GRATIS VELUX VANJSKA TENDA!

GRATIS VELUX VANJSKA TENDA!

Akcija do 15.12.2019.

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE OD 30-40%

Akcija traje do isteka zaliha!

Kako instalirati sustav za termičku obradu drva

Slika 1: Kako instalirati sustav za termičku obradu drva U rujnu 2003. prvi smo put pisali o termo – drvu. Tom smo prilikom naveli neke uvodne podatke o njemu. Prisjetimo se: termo – drvo nastaje postupkom kratkotrajne termičke obrade pri visokim temperaturama pri čemu se mijenjaju fizička, mehanička i estetska svojstva drva. Sada vam donosimo neke važnije podatke o tehničkim detaljima instalacije industrijskog pogona za ovu vrstu obrade drva.

Veličine komora za termičku obradu drva

Ovisno o potrebama i zahtjevima kupaca, tvrtka Stellac Oy nudi standardne veličine komora od 6 m 3, 20 m 3, 40 m 3, 60 m 3 i 120 m 3 punjenja, a moguće su i veće komore. Komore za termičku obradu drva s jednim vratima mogu biti namijenjene za male kapacitete (za samo jedan složaj drvne građe po ciklusu) ili za industrijsku namjenu, s kapacitetom punjenja od 2 složaja drvne građe do kapaciteta utovara jednog šlepera (kamiona) po ciklusu. Protočne komore namijenjene su velikim kapacitetima, od 4 složaja do dva šlepera punjenja po jednom ciklusu termičke obrade. Manje komore, s jednim vratima i s punjenjem od 4 m 3 do 12 m 3 drvne građe, imaju godišnji kapacitet termičke obrade od 500 do 2 000 m 3 drvne građe. Komore za industrijsku svrhu, također s jednim vratima, mogu puniti od 20 m 3 do 60 m 3 drvne građe i ostvaruju godišnji kapacitet od 3 000 m 3 do 12000 m 3 građe. Protočne komore za visoku produkciju imaju kapacitete punjenja po jednom ciklusu od 40 m 3 do 120 m 3.

Što treba manjem postrojenju za termički tretman drva?

Takvo postrojenje uključuje komoru za termičku obradu, sustav za dobavu topline, opremu za punjenje i pražnjenje komore, sustav za vođenje procesa i pribor za čišćenje. Postrojenje može biti opremljeno i sustavom za rekuperaciju toplinske energije. Ako je to potrebno, komoru, tj. njezine elektroničke uređaje i termičku izolaciju, treba zaštititi od kiše i snijega građevinom lake konstrukcije.

Načini opskrbe toplinom

Slika 2: Kako instalirati sustav za termičku obradu drva Najvažnija je stvar odabrati najpogodniji sustav za transfer i dobavu topline. Toplina za Stellacove komore može se dobiti od nafte, prirodnog plina, krutih goriva ili električne struje. Kod manjih komora potrošnja energije prilično je mala, pa nije potrebno investirati u skupe kotlovnice. Toplina i para potrebne za proces termičke obrade drva mogu biti proizvedene po niskoj cijeni pomoću električne energije. U svakom slučaju dobavu topline moguće je ostvariti i pomoću termo-ulja ili vodene pare.

Direktno električno zagrijavanje

Najjednostavnije i najekonomičnije postrojenje za termičku obradu drva jest ono s električnim zagrijavanjem. Direktno elektrootporno zagrijavanje izdržljiva je i pouzdana tehnika, koja se lako održava. Cjevovodi nisu potrebni, a električne kabele nije teško instalirati. Kotlovnica je nepotrebna, ali i uređaji za prijenos električne struje zahtijevaju neke troškove. Parni je kotao također nepotreban jer se para proizvodi u električnom parnom generatoru. Kada se komora i parni generator zagrijavaje neposredno električnom strujom, cijelo postrojenje može biti vrlo kompaktno, lako prenosivo i isporučivo na lokaciju kupca spremno za rad.

Jedino što je potrebno jesu priključci za struju i vodu. Kod malih komora obično nema potrebe za filtriranjem ispusne pare, ali neka vrsta dimnjaka preporučljiva je za odvod pare iz komore. Izlazna para ima temperaturu jednaku onoj u komori dakle preko 200°C. Iz sigurnosnih razloga dimnjak treba biti dovoljno udaljen od okolnih objekata. Miris paljenog drva nije jak, te ako se odvodi dalje od dimnjaka neće izazvati neugodnosti. Ako je postrojenje instalirano u stambenoj četvrti, preporučuje se ugradnja filtra ispušne pare.

Vođenje procesa

U svako postrojenje uključen je Stellac Control System elektronički sklop za vođenje procesa termičke obrade drva. Riječ je o potpuno automatskom sustavu na PC platformi koji upravlja procesom u komori i nadzire sve periferne komponente. Sustav za vođenje procesa osigurava da svaki ciklus termičke obrade postigne zahtijevanu kvalitetu s obzirom na fizička i kemijska svojstva te konačnu vlagu tretiranog drva. Nezavisni program za izvješćivanje uključen je software za vođenje procesa. S ovim programom moguće je ispisati izvješće za svaki ciklus obrade, formular kontrole kvalitete i razna izvješća o ostvarenim procesima.

Oprema za punjenje i pražnjenje komore

Složaj s drvenom građom ulaže se u komoru pomoću kolica od nehrđajućeg čelika. Duljina kolica odgovara približno duljini (tj. dubini) komore. Uz kolica Stellac isporučuje i balastni uteg, koji se postavlja na vrh složaja drvne građe.

Konstrukcija hale za postrojenje

Slika 3: Kako instalirati sustav za termičku obradu drva Da bi postrojenje bilo zaštićeno od kiše i snijega, potrebno je izgraditi halu od lake konstrukcije. No ono može biti smješteno i u neku postojeću halu ili samo ispod krova ili nadstrešnice. Stellac Oy skrbi o izvedbi, montaži, osposobljavanju kadrova i puštanju u proizvodnju svakog postrojenja. Kada je postrojenje za termičku obradu drva isporučeno kao projekt, na način “ključ u ruke”, korisnik se mora pobrinuti samo za građevinsku dozvolu za objekt.

Troškovi eventualnog ispitivanja izvora energije i drvne sirovine te rada ovlaštene državne inspekcije nisu uključeni u cijenu. No to su sve mogućnosti koje se ugovaraju od slučaja do slučaja. Stellac Oy nastoji sa svojim kupcima sklopiti i sporazum o održavanju postrojenja kako bi osigurao stalnu kvalitetu proizvodnje termo-drva. Sporazum o održavanju podrazumjeva ažuriranje, dogradnju najnovijim softwareom, ispitivanje drvne građe, ispitivanje kvalitete tretiranog drva, telefonsku i daljinsku kontrolu 24 sata na dan, licencna prava i sl.

Stellac Oy, Hallituskatu 3, 50 100 Mikkeli, Finska,
www.stellac.com

Autor: Rose Granbacka
Izvor: Časopis DRVO

TILIACO d.o.o. - Časopis DRVO

Tel: 01/ 38 73 402

Fax: 01/ 38 73 934

http://www.drvo.hr

LOKACIJE

Pogledajte lokacije na karti

Vezani članci

Svi članci iz rubrike

  1. Drvo