OBITELJSKE KUĆE, VIKENDICE

OBITELJSKE KUĆE, VIKENDICE

Pogledajte galeriju...

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Opeka jučer, danas, sutra

Za opeku sa sigurnošću možemo reći da je jedan od najzastupljenijih građevinskih materijala u suvremenoj ljudskoj povijesti. Iako današnje društvo nameće znatno strože standarde, opeka se uspješno održava i egzistira na tržištu ravnopravno s najsuvremenijim građevinskim materijalima i tehnologijama. U čemu je tajna?

Tradicija i jednostavnost

Iskustvo i znanje o građenju prenosili su se stoljećima s generacije na generaciju graditelja i usavršavali, a samouki majstori – graditelji bili su svojevrsni krojači naše tradicionalne arhitekture. Pri tome su korišteni uglavnom prirodni materijali – kamen, drvo i opeka. Pozitivna naslijeđa tradicije, u sudaru sa strogim tehničkim zahtjevima i prioritetom brze zarade današnjice, omogućili su opeci da opstane u našem podneblju. Prednosti opeke nije jednostavno nadvladati.

Optimalna izolacijska svojstva

Unatoč napretku znanosti, univerzalni građevinski materijal ne postoji. Vrhunska svojstva suvremenih građevinskih materijala uglavnom dolaze do izražaja tek u kombinaciji s drugim materijalima i konstruktivnim sistemima, što ih često u konačnici čini preskupim ili presloženim za većinu građevina. Suvremeni opečni blokovi svojim usklađenim toplinskim, protupožarnim i zvučno-izolacijskim svojstvima uspješno konkuriraju najmodernijim građevinskim materijalima, a istodobno omogućavaju jednostavno i brzo građenje.

Pogledajte katalog proizvoda

Slika 1: Opeka jučer, danas, sutra

Slika 2: Opeka jučer, danas, sutra

PRIMJENA TEHNIČKOG PROPISA O UŠTEDI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI KOD ZGRADA

POROTHERM program

Toplinsko-izolacijska svojstva zidova iskazuju se preko toplinske provodnosti ? (koeficijent toplinske vodljivosti) i toplinske prohodnosti U (koeficijenta prolaznosti topline). Što su te vrijednosti manje, to su bolja izolacijska svojstva zidova. U Institutu građevinarstva Hrvatske u Zagrebu ispitana su toplinska svojstva zidova POROTHERM.

Bez proračuna toplinske bilance

Prema Tehničkom propisu o uštedi toplinske energije i toplinkoj zaštiti kod zgrada najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaska topline U (W/(m 2 K)) za zgrade koje se griju na temperaturu qi 3 18 ° C i za lokaciju zgrade sa srednjom mjesečnom temperaturom vanjskog zraka qe, mj, min L 3 ° C , ZA OBITELJSKE KUĆE I ZGRADE MALOG OBUJMA:

Vanjski zidovi (kontinent): U = 0,45 W/(m 2 K)
(obala) U = 0,60 W/(m 2 K)
Krovovi: U = 0,30 W/(m 2 K)
Podovi na tlu: U = 0,50 W/(m 2 K)
Prozori: U = 1,80 W/(m 2 K)

Zid građen POROTHERM S opekom debljine 38 nije potrebno dodatno toplinski izolirati (kontinent i obala).

Zid građen POROTHERM S opekom debljine 30 cm potrebno je dodatno toplinski izolirati samo na kontinentu.

POROTHERM zidove moguće je dodatno izolirati toplinskom žbukom ili izolacionim pločama jer se na taj način ostvaruju dodatne uštede energije i vrlo lako se dolazi do granice energijski neovisnih kuća što je vrlo teško izvesti u kombinaciji sa klasičnim opekama.

Sa proračunom toplinske bilance

U koliko se radi toplinska bilanca, a ona se radi uvijek ako se ne radi o OBITELJSKIM KUĆAMA ILI KUĆAMA MALOG VOLUMENA. Zadovoljenje uvjeta iz tehničkog propisa (transmisijski gubitci i potrebna toplina za grijanje) postiže se ispravnim koncipiranjem objekta – povoljnim odnosom volumena i površine oplošja, ispravnom orijentacijom objekta u odnosu na strane svijeta, površinom i orijentacijom ostakljenih ploha te još mnogo drugih faktora. Dosadašnji proračuni su pokazali da konstrukcije od POROTHERM-a ZADOVOLJAVAJU, ukoliko su objekti ispravno koncipirani. (Neispravno koncipirani objekti ne zadovoljavaju primjenom gotovo nikakvih materijala)…

