MASAŽNI BAZENI ZA MAKSIMALAN UŽITAK I OPUŠTANJE

MASAŽNI BAZENI ZA MAKSIMALAN UŽITAK I OPUŠTANJE

NIVETO d.o.o.

CRIJEP S 50 GODINA GARANCIJE

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE 30-40%

AKCIJA NA KOMPLETAN LAGER KERAMIKE 30-40%

Akcija traje do 28.02.2019 ili do isteka zaliha!

Izvođenje radova pri niskim temperaturama

Slika 1: Izvođenje radova pri niskim temperaturama

Jesenski i zimski mjeseci donose niže temperature i veću vjerojatnost oborina, što utječe i na izvođenje građevinskih radova. Potrudimo se, stoga, da i u razdoblju niskih temperatura radovi budu izvedeni stručno i kvalitetno.

Za razliku od izvođenja građevinskih radova kada vremenski uvjeti nisu nepovoljni, u razdobljima kasne jeseni i zime, kada su dnevne temperature niže, a noći duge i hladne, potrebna je velika pažnja. Niže temperature i povišena vlaga u zraku značajno utječu na brzinu kemijskih reakcija u svim građevinskim proizvodima u kojima, posredno, dolazi i do pada ostalih uporabnih svojstava. U nastavku ćemo predstaviti nekoliko najčešćih problema do kojih dolazi prilikom izvođenja građevinskih radova pri niskim temperaturama te ukazati na najveće opasnosti u vezi s time.

Opća ograničenja

Pri izvođenju radova s proizvodima na osnovi hidrauličnih veziva (npr. cementa) niskim se temperaturama smatraju vremenske prilike u kojima postoji mogućnost da temperature zraka i podloge padnu ispod +5°C. Za proizvode na osnovi reakcijskih smola (npr. epoksidi i poliuretani) još je viša temperaturna granica te iznosi najmanje +8 do +10°C. Pri tome je od velike važnosti i udio vlage u zraku koji ne smije prelaziti 70 %. Izvođači fasada kod energetskih obnova u prednosti su ako ljudi već žive ili borave u objektu (npr. stambeni blok ili škola), pa je temperatura u njegovoj unutrašnjosti najmanje +20°C. Prilikom prekrivanja skela radi zaštite okoline, a pogotovo radi sprečavanja utjecaja vjetra i nižih vanjskih temperatura, moguće je lijepljenje toplinske izolacije i pri vanjskim temperaturama nižim od +5°C jer je površinska temperatura podloge sigurno viša od toga.

Betonske mješavine

Zahtjevi u pogledu specifikacija, svojstava, proizvodnje, ugradnje i sukladnosti betona vrlo su precizno propisani normama EN 206-1 i EN 1026, pa ćemo u nastavku upozoriti samo na najvažnije, a to su oni koji se tiču proizvodnje i izvođenja radova pri niskim temperaturama. U normama je u tom smislu navedena najniža dopuštena temperatura svježeg betona od +5°C pri temperaturama ugradnje iznad -3°C, odnosno najmanje +10°C na temperaturama ispod -3°C. Stoga možemo jednostavno zaključiti da svi sastojci betona u osnovi moraju biti zaštićeni od mraza na odgovarajući način.

Pri proizvodnji betona u svrhu postizanja propisanih najnižih temperatura primjenjuju se dodatne mjere, među kojima su najčešće zagrijavanje agregata i dodavanje tople vode u mješavinu. Za vrijeme ugradnje i nakon nje, u prva 24 sata pozitivno je to što se pri kemijskoj reakciji cementa (hidrataciji) oslobađa toplina koja „zagrijava“ svježe ugrađeni beton osiguravajući time povoljne temperaturne uvjete za nesmetan tijek njegova očvršćivanja, što posebno vrijedi za ugrađene betone u debljim/masivnijim presjecima konstrukcija. Kod tanjih konstrukcijskih presjeka potrebno je nakon ugradnje primijeniti dodatnu zaštitu u vidu dodavanja toplinske izolacije ili bar prekrivanja polietilenskom folijom.

