KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

KUPAONSKA LINIJA GEBERIT SELNOVA

Klasična bezvremenost.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Kemijski dodaci za beton, mortove i injekcijske mase

Slika 1: Kemijski dodaci za beton, mortove i injekcijske mase

Stalnim nadzorom, kao jamstvom za nepromijenjenu kakvoću proizvoda koji su stekli oznaku CE, najviše je dobio krajnji korisnik budući da su sada svojstva proizvoda postala mjerljiva i međusobno usporediva u svim članicama Europske unije.

Vrste kemijskih dodataka i oznake CE u skladu s europskim normama

Mapei u svojoj širokoj paleti proizvoda ima i kemijske dodatke za betone, mortove i injekcijske mase.

Uporaba kemijskih dodataka je u današnje doba (pre)brze gradnje velika i neizbježna. Svemu je tome pridonio i stalan napredak u razvoju kemijskih dodataka. Glavna svrha i utjecaj tih dodataka temelje se na postizanju traženih reoloških svojstava smjesa, a to opet u nastavku utječe na krajnja svojstva betona. Kemijski dodaci za betone koriste se za nearmirani, armirani i prenapregnuti beton. Dodajemo ih tijekom pripreme betona u količini koja ne prelazi 5% mase cementa u betonskoj smjesi. Upotrebljavamo ih prilikom pripremanja betona na gradilištu, za transportni beton i za beton koji je namijenjen izradi betonskih proizvoda. Betonske mješavine s kemijskim dodacima karakterizira lakša i brža ugradnja te ušteda energije, a kao rezultat dobiju se betonske konstrukcije visokih uporabnih svojstava i trajnosti.

Slika 2: Kemijski dodaci za beton, mortove i injekcijske mase
Slika 1: Kemijski dodaci u betonskoj smjesi koji oblikuju konačna svojstva betona

Oznaka CE za kemijske dodatke betonu, mortu i injekcijskoj masi

S prvim svibnjem 2003. godine u državama članicama Europske unije stupila je na snagu »Smjernica o građevinskim proizvodima 89/106/EWG od 21.12.1988« koja uključuje i kemijske dodatke za beton, mort i injekcijsku masu. Osnovni cilj smjernice bio je uklanjanje tehničkih prepreka za trgovinu građevinskim proizvodima unutar Europske unije koji sada bivaju slobodno distribuirani i korišteni u skladu sa svojim namjenama.

Jasno je da svi proizvodi nisu dobili »zeleno svjetlo« za neograničenu uporabu već samo oni koji su namijenjeni za izvođenje konstrukcija u građevinarstvu, kako u visokogradnji tako i u niskogradnji. To znači da materijal koji se koristi za izvođenje građevinske konstrukcije mora, u pogledu svojih osnovnih svojstava, ispunjavati propisane zahtjeve u skladu s nacrtima projektanta.

Glavna tražena svojstva su:

 1. mehanička čvrstoća i stabilnost
 2. otpornost na požar
 3. higijena, zdravlje i zaštita okoliša
 4. pouzdanost u uporabi
 5. zaštita od buke
 6. ušteda energije i toplinska izolacija

Kako bi se provjerilo odgovara li određeni građevinski proizvod glavnim traženim svojstvima, bile su izrađene norme koje vrijede u svim državama članicama Europske unije.

Slika 3: Kemijski dodaci za beton, mortove i injekcijske mase
Slika 2: Superplastifikatori visokog kapaciteta za betone s brzim razvijanjem mehaničke čvrstoće

U tu je svrhu bila usvojena norma serije HRN EN 934, koja je zatim podijeljena na sljedeće dijelove:

 • HRN EN 934-2 – dodaci betonu, mortu i injekcijskoj masi;
 • HRN EN 934-4 – dodaci mortu za injektiranje prednapetih kabela;
 • HRN EN 934-6 – uzrokovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti. U fazi završnog usklađivanja na tehničkim odborima nalaze se i sljedeći dijelovi norme:
 • HRN EN 934-3 – dodaci mort za zidanje;
 • HRN EN 934-5 – dodaci mlaznom betonu.

Slika 4: Kemijski dodaci za beton, mortove i injekcijske mase
Slika 3: Višenamjenski superplastifi katori za betone s dobrim zadržavanjem obradivosti

U zemljama Europske unije svojstva proizvoda s oznakom CE mjerljiva su i usporediva

Usvajanjem ovih normi te obaveznim označavanjem proizvoda oznakom CE najviše je dobio krajnji korisnik budući da su svojstva proizvoda u skladu s normama sada mjerljiva i međusobno usporediva u svim državama članicama Europske unije i to neovisno o razvojno-istraživačkom radu i porijeklu proizvoda.

