planirate i gradite zaslužuju da za njih upotrijebite prirodne materijale u kojima će se odlično osjećati. Klinker fasadna opeka Terca sa svojim je jedinstvenim značajkama kao stvorena za takvu gradnju. Omogućuje visoku zaštitu od vremenskih utjecaja, otporna je na vatru i u objektu zrači spokojnošću.

S klinker fasadnom opekom Terca stvarajte bezvremenski lijepe ambijente, objekte s nezamjenjivim karakterom i jedinstvenim čarom.

Slika 3: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

KONSTRUKTIVNI SISTEM višeslojnih vanjskih zidova

Već desetljećima dvoslojni zid spada u zemljama Europe u najvažnije fasadne konstrukcije. Pri brižljivom projektiranju i izvođenju mogu se time optimalno ispuniti svi zahtjevi za vanjske zidove. Konzekventna podjela funkcija u tri sloja s različitim zadacima omogućuje potpuno iskorištavanje istaknutih svojstava materijala od pečene gline.

NOSIVI ZIDOVI od POROTHERM opeke

Nosivi zidovi od Porotherm opeke imaju osnovnu funkcije nosivosti. Oni su s vanjske strane zaštićeni od vremenskih utjecaja i izloženi vrlo malim temperaturnim razlikama. Osim toga nosivi zidovi od opeke služe za postizanje i održavanje ugodne i izjednačene klime stanovanja. Uz dobru zvučnu izolaciju odlikuju se i prije svega sposobnošću akumuliranja topline te malim otporom difuziji vodene pare što omogućava zdravo stanovanje i ugodnu klimu.

Zbog toga se preporuča da se nosivi zidovi od opeke izvode u debljini od min 25 cm i to opekom s vertikalnim šupljinama koja ima povoljna svojstva glede zvučne izolacije. Dvoslojnim načinom gradnje može se s jedne strane udovoljiti statičkim kao i fizikalnim zahtjevima.

Slika 4: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

Slika 5: TERCA - Kreativna fasadna rješenja
Centar za psihijatriju, Švicarska
Foto: Beat Bühler

Fasadna OPEKA

Slika 6: TERCA - Kreativna fasadna rješenja Fasadna opeka služi u prvom redu kao zaštitni sloj protiv vremenskih utjecaja i doprinosi zaštiti od ljetne topline. Ona mora biti otporna na udar kiše, pritisak i prodor vjetra te također pridonosi zvučnoj izolaciji cijele konstrukcije. Povrh toga fasadna opeka je djelomično izložena znatnim temperaturnim razlikama.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva preporuča se fasadni zid zidati debljine 12 cm uz korištenje gotovog morta za zidanje od vapna i cementa koji garantira dovoljnu tlačnu i vlačnu čvrstoću zida. Fasadni zid treba izgraditi od materijala sa minimalnim upijanjem vode (do max 6%) otpornog na smrzavanje, a to je TERCA fasadna klinker opeka.

Toplinska IZOLACIJA

Ventilirajući sloj mora preuzeti glavni dio toplinske izolacije. Kao izolacijski materijal preferiraju se Izolacijske ploče; prije svega su se dokazale ploče od mineralnih vlakana (kamena vuna). Moguće je upotrijebiti i druge izolacijske materijale (EPS, pleteno vlakno, sipki materijal) pri čemu upijanju vlage i riziku od slijeganja treba obratiti posebno značenje.

Slika 7: TERCA - Kreativna fasadna rješenja
Srednja škola, Nizozemska
Foto: Ruud Peijnenburg

IZOLACIJA

Dvoslojni zidovi mogu se načelno izvesti sa ili bez sloja zraka. Sloj zraka općenito pruža veću mjeru sigurnosti u odnosu na prolaz vlage kroz izolaciju naročito pri korištenju fasadnog zida kao vanjskog zida te pri primjeni izolacijskog materijala, osjetljivog na vlagu, (staklena vuna, kamena vuna). Zbog toga treba dati prednost izvođenja fasade sa slojem zraka odnosno s ventiliranom fasadom. Pri ventiliranim fasadama, vlaga koja s unutrašnje strane difuzira kroz zid odvodi se strujanjem zraka iza zida od fasadne opeke dok eventualne prodrle oborinske vode mogu istjecati na unutrašnjoj strani zida od fasadne opeke.

