OBITELJSKE KUĆE, VIKENDICE

OBITELJSKE KUĆE, VIKENDICE

Pogledajte galeriju...

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Osiguranje kvalitete zida od opeke

Slika 1: Osiguranje kvalitete zida od opeke Graditelji danas u Hrvatskoj sve veću pozornost pridaju kvaliteti proizvoda koje koriste u izgradnji. Razlozi za pojačani interes za kvalitetu građevinskih materijala i proizvoda koji se koriste su višestruki. Stroža primjena važećih te uvođenje europskih građevinskih normi i propisa (Tehnički propis za zidane konstrukcije), energetska učinkovitost objekata (Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama), te porast standarda neki su od faktora.

Istovremeno, sami kupci i korisnici sve su educiraniji i sve jače utječu na graditelje da primjenjuju kriterije za odabir građevinskih materijala i izvođenje koji su i stroži od propisanih. Opečni proizvodi kao najznačajniji građevinski proizvod korišten u visokogradnji, svakako nisu iznimka od navedenog.

Kako bi se izbjegli eventualni problemi s kvalitetom građevine, što u najboljem slučaju poskupljuje same građevinske radove zbog potrebne sanacije ili nužne primjene skupljeg konstruktivnog rješenja, potrebno je poštivati određena pravila izvođenja konstrukcija od opečnih proizvoda i poznavati temeljne karakteristike opečnih proizvoda.

Skladištenje opeke

Svojstva zidnih elemenata trebaju biti u skladu s zahtjevima projekta, a razina kontrole proizvodnje i ugradnje zidnih elemenata trebaju biti unaprijed određeni. Uskladištenje opeke koja se koristi za zidanje mora biti takvo da nije moguće njihovo oštećenje (obavezna je zaštita opeke folijom).

Osiguranje trajnosti ziđa

Zidane konstrukcije izložene su djelovanju okoliša tijekom i nakon građevinskih radova. Djelovanje okoliša, manje ili više agresivno ima značajan utjecaj na trajnost konstrukcije, a na žalost to djelovanje u periodu između samog zidanja i izvođenja fasade na objektu često se zanemaruje, iako mogu imati vrlo negativne posljedice na trajnost i kvalitetu konstrukcije tijekom njenog vijeka.

Zidanje ziđa

Slika 2: Osiguranje kvalitete zida od opeke Opečne elemente treba postavljati u pravilan zidni vez u skladu sa zahtjevima projekta. Opeke koje se ugrađuju moraju biti čiste, pravilnog oblika, neoštećeni, a ukoliko postoje dimenzijski zahtjevi opeku je potrebno rezati pilom. Upotreba sjekira i čekića se ne preporuča jer se upotrebom tih alata slabi struktura opeke, a samim tim i nosivost.Prije ugradnje u zid, opečni blokovi moraju močiti vodom kako bi se izbjeglo prebrzo sušenje morta koje može rezultirati nedovoljnom čvrstoćom ziđa. Porozna opeka zahtjeva s obzirom da upija više vode u svoju strukturu obavezno močiti vodom.

Zidanje građevina tijekom vrućih dijelova godine zahtjeva posebnu pozornost pri izvođenju, te vlaženje i zaštitu ziđa nakon ugradnje kako ne bi došlo do štetnih posljedica ubrzanog vezanja morta. Određeno vlaženje opeke u vidu tzv. “vodene maglice,” te zaštita od visoke temperature, potrebno je i pri izvođenju fasade objekta. Neprimjenjivanje ovih mjera može uzrokovati pukotine te direktno utjecati na trajnost fasade.

Zaštita od mraza

Otpornost na mraz jedno je od temeljnih svojstava opečnih elemenata, a ispitivanje postojanosti na mraz provodi se kao dio obaveznih atestiranja opečnih proizvoda (klinker i fasadna opeka). Problem oštećenja zbog smrzavanja jače je izražen na nedovršenim ili nezaštićenim zidovima jer opeka tijekom godine prolazi između 30 i 40 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja, a u koliko se pravilno ne zaštiti dolazi do pojave finih pukotina, a zatim i ljuskanja. Zaštita vodonepropusnom presvlakama u fazi zidanja te izvođenje fasade objekta primjerene vodo-nepropusnosti omogućavaju trajnu zaštitu objekta od smrzavanja.