Toplinska izolacija

Veliki otpor prolasku topline svrstava opeku u grupu toplinsko izolacijskih materijala. Navedeno svojstvo je posebice izraženo kod porozne opeke, čime ona ravnopravno konkurira drugim, složenijim i skupljim konstruktivnim sistemima korištenim u svakodnevnoj praksi. Tako jednostruki zid debljine 38 cm izrađen od porozne opeke (npr. Wienerberger Porotherm) ima znatno bolja toplinska toplinska svojstva od uobičajenog opečnog zida debljine 29 cm zaštićenog toplinskom žbukom debljine 5 cm. Dakle, na području suvremene stambene gradnje, blokovi od porozne opeke su bez konkurencije.

Slika 3: Opeka jučer, danas, sutra

Vatrootpornost

Opeka je u potpunosti anorganski materijal, što ju čini negorivom. Sukladno navedenom, opeka je u njemačkim propisima (DIN 4102, T4) uvrštena u klasu gorivosti A – negorivi materijal. Već za debljinu zida od 115 mm opeka ima klasu otpornosti na požar F90. Dakle, u slučaju požara opeka zadržava nosive funkcije zida u trajanju od minimalno 90 minuta, što je prema navedenom pravilniku propisani minimum za vanjske zidove. Nije nevažno niti svojstvo jednostrukih opečnih zidova da u ekstremnim situacijama požara nema pojave dima ili toksičnih plinova, što čini opeku povoljnim izborom za protupožarne zidove.

Zvučna izolacija

U današnje doba zvučno-izolacijska svojstava građevinskih materijala imaju izuzetnu važnost. Raznovrsni izvori buke okružuju građevine u kojima živimo i radimo, a u velikom broju su prisutni i u samim građevinama. U takvom okruženju, opeka je optimalni odabir materijala za građenje. Naime, debeli vanjski zidovi od opeke jamče dobra zvučno-izolacijska svojstava bez odricanja na toplinsko-izolacijskim svojstvima za razliku od proizvoda od npr. plinobetona koji imaju dobra toplinska ali na žalost ne i zvučna svojstva.

Mehanička svojstva – sustav mortnih džepova

Porotherm S sustav opečnih blokova odlikuju jedinstvena tehnološka rješenja za građenje u seizmički aktivnim područjima. Sustav mortnih džepova pridonosi višestruko povećanoj vlačnoj čvrstoći zidova, što omogućava gradnju bez vertikalnih seklaža i u IX. potresnoj zoni. Za potrebe izgradnje više katova izvode se vertikalni serklaži, tako da se i na područjima IX. potresne zone mogu graditi dvokatnice (prizemlje + 2 kata + stambeno potkrovlje), a na ostalim područjima trokatnice (VIII. potresna zona) ili četverokatnice (VII. potresna zona) s uređenim potkrovljem.

Svi Porotherm S blokovi imaju sustav mortih džepova, što omogućava punu slobodu odabira debljine nosivih zidova, počevši s blokom Porotherm 20 S P+E za nosive zidove debljine 20 cm. Najveći blok u ponudi je Porotherm 38 S P+E za zidove debljine 38 cm.

Isprobajte Kalkulatora materijala za gradnju kuće

Zaključak

Suvremeni tehnički standardi i ekonomski zahtjevi uvjetovali su razvoj postojećih i stvaranje novih građevinskih materijala odličnih svojstava. Suvremeni građevinski materijali ispunjavaju najstrože zahtjeve glede toplinske vodljivosti, nosivosti, i sl.. Ipak, uz vrlo male prilagodbe, opeka kao jedan od najstarijih tradicionalnih građevinskih materijala uspjela je opstati i zadržati visok udio u izgradnji. Ključ opstanka ovog jednostavnog i jeftinog građevinskog materijala je optimalni odnos zvučne i toplinske izolacije, poboljšana seizmička svojstva (npr. POROTHERM), vatrootpornost te naravno kvaliteta. Iz navedenih razloga opečni proizvodi biti će nezamjenljivi u građenju još dugi niz godina.

Sastavio: Tomislav Franko, ing. građ.

WIENERBERGER d.o.o.

Tel: 047/ 69 41 11

Fax: 047/ 69 41 74

Pogledajte detaljne kontakte

www.wienerberger.hr

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Proizvodi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj.

Vezani članci

Svi članci iz rubrike

  1. Opeka
  2. Zidovi
  3. Gradnja