Preporučamo da se kod fasadne klinker opeke izvede zračni sloj od min. 2 cm, kao sloj za odvodnju oborinske vode, s u dnu raspoređenim otvorima. Pri izvođenju ventilirane fasade treba izvesti zračni sloj od min. 4 cm, s ventilacijskim otvorima prema gore i dolje. Pri tome važno je obratiti pažnju da pri zidanju mort ne uđe u zračni prostor.

Sloj zraka općenito pruža veću mjeru sigurnosti u odnosu na prolaz vlage kroz izolaciju naročito pri korištenju fasadnog zida kao vanjskog zida te pri primjeni izolacijskog materijala, osjetljivog na vlagu, (staklena vuna, kamena vuna). Zbog toga treba dati prednost izvođenja fasade sa slojem zraka odnosno s ventiliranom fasadom. Pri ventiliranim fasadama, vlaga koja s unutrašnje strane difuzira kroz zid odvodi se strujanjem zraka iza zida od fasadne opeke dok eventualne prodrle oborinske vode mogu istjecati na unutrašnjoj strani zida od fasadne opeke.

Slika 8: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

Preporučamo da se kod fasadne klinker opeke izvede zračni sloj od min. 2 cm, kao sloj za odvodnju oborinske vode, s u dnu raspoređenim otvorima. Pri izvođenju ventilirane fasade treba izvesti zračni sloj od min. 4 cm, s ventilacijskim otvorima prema gore i dolje. Pri tome važno je obratiti pažnju da pri zidanju mort ne uđe u zračni prostor. Ventiliranje treba osigurati i kod otvora na fasadnim zidovima. Tako treba u zoni prozora dodatno rasporediti otvore za ventiliranje u dijelu parapeta i nadvoja.

Otvori za zrak moraju biti tako raspoređeni da je osiguran nesmetan izlaz eventualno prodrle oborinske vode. Za izradu izolacije treba upotrijebiti materijal koji je vodootporan, ispitan te atestiran i odobren za područje primjene. Donji otvori služe, kako pri zidovima s ventiliranom fasadom tako i pri izvođenju dvoslojnog zida sa središnjom izolacijom, za odvodnju oborinske vode.

ZAŠTITA od vlage

Zidanjem fasadnog zida od klinker opeke nosivi zid i dno međuprostora između fasadnog i nosivog zida treba zaštititi od vlage. Izolacijsku traku – u pravilu od bitumena ili polimera – treba položiti u području međuprostora, s padom prema vanjskoj strani, podloženu s prigušnim klinom, te ispod fasadnog zida, horizontalno do prednjeg ruba fasadne opeke. Površina postavljanja mora biti takva da na njoj nije moguće klizanje fasadnog zida.

Na unutrašnjoj strani treba izolacijsku traku podići min.15 cm iznad površine postavljanja te pričvrstiti ili zalijepiti. Otvore za odvodnju eventualne vode iz međuprostora izvesti pri dnu fasadnog zida, min.10 cm iznad gornjeg ruba terena. Ukoliko fasadni zid dolazi niže od površine terena, treba izvesti drenažni sloj ili drenažu. Pri otvorima na fasadnom zidu od klinker opeke potrebno je iznad nadvoja (npr. nadvoj za vrata, prozor) postaviti vodonepropusnu foliju i istu podignuti min. 15 cm. Isto vrijedi i za spoj temelja i poda. Foliju treba pričvrstiti iza toplinske izolacije na vanjskoj strani unutarnjeg zida.

Slika 9: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

U prvom sloju fasadne opeke treba, za odvodnju vode, predvidjeti otvorene spojeve (mortne reške ne zapuniti). Redove fasadnog zida treba na njihovim dodirnim točkama (npr. graničnik prozora i vrata) odvojiti vodonepropusnim zapornim slojem. Na donjoj strani fasadnog zida kao i iznad otvora u fasadnom zidu polaže se, između slojeva morta, jedan sloj izolacijske trake i povlači se gore uz unutarnji zid i pričvršćuje ili polaže u horizontalnu sljubnicu unutarnjeg zida.

