MONTAŽNE KUĆE - KATALOG

MONTAŽNE KUĆE - KATALOG

DOMUSplus d.o.o.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Otvorena čelična stubišta

Slika 1: Otvorena čelična stubišta

slika 1. Otvorena čelična stubišta s nastupnicama između tetiva

Otvorena se čelična stubišta izrađuju ili s nastupnicama između tetiva, ili s nastupnicama na sedlima povrh tetiva.

Stubišta s nastupnicama između tetiva

Ta vrsta prikladna je i za pomoćna i za važnija stubišta, pa im se prema tome odabire veličina nagiba, širina kraka i vrsta nastupnica. Za pomoćna se stubišta odabiru nagibi i do 45°, širine krakova 60 — 90 cm, a nastupnice od rebrastog lima.

Za važnija se stubišta odabiru nagibi kao i za stambene zgrade, širine krakova 60 — 90 cm, a nastupnice od rebrastog lima. Za važnija se stubišta odabiru nagibi kao i za stambene zgrade, širine krakova do 120 cm, a nastupnice su ili od čeličnih limova, ili drvene, ili od kamenih ploča.

Za primjer se uzima pomoćno stubište širine kraka samo 60 cm, s elementima koji su naprijed obrazloženi, a ovdje se upozorava na detalj povezivanja donjeg kraja tetive sa stropnom armirano-betonskom konstrukcijom pomoću kutnog profila i usidrenog trna s maticom (sl. 1).

Daljnji je primjer važnije stubište s tetivama od nosilaca, s normalnim nagibom (29/17 cm) i nastupnicama od hrastovine (sl. 2).

Slika 2: Otvorena čelična stubišta
slika 2. Otvorena čelična stubišta s drvenim nastupnicama

Stubišta s nastupnicama nasađenim na sedla povrh tetiva

Predočuje se početni dio stubišta kojemu su tetive od nosilaca I—16, sedla od plosnatog čelika presjeka 30/10 mm, a nastupnice od rebrastog lima debljine 5 mm. Sedla su pravokutno zavinuta tako, da duži i kraći krak odgovara širini nastupnice i visini od jedne do druge nastupnice.

Prednji i stražnji završetak svakog sedla pravilno je zavinut po nagibu kraka, pa se zavinuti krajevi susjednih sedala preklapaju i tako preklopljeni zakivaju ili zavaruju na gornji pojas tetive. Nastupnica se povezuje svojim istaknutim prednjim krajem na kutnik 40/40/5 mm.

Slika 3: Otvorena čelična stubišta
slika 3. Otvoreno čelično stubište s nastupnicama nasađenim na sedlu povrh tetiva

Predočeno je upušteno ležište horizontalno podrezanog donjeg kraja tetive, koji je obostrano povezan sa dva kutnika na podložnu limenu ploču, ispod čijeg je stražnjeg ruba pričvršćen treći kutnik, koji priječi pomicanje kraka naprijed (sl. 3).

Izvor: Članak je preuzet iz knjige “Konstruktivni elementi zgrada”, autora Đure Peulića i objavljena je u suradnji s knjižarom UPI2M BOOKS. Knjiga se može nabaviti ovdje ili putem niže navedenih kontakata.

Fotogalerija

 • Fotogalerija: Slika 1
 • Fotogalerija: Slika 2
 • Fotogalerija: Slika 3
 • Fotogalerija: Slika 4
 • Fotogalerija: Slika 5
 • Fotogalerija: Slika 6
 • Fotogalerija: Slika 7
 • Fotogalerija: Slika 8
 • Fotogalerija: Slika 9
 • Fotogalerija: Slika 10
 • Fotogalerija: Slika 11
 • Fotogalerija: Slika 12
 • Fotogalerija: Slika 13
 • Fotogalerija: Slika 14
 • Fotogalerija: Slika 15
 • Fotogalerija: Slika 16
 • Fotogalerija: Slika 17
 • Fotogalerija: Slika 18

UPI2M BOOKS

Tel: 01/ 49 21 389

Fax: 01/ 49 21 390

www.upi2mbooks.hr

LOKACIJE

Pogledajte lokacije na karti

Vezani članci