Slika 2: Izvođenje radova pri niskim temperaturama Svakako bi bilo dobro da konstrukcija bude što dulje obložena oplatom budući da oplata sama po sebi osigurava dodatnu toplinsku zaštitu te zaštitu od vjetra, posebno ako je izrađena od drveta. Kod betoniranja pri niskim temperaturama važnu ulogu može imati i odgovarajući odabir cementa i namjenskih kemijskih dodataka. U tu se svrhu koriste čisti portland cementi (oznaka CEM I) visokih završnih čvrstoća (oznaka R) koji imaju kraće vrijeme vezanja te dosežu visoke početne i konačne čvrstoće. Namjenski kemijski dodaci protiv smrzavanja za zimsko betoniranje, koje mnogi građevinskim žargonom nazivaju „antifrizima“, namijenjeni su prvenstveno betoniranju pri iznimno niskim temperaturama, tj. iznad -10°C.

SLIKA 1: Ugradnja na gradilištu pripremljenog betona s ubrzivačem očvršćivanja MAPEFAST CF/L.

Mapei u svom programu za takve vrste radova nudi dva beskloridna ubrzivača očvršćivanja u tekućem obliku. To su DYNAMON HAA (doziranje 1,0 – 3,0 %) za prefabricirane i projektne betone te MAPEFAST CF/L (doziranje 0,75 – 1,5 %) za transportne i projektne betone. Za istu svrhu postoji i praškasta varijanta pod nazivom MAPEFAST CF/P (doziranje 1 – 2 %).

Priprema mješavina na gradilištima

Priprema betonskih mješavina u manjim količinama na gradilištu i njihova ugradnja pri temperaturama nižim od +10°C moguća je i uporabom kemijskog dodatka (ubrzivača očvršćivanja) MAPEFAST C (doziranje 1 – 2 %). Radi se o pospješivaču koji sadrži kloride te se stoga betonske mješavine pripremljene na gradilištu mogu koristiti isključivo za nearmirane konstrukcije.

Industrijski pripremljeni mortovi i proizvodi za zaštitu i obnovu (betonskih) konstrukcija

Područja uporabe, termini, materijali i zahtjevi propisani su normama EN 998-1 i EN 1504-1,2,3. Minimalni zahtjevi za njihovu pripremu i ugradnju (temperatura za rad) u pravilu su definirani tehničkim listovima. Za proizvode na bazi hidrauličnih veziva (cementa) najniža moguća temperatura zraka i podloge je +5°C, a za proizvode na bazi reakcijskih smola (epoksidi, poliuretani) ista iznosi +8 do +10°C. U zimskom je periodu iz ovih razloga izvođenje žbuka za sanaciju i zaglađivanje do određene mjere ograničeno. U slučaju hitnih zahvata možemo primijeniti namjenske mortove s brzim vezanjem i stvrdnjavanjem koji omogućuju izvođenje radova u kratkom vremenu.

To znači da se radovi mogu izvoditi preko dana dok su temperature u okvirima tehnološki propisanih zahtjeva. Mapei u svom programu za ovakve slučajeve ima na raspolaganju širok asortiman cementnih grubih, kombiniranih i finih mortova različitih konzistencija kao što su MAPEGROUT SV i MAPEGROUT SV T (CE, EN 1504-3, R4), MAPEGROUT FAST-SET (CE, EN 1504-3, R3), PLANITOP 400 (CE, EN 1504-3, R3), PLANITOP SMOOTH & REPAIR (CE, EN 1504-2, MC-IR; EN 1504-3, R2), PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4 (CE, EN 1504-2, MC-IR; EN 1504-3, R4), PLANITOP FAST 330 (CE, EN 1504-2, MC-IR; EN 998-1 GP-CS IV) i PLANITOP 100 (CE, EN 1504-2, MC-IR).

