VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

POROTHERM stropni sustav

Slika 1: POROTHERM stropni sustav Suvremeni uvjeti građenja traže što jednostavnije i brže tehnološke postupke uz optimalno zadovoljenje svih zahtjeva građevina u smislu funkcionalnosti i stabilnosti. Za izvedbu manjih stambenih građevina, obiteljskih kuća i (manjih) višestambenih zgrada, razvili su se različiti polumontažni stropni sustavi.

Jednostavni su za izvedbu, zahtijevaju malo dodatne opreme (oplata, skela) i nije potrebna specijalizirana radna snaga. Uvjeti fizike zgrade; toplinska i zvučna izolacija te uvjeti vibracija, zadovoljeni su odabirom odgovarajućih gradiva i prikladnim oblikovanjem struktura. Jedan od najpoznatijih i najčešći u primjeni su stropovi sustava POROTHERM.

U projektnoj obradi stropnih POROTHERM stropova treba izvršiti propisane proračune:

  • Računsku provjeru graničnih stanja nosivosti (provjera na slom). U toj računskoj provjeri, projektanti za veće raspone trebaju ispitati glavne vlačne napone (posmike).
  • Računsku provjeru graničnih stanja uporabljivosti, što se svodi na kontrolu progiba.

Probleme progiba stropa moguće je razriješiti na jedan od sljedećih načina:

  • nadvišenjem stropa u fazi izvedbe,
  • povećanjem visine stropa,
  • povećanjem armature,
  • ostvarivanjem djelomične ili pune upetosti (kontinuiteta) na ležajima.

Opterećenja POROTHERM stropa treba uzeti prema stvarnoj strukturi stropa u cjelini, sadržajima građevine te prema propisima. Međukatne i tavanske konstrukcije imaju bitne razlike u stalnom i korisnom opterećenju.

Utopljene grede u POROTHERM stropu tj. skrivene grede u debljini stropa, primjenjuju se ispod povećanih linijskih i točkastih opterećenja te kao grede kraćih raspona koje su okomite na osnovne POROTHERM gredice. Pri sanaciji građevina, ležajeve POROTHERM stropa treba izvesti u već postojeće zidove, pa je izvedba takvih ležajeva relativno zahtjevna.

Osnovni elementi stropnog sustava POROTHERM (SPOG) su prednapete opečene gredice (POG) POROTHERM
i opečni ispunski blok (IB) POROTHERM 60. Dva elementa koji ih nadopunjavaju i čine cjelovit sustav jesu: POROTHERM serklaž – pomoćni element i idealno rješenje za toplinsku izolaciju stropne konstrukcije koji ujedno služi kao izgubljena oplata u fazi izvođenja horizontalnog serklaža stropa i POROTHERM podložak – izgubljena oplata za izvedbu poprečnog betonskog rebra za ukrućenje koje se izvodi za raspone stropa veće od 3,0 m.

Nosivost stropnog sustava POROTHERM određena je statičkim proračunom i ispitivanjima provedenim u IGH Zagreb. U skladu s revidiranim statičkim proračunom i provedenim ispitivanjima izdao je IGH Tehničko dopuštenje za uporabu prednapetih gredica u stropnom sustavu POROTHERM koje ispunjavaju zahtjeve u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti kao svojstva bitnog za građevinu. Stropna konstrukcija može se izvesti s jednostrukim i dvostrukim gredicama. Sustav s dvostrukim gredicama ima povećanu nosivost, a prikladan je za preuzimanje opterećenja pregradnih zidova postavljenih u smjeru raspona.

Prikaz stropova s jednostrukim gredicama

Poprečni presjek stropa – razmak gredica 60 cm

Slika 2: POROTHERM stropni sustav

Tablica nosivosti stropova s razmakom gredica od 60 cm

Slika 3: POROTHERM stropni sustav

*Broj označuje broj žica promjera 2,5 mm u gredici **zaokruženo na 0,5 kN/m2

Prikaz stropova s dvostrukim gredicama

Poprečni presjek stropa – razmak gredica 60 cm

Slika 4: POROTHERM stropni sustav

Najveći proračunski rasponi stropa s dvostrukim gredicama za stambene zgrade

Slika 5: POROTHERM stropni sustav

*nisu uključeni pregradni zidovi u smjeru raspona stropa osim laganih zidova od gipsanih ploča

Tablica nosivosti stropova s dvostrukim gredicama za uporabna opterećenja Q

Slika 6: POROTHERM stropni sustav

WIENERBERGER d.o.o.

Tel: 047/ 69 41 11

Fax: 047/ 69 41 74

Pogledajte detaljne kontakte

www.wienerberger.hr

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Proizvodi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj.

Vezani članci

Svi članci iz rubrike

  1. Opeka
  2. Stropovi