Zatim je isto tako važno naglasiti da je za stjecanje i zadržavanje znaka CE potreban stalan nadzor koji je jamstvo nepromijenjene kakvoće proizvoda. U tom smislu svi proizvođači kemijskih dodataka za beton, mort i injekcijsku masu, koji žele kakvoću svojih proizvoda potvrditi odgovarajućim znakom CE, moraju priložiti certifi kat koji dodjeljuje laboratorij ovlašten od strane Europske unije s identifikacijskim brojem, a koji provjerava normirana svojstva koja se podvrgavaju nadzoru.

Mapei je za svoju proizvodnju kemijskih dodataka betonu, mortu i injekcijskoj masi pravodobno obavio sve potrebne aktivnosti predviđene u dijelovima normi HRN EN 934-2 i HRN EN 934-4 te time stekao pravo da spomenute proizvode označi znakom CE.

Slika 5: Kemijski dodaci za beton, mortove i injekcijske mase
Slika 4: Dodaci za betone postojane na smrzavanje

Vrste kemijskih dodataka u pogledu njihova učinka

Za lakše i bolje razumijevanje različitih svojstava i prikladnosti uporabe u skladu s normama kemijski dodaci za beton i injekcijske mase za prenapregnute kablove su razvrstani na osnovu ispitivanja i ispunjavanja minimalnih zahtjeva za pojedine kemijske dodatke. Pregledno razvrstavanje tipova kemijskih dodataka navedeno je u tablici 1. Dijelimo ih na osam osnovnih tipova i na tri višenamjenska tipa.

Slika 6: Kemijski dodaci za beton, mortove i injekcijske mase

Kao što se vidi u tablici 1, kemijski dodatak za beton, pored određenog glavnog svojstva, može po tablici ispunjavati i kriterije za ostala, što znači da su moguće i njihove kombinacije.

Općenito se može reći da kemijski dodaci za beton, mort i injekcijsku masu moraju nakon provjere svojstava uzetih uzoraka i izdanih izvještaja o usklađenosti ispunjavati i normirane zahtjeve koji potvrđuju njihova svojstva te biti označeni znakom CE kojim je potvrđena njihova sukladnost za uporabu.

Sukladnost za uporabu iskazuje se putem:

 • prvog izdavanja certifikata
 • potvrde projekta betona s kemijskim dodatkom
 • projekta betona gdje novo uporabljeni kemijski dodaci bitno utječu na promjenu svojstva.

Slika 7: Kemijski dodaci za beton, mortove i injekcijske mase
Slika 6: Dodaci za ekspanziju, za dimenzijski stabilne betone s kontroliranim skupljanjem

Mapejeva tehnička pomoć u okviru pripreme betona

Pored kemijskih dodataka Mapei nudi i znanje te savjetovanje za pripremu visokokvalitetnih betona u betonarama i na gradilištu, zajedno s ovlaštenim zavodima za istraživanja građevinskih materijala prilikom pripreme betonske smjese.

Pregled Mapejevih kemijskih dodataka

Opširni tebelarni pregled o dozaciji, osnovnim svojstvima, obradivosti i ubrzanom vezivanju nalazi se u tehničkom listu, a informacije pruža i tehničko-prodajna služba Mapei na broj telefona 01/ 36 47 789.

Dynamon NRG & Dynamon SP

Proizvodi specijalno projektirani za industriju prefabriciranih betonskih elemenata.

 • Ubrzan prirast mehaničke čvrstoće.
 • Optimizacija ciklusa proizvodnje i velika redukcija ciklusa njegovanja.

Kako bi se riješili specifični problemi u industriji prefabriciranih betonskih elemenata te kako bi se pridonijelo razvoju ovog dijela industrije, Mapei je razvio DYNAMON NRG & DYNAMON SP linije proizvoda.

Ovi su proizvodi posebno namijenjeni ovom tipu primjene, a osobito su
prikladni za proizvodnju samozbijajućeg betona.

Izvor: MAPEI CROATIA d.o.o.

MAPEI CROATIA d.o.o.

Tel: 01/ 36 47 790

Fax: 01/ 36 47 787

www.mapei.hr

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.

Vezani članci

Svi članci iz rubrike

 1. Betoni
 2. Gradnja
 3. Injektiranje