MONTAŽNE KUĆE - KATALOG

MONTAŽNE KUĆE - KATALOG

DOMUSplus d.o.o.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Knau­f ­fa­sad­ni ­sus­ta­vi

Slika 1: Knau­f ­fa­sad­ni ­sus­ta­vi

Dok su fasade nekada imale pretežno estetsku ulogu, danas osim vizualnog efekta imaju iznimnu važnost i u energetskoj efikasnosti objekta, kao i zaštiti okoliša.

Suočeni s izazovom sve izraženijih klimatskih promjena te povećanih cijena energenata, investitori i arhitekti teže uš­tedi energije, smanjenju troškova izgradnje i grijanja te po­ većanju vrijednosti nekretnine.

Kao odgovor na postavljene izazove, tvrtka Knauf proizvodi fa­sadne sustave originalne provjerene njemačke kvalitete, čime je postavila novi standard kvalitetnih građevinskih sustava s optimal­nom izolacijom topline.

SUSTAV WARM-WAND
Warm­-Wand sustav za toplinsku izolaciju fasade predstavlja naj­bolje ekonomsko i tehničko rješenje koje pridonosi dugotrajnom smanjivanju troškova grijanja štedeći energiju i zadržavajući op­timalnu klimu prostorija ovisno o sezoni i vremenskim uvjetima, istovremeno utječući na udobnost i kvalitetu stanovanja. Ključni čimbenik za izvrsnu postojanost fasade je korištenje svih kompo­nenti sustava.

Naime, svi slojevi koji upotpunjuju sustav jednako su važni kao i način na koji se ugrađuju jer tek tada fasada može kvalitetno ispu­niti svoju zaštitnu, a potom i dekorativnu funkciju.

Slika 2: Knau­f ­fa­sad­ni ­sus­ta­vi

Stoga varijanta fasadnog sustava Warm Wand Basis sadrži EPS/SM 300 te EPS/Klebespachtel, dok Warm Wand Plus sadrži MW/SM 700 PRO i MW/Klebespachtel M.

Ovi mortovi za lijeplje­nje, armiranje i renoviranje, zahvaljujući svojstvima visoke kvalite­te, ­flek­si­bil­nos­ti, ­vo­dood­boj­nos­ti­ i­ pa­rop­ro­pus­nos­ti,­ u ­pot­pu­nos­ti za­do­vo­lja­va­ju ­i ­naj­kom­plek­sni­je ­zah­tje­ve ­iz­ved­be ­fa­sa­de.­

Li­je­pa, du­got­raj­na ­i ­izdr­žlji­va ­fa­sa­da ­su­ge­ri­ra ­na ­kva­li­te­tu ­i ­si­gur­no­st prosto­ra,­ po­ru­ču­ju­ći­ da­ se ­iza nje krije udoban i zanimljiv interijer što je značajan kriterij svakom investitoru.

ZAVRŠNO DEKORATIVNE ŽBUKE
Samim time, izbor dekorativne žbuke, odnosno završnog sloja na fasadi predstavlja iznimno važnu komponentnu koja štiti fasadu od štetnih utjecaja iz okoliša te svojom bojom i strukturom ob­jektu osigurava i odgovarajući estetski izgled.

Knauf završno de­korativne žbuke Addi (akrilna ojačana silikonskom smolom), Kati (silikatna) i Conni (silikonska), uz visoku vodoodbojnost i paropro­pusnost, odlikuju se i visokom elastičnosti koja sprječava pojavu mikropukotina te time dodatno produljuju trajnost fasade.

Više informacija potražite na www.knauf.hr.

KNAUF d.o.o.

Tel: 022/ 68 85 42

KONTAKT OSOBA

g. Hrvoje Rubić; 099/ 21 92 136

www.knauf.hr

LOKACIJE

Pogledajte lokacije na karti

Vezani članci

Svi članci iz rubrike

  1. Adaptacije - sanacije
  2. Fasada