Iscvjetavanje

Iscvjetavanje je relativno učestala pojava na zidanim konstrukcijama od opeke, a pojavljuje se uslijed prekomjerenog strujanja vlage u zidu s ciklusima sušenja i vlaženja zbog čega dolazi procesa kristalizacije topivih soli. Na površini opečnog elementa pojavljuje se vrlo fina bijela prašina, koja u slučaju da zahvati veće površine izgleda vrlo ružno. Topive soli mogu biti sadržane u samoj glinenoj sirovini, pijesku, aditivima, cementu, vapnu ili vodi. Topive soline gotovo su isključene kao pojava u samoj glinenoj površini.

Zidovi – katalog proizvoda

U blizini morske obale može ih donijeti vjetar ili kiša. Oborinske vode i vlaga na nezaštićenom ziđu znatno doprinose pojavi iscvjetavanje, što dodatno argumentira potrebu za zaštitom nedovršenog ziđa vodonepropusnom folijom. Ipak, iscvjetavanje je vrlo teško izbjeći. Srećom, iscjetavanje se jednostavno uklanja struganjem četkom i brisanjem zida vlažnom krpom nakon četkanja te premazivanje zida sredstvom kao što je antisol ili sl. U slučaju većih količina topivih soli sadržanih u ziđu, iscvjetavanje se može ponoviti, pa postupak uklanjanja treba ponoviti.

Ljuskanje opeke

Slika 3: Osiguranje kvalitete zida od opeke U procesu proizvodnje opeke dešava se da neka količina vapnenca dospije u mješavinu sirovine. Taj vapnenac se u procesu paljenja pretvara u živo vapno. Tijekom stajanja na skladištu, zbog prisutnosti vode u zraku, vapno se gasi, te zbog toga bubri. Nastala naprezanja imaju za posljedicu ljuskanje opeke na mjestu gdje je zrnce vapna. Ovaj proces započinje izlaskom opeke iz peći i traje dok ima „nepogašenih“ zrnaca vapna, što znači da je vremenski ograničen. Kad završi, ovaj proces više nije štetan za opečne blokove niti za izgrađeno ziđe. Ljuske opeke nastale na površini ziđa treba ukloniti četkom prije izvođenja fasade objekta. Količine vapna koje mogu nastati u opeci uslijed ovog procesa ne ugrožavaju nosivost opečnih blokova niti konstrukcije, ali mogu znatno nagrditi površinu same konstrukcije do izvođenja fasade.

Sljubnice

Sljubnice morta trebaju biti jednake debljine, a ne smiju biti tanje od 8 mm i deblje od 15 mm. Sljubnice se u potpunosti moraju zapunjavati mortom osim na mjestima gdje to nije predviđeno kao što su na primjer odvodi za ventilaciju i sl. Vertikalne sljubnice mogu se smatrati ispunjenim ako je mort postavljen po punoj visini zidnog elementa i najmanje 40 % širine elementa, a ako nije tako smatra se da su one neispunjene mortom.

Zaključak

Tijekom projektiranja zidanih konstrukcija i priprema za izvođenje zidanih konstrukcija velika pozornost posvećuje se raznovrsnim opterećenjima na konstrukciju za fazu izvođenja i za životni vijek konstrukcije. Pri tome, neke specifičnosti opeke kao građevinskog materijala često se zanemaruju ili su jednostavno nepoznate, a kao rezultat u fazi izvođenja konstrukcije može doći do pojava koje mogu u konačnici rezultirati štetama na samom objektu, pa čak i do ugrožavanja funkcionalnosti same konstrukcije. Zato je potrebno dobro upoznati opeku i njene specifičnosti kako bi se mogući problemi i greške izbjegli ili pak što bezbolnije sanirali.

Izračunajte pomoću Kalkulatora materijala za gradnju kuće količinu materijala potrebnog za gradnju vanjskih zidova kuće.

Autor: Tomislav Franko, ing. građ.

WIENERBERGER d.o.o.

Tel: 047/ 69 41 11

Fax: 047/ 69 41 74

Pogledajte detaljne kontakte

www.wienerberger.hr

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Proizvodi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj.

Vezani članci

Svi članci iz rubrike

  1. Opeka
  2. Zidovi
  3. Gradnja