VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

VODIČ KROZ DOKUMENTACIJU ZA GRADNJU MONTAŽNE KUĆE

DOMUSplus d.o.o.

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Izvedba POROTHERM stropnog sustava

Slika 1: Izvedba POROTHERM stropnog sustava

POROTHERM gredice polažu se na završni red nosivog zida na horizontalno poravnatu podlogu svježeg morta debljine 1 cm. Osni razmak gredica iznosi 60 cm