Slika 3: Izvođenje radova pri niskim temperaturama

SLIKA 2: Ugradnja brzovezujućeg tiksotropnog cementnog morta PLANITOP SMOOTH & REPAIR moguća je pri temperaturama višim od 5°C.
SLIKA 3: Nanošenje trokomponentnog epoksidnog cementnog morta TRIBLOCK FINISH za zaštitu betonskih površina.
SLIKA 4: Ugradnja MAPELASTIC-a TURBO omogućuje brzo izvođenje hidroizolacije i pri niskim temperaturama.

Za izvođenje radova pri niskim temperaturama do -5°C raspoloživ je i namjenski mikroarmirani mort MAPEGROUT SV FIBER (CE, EN 1504-3, R4) koji u slučajevima intervencijskih sanacija i popravaka na horizontalnim površinama može biti izložen prometu vozila već nakon 18 sati. Pored gore navedenih mortova na osnovi hidrauličnih veziva (cementa) na raspolaganju su i mortovi na bazi reakcijskih smola koji za svoje vezanje i razvoj kemijske reakcije trebaju još višu temperaturu okoline i podloge. Jedina upotrebljiva zamjena u slučajevima povećanih zahtjeva, osobito u smislu kemijske otpornosti, korištenje je kombiniranih proizvoda koji sadrže udio cementa kao što je TRIBLOCK FINISH.

Hidroizolacijski sustavi

Primjena zaštitnih sustava za završnu obradu, koji u isto vrijeme osiguravaju i hidroizolaciju, do sada je bila ograničena i ovisila je o temperaturi podloge i uvjetima okoline. Za hidroizolacijske sustave s proizvodima na bazi hidrauličnih veziva (npr. cementa) donja granica temperature trenutno je postavljena na +8°C te se za izvođenje zahtijeva „suha“ i sazrela podloga. Isto vrijedi i za hidroizolacijske sustave s proizvodima na osnovi reakcijskih smola (npr. epoksidni i poliuretanski), s tim da je kod upotrebe izuzetno važno da sadržaj vlage u zraku ne prelazi 70 %.

Ovo je bio jedan od velikih izazova za stručnjake iz Mapei centra za istraživanje i razvoj koji su razvili sustave hidroizolacijskih proizvoda na osnovi hidrauličnih veziva (cementa) koji će omogućiti brzu izvedbu hidroizolacijskog zaštitnog sloja na betonske konstrukcije, podloge na osnovi cementa i postojeće obloge, čak i pri niskim temperaturama. Rezultat tog truda i rada je proizvod MAPELASTIC TURBO, dvokomponentna, brzosušeća, elastična polimer-cementna hidroizolacija za terase, balkone i bazene, pogodna za primjenu čak i na niskim temperaturama (iznad +5°C) i na podlogama koje nisu potpuno suhe. MAPELASTIC TURBO udovoljava zahtjevima norme EN 1504-9 (Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 9. dio: Opća načela za uporabu proizvoda i sustava) i zahtjevima navedenima u EN 1504-2, kao premaz©, prema principima PI, MC i IR (Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 2. dio: Sustavi površinske zaštite).

Osim toga, MAPELASTIC TURBO udovoljava zahtjevima norme EN 14891 (Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom). Njegova važna karakteristika je da omogućuje polaganje završne obloge već nakon 4 sata u normalnim vremenskim uvjetima te nakon 24 sata na temperaturama iznad +5°C. Otporan je na padaline već nakon nekoliko sati pa i pri nižim temperaturama i visokoj zračnoj vlazi. Ljepila za polaganje keramičkih pločica i materijala od kamena Područja primjene, termini, materijali i zahtjevi propisani su normom EN 12004 u kojoj jasno stoji da je korištenje proizvoda na bazi cementa dozvoljeno na temperaturama zraka višim od +5°C. Ista norma propisuje da podloga, kao i materijal koji se na nju ugrađuje, također moraju imati temperaturu višu od +5°C. Kod izvođenja radova na temperaturama +5°C do +10°C, a prilikom oblaganja uobičajenim pločicama formata do 30 × 30 cm, preporučuje se korištenje ljepila razreda C2F (poboljšano brzovezujuće cementno ljepilo).

