VELUX NAGRAĐUJE SVOJE KUPCE do 30.04.2018.

Prijavi se za GRATIS sjenilo

OSTVARITE DO 50% POPUSTA NA KERAMIKU

Preuzmi kupon do 30. travnja 2018.

Članci +

Sustavna rješenja: Hidroizolacija podzemnih građevina

FAZE RADOVA

  • Priprema betonske površine za izradu krutoelastične hidroizolacije odstranjivanjem cenentnog mlijeka visokotlačnim peračem ili cementne skramice mehaničkim putem
  • Po potrebi izvesti ugradnju bubrujuće brtvene mase na prekidima betoniranja podložnog betona
  • Nanošenje višeslojne krutoelastične hidroizolacije

  • Nakon izvedenog zaštitnog sloja betona na horizontalnu izolaciju i izvedene temeljne ploče potrebno je izvesti holker od Stigomal morta na spoju temeljne ploče i podložnog betona
  • Prilikom betoniranja ab zidova po potrebi izvesti ugradnju bubrujuće brtvene mase na prekidima betoniranja ako projektom nije predviđena gumena traka

  • Proštemavanje rupa od razupora te horizontalnih i vertikalnih radnih spojeva, nanošenje impregnacije Stigocryl i zapunjavanje rupa i šliceva Stigomal mortom
  • Izrada višeslojne krutoelastične hidroizolacije Stigoelast na vertikalne plohe vanjskih ab zidova

  • Nakon ovako izvedene vertikalne izolacije poželjno je izvesti zaštitu izolacije stirodurom i čepastom folijom prije zatrpavanja građevinske jame

Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite putem niže navedenih kontakata.

STIG INŽENJERING d.o.o.

Tel: 01/ 34 56 873

Fax: 01/ 34 88 326

KONTAKT OSOBA

gđa Marija Svilar

www.stig.hr

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Prodaja preko partnera na području cijele Hrvatske, BiH te Crne Gore.

Vezani članci

Svi članci iz rubrike

  1. Hidroizolacija