Cocktail serija: VIŠE BOJA NEGO IKAD

Slika 10: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

Slika 11: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

Slika 12: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

Dimenzije TERCA fasadne klinker opeke

TERCA fasadna klinker opeka

TERCA fasadna klinker opeka normalnog formata (NF) ima sljedeće dimenzije (duljina, širina, visina):

 • 25,0 cm x 12,0 cm x 6,5 cm Slika 13: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

Wienerberger klinker opeka je grubokeramički prirodni proizvod od gline i zbog toga može imati sitne tolerancije u boji i dimenziji.

Stvarne dimenzije normalnog klinker formata smiju odstupati od zahtijevanih dimenzija, prema podacima proizvođača, max.:

 • u duljini za ± 5 mm
 • u širini za ± 5 mm
 • u visini za ± 3 mm

Te tolerancije se izjednače preko reški:

 • širina spojne reške: 1,0 cm
 • debljina ležajne reške: 1,2 cm

Sve klinker opeke imaju veličinu normalnog formata.

Ugradnja fasadne opeke

Slika 14: TERCA - Kreativna fasadna rješenja TERCA fasadna klinker opeka se načelno zida u punu fugu, što znači da se nastoji postići zidarski vez opeke jednak polovici dužine opeke. Ta mjera preklopa, za opeku malog formata, nikako ne smije biti ispod 4,5 cm.

Opeka jednog sloja mora se zazidati u jednoj visini.

Opeka, posebno ona za fasadne zidove, zida se tradicionalnim vezovima kao što su rotorski vez, vez vežnjaka, engleski vez ili križni vez. Još postoje i gotski, holandski ili flamanski vez. Nepravilni vez nema pravilnog rasporeda.

Po potrebi moguće je, za fasadni zid od klinker opeke, proizvesti i druge formate opeke.

Raster projektiranja za TERCA klinker fasadu

Raster – MODUL

Slika 15: TERCA - Kreativna fasadna rješenja Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje fasadnog zida od klinker opeke u kompletnoj strukturi zida potrebno se pridržavati rasterske mjere (modula). Rasterska mjera značajno određuje pojavnu sliku zgrada s fasadnim zidovima od klinker opeka.

Tlocrtni modul od 13 cm bazira se na duljini opeke od 25 cm i širini spojne reške od 1,0 cm. Za formate opeke uvijek treba odbiti mjeru reške od mjere modula. Tako opeka normalnog formata (NF) ima duljinu od 25 cm (dozvoljena tolerancija), sa spojnom reškom 26 cm i širinu opeke od 12 cm, sa spojnom reškom 13 cm. Visina opeke iznosi 6,5 cm, a s ležajnom reškom 7,7 cm. Ta mjera se naziva i slojna mjera.

Raster – TLOCRT Slika 16: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

Modul (13 cm) sa svojim umnošcima je osnova za građevinsku orijentacijsku mjeru.

Iz njega proizlaze, odbijanjem ili dodavanjem mjere spojne reške od 1,0 cm, orijentacijske mjere za gradnju:

 • otvorna mjera: n x 13 + 1
 • vanjska mjera: n x 13 – 1
 • mjera istaka: n x 13

n …. broj komada polovice opeke

Uobičajene veličine otvora (vrata i prozori) usklađene su s mjernim rasporedom. U praksi ipak nije moguće mjere točno održati. Zbog toga se smanjivanjem ili povećanjem spojne reške postiže ujednačenost .

Raster – PRESJEK

Rasterska mjera u vertikalnom presjeku odgovara slojnoj mjeri i iznosi, za opeku normalnog formata (NF.) 7,7 cm.

 • ležajna reška: 1,2 cm
 • visina opeke: 6,5 cm
 • slojna mjera: 7,7 cm

Dilatacijske FUGE

Slika 17: TERCA - Kreativna fasadna rješenja Zbog različitih deformacija vanjskih i unutarnjih zidova od klinker opeke potrebno je u fasadi rasporediti horizontalne dilatacijske fuge. Preporuča se da horizontalni razmaci dilatacijskih fuga iznose max. 10 mm, vertikalno po visini najviše po 2 kata.

Pozicioniranje fuga zavisi od:

 • veličine i geometrije zida
 • položaja i veličine otvora
 • debljine vanjske opeke
 • oslonca zida
 • različitog opterećenja zida
 • intenziteta sunčanog zračenja
 • nijanse boje površine fasade
 • klimatskih uvjeta
 • geografske orijentacije

Tako pri visoko toplinski izoliranim podlogama, jako osunčanim i tamnim površinama te pri velikoj izloženosti udara kiše treba odabrati male razmake između fuga. Kroz dilatacijske fuge, rastavljene građevinske dijelove treba i odvojeno usidriti i armirati kako bi se omogućilo kretanje bez pritiskanja. To znači da dijelovi zida, koji se dižu iz temelja, moraju biti dilatacijskim fugama odvojeni od dijelova zida koji vise na konzolama.