Prilikom oblaganja pločicama vrste B1a može se koristiti ljepilo razreda C2F S2 (poboljšano, brzovezujuće, cementno ljepilo visoke fleksibilnosti). Mapei u svom programu ima širok asortiman cementnih ljepila za polaganje keramičkih pločica i materijala od kamena koja odgovaraju navedenim zahtjevima. Zahtjevima razreda C2F udovoljavaju ljepila ADESILEX P9 EXPRESS i ADESILEX P4, razreda C2F S1 ljepila KERAQUICK i GRANIRAPID, a razreda C2F S2 ELASTORAPID. Lijepljenje ljepilima na bazi reakcijskih smola, kao što su KERALASTIC T i KERAPOXY ADHESIVE, moguće je samo na temperaturama Iznad +10°C.

Mase za fugiranje

Područja upotrebe, termini, materijali i zahtjevi propisani su normom EN 13888 u kojoj piše da je fugiranje obloga od keramičkih pločica i kamena dozvoljeno na temperaturama zraka višim od +5°C. Ista norma propisuje da podloga, kao i materijal koji se na nju ugrađuje, također moraju imati temperaturu višu od +5°C. Brzovezujuća i brzosušeća masa za fugiranje ULTRACOLOR PLUS predstavlja pravi izbor. Fugiranje masama na bazi reakcijskih smola, kao što su KERAPOXY, KERAPOXY CQ i KERAPOXY DESIGN, moguće je samo na temperaturama iznad +12°C.

Slika 4: Izvođenje radova pri niskim temperaturama

SLIKA 5: Lijepljenje dimenzijski nestabilnog kamena KERALASTIC-om T mora biti izvedeno pri temperaturama višim od 10°C.
SLIKA 6: Brzovezujuća i brzosušeća masa za fugiranje ULTRACOLOR PLUS omogućuje brzo izvođenje radova pri nižim temperaturama.

Mase za brtvljenje

Budući da su sve mase za brtvljenje za trajno elastično ispunjavanje građevinskih dilatacijskih spojeva na osnovi reakcijskih smola, kod njihove primjene vrijede jednaki fi zikalni uvjeti uz upotrebu
odgovarajućeg temeljnog premaza, što znači temperaturu od najmanje +10°C. Za tu namjenu Mapei nudi iznimno širok izbor proizvoda iz linije Mapefl ex. I na kraju… Nije dovoljno samo poznavanje pravila struke. Osim toga, u zadnje vrijeme utjecaji vremena sve su manje predvidljivi. Stoga projektna rješenja i izvođenje radova treba što češće prilagoditi konkretnim okolnostima te ponekad (čak i u vidu intervencije) izvesti praktički nemoguće. U svakom slučaju, potrebno je poštovati pravila struke koja pri praktičnom iskustvu opet vrijede kao polazišna.

Glavne točke su sljedeće:

  • prihvaćanje standarda i/ili tehničke dokumentacije određenih graničnih vremenskih uvjeta za rad (temperatura okoline, proizvoda i podloge, relativna vlaga zraka)
  • prihvaćanje standarda i/ili tehničke dokumentacije određenih graničnih vremenskih uvjeta za njegu (temperatura okoline, vjetar, relativna vlaga zraka)
  • izvođenje odgovarajućih mjera zaštite od smrzavanja i oborina
  • uzimanje u obzir produljenog vremena uporabe i ugradnje proizvoda (temperatura, relativna vlaga zraka)
  • uzimanje u obzir produljenog vremena stvrdnjavanja i sadržaja preostale vlage (temperatura, relativna vlaga zraka)
  • uzimanje u obzir produljenog vremena moguće nadgradnje (temperatura, relativna vlaga zraka).

Odjel tehnike Mapei

MAPEI CROATIA d.o.o.

Tel: 01/ 36 47 790

Fax: 01/ 36 47 787

www.mapei.hr

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.

Vezani članci

Svi članci iz rubrike

  1. Adaptacije - sanacije
  2. Hidroizolacija
  3. Izolacije