OBLIKOVANJE dilatacijskih fuga

Slika 18: TERCA - Kreativna fasadna rješenja Dilatacijske fuge treba prikladnim trajnoelastičnim materijalom trajno i nepropusno zatvoriti. Širina fuge, ovisno od odabranog brtvenog materijala, mora prihvatiti postignute izmjene duljine uslijed temperaturnog istezanja.

Toplinsko istezanje zida: 0,005 mm/mK
Oblikovanje dilatacijske fuge za ožbukani fasadni zid od klinker opeke

Prema tome 10 m dugačak zid se isteže, pri temperaturnoj razlici od 60 K, za 3 mm.

Osim toga moraju se oba dijela zida potpuno odvojiti jedan od drugoga odgovarajućim trajnoelastičnim materijalom za brtvljenje. Zavisno od vrste materijala za fuge najprihvatljivija je širina fuge od 10 do 30 mm.

VERTIKALNE dilatacijske fuge

Male fasadne površine, posebno na obiteljskim kućama, odvajaju se većinom na glavnim kutovima zgrade. Tamo nastaje, uslijed pritiska, vlačnog pomicanja i smicanja, najveće statičko opterećenje u fasadnom zidu. Dulje fasadne površine dijele se u dionice od max. 10 m. Pri tome važi: za tanje i na vanjske utjecaje jako opterećene zidove, dužine treba smanjiti, a pri debljim i bolje zaštićenim zidovima može se primijeniti max. vrijednost prema propisima.

Slika 19: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

Oblikovanje kuta – KUTNA DILATACIJSKA FUGA

Neposredno na kutovima zidova, izvedene dilatacijske fuge omogućavaju neovisno kretanje fasadnih zidova koji se kutno dodiruju. Sidra rasporediti blizu dilatacijskih fuga. Vertikalni razmak sidra cca 33 cm.

Slika 20: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

Vertikalna dilatacija

Slika 21: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

Oblikovanje kuta – ZIDANI KUT

U ovom se slučaju moraju sa obje strane rasporediti fuge i to uvijek maksimalno veličine polovice dozvoljenog razmaka fuga ravne površine. Sidra rasporediti na razmaku od min 1m od kuta. Preporučuju se kutni mostovi (pocinčani, promjera 6 mm) u vertikalnim razmacima od max 0,6 m.

Slika 22: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

SPOJ nosivog zida i klinker fasade

Raspored sponki Slika 23: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

 • Potrebna količina sponki 5 kom/m² (na većim visinama 7 kom/m²)
 • Pored otvora, dilatacija i u rubnom području dodatno rasporediti sponke svakih 25 cm (4 kom/m¹)

Vrste sponki

Slika 24: TERCA - Kreativna fasadna rješenja

Konzole

Slika 25: TERCA - Kreativna fasadna rješenja Konzole služe za preuzimanje vertikalnog opterećenja od fasadne klinker opeke, te ga prenose na unutrašnji nosivi sloj (zid ili nadvoj)

U sljedećim slučajevima potrebno je učvrstiti fasadni zid:

 • pri debljini zida od 120 mm oslonjenog u punoj širini na betonski temelj ili ploču: po visini minimalno svakih 6 m
 • oslonjen sa minimalno 2/3 širine pri debljini zida od 120 mm svaki kat
 • iznad (za nadvoje) preširokih otvora
 • ako se, uslijed građevinske fizike fasadni zid ne stavlja na temelj ili na izbočenu ploču

Za različite zahtjeve prihvat zatvorenih površina zida, stropovi zgrada, prozorske ograde, gotovi nadvoji, posebne konstrukcije nude se različiti tipovi konzola.

WIENERBERGER d.o.o.

Tel: 047/ 69 41 11

Fax: 047/ 69 41 74

Pogledajte detaljne kontakte

www.wienerberger.hr

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Proizvodi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj.

Vezani članci

Svi članci iz rubrike

 1. Fasada
 2. Opeka
 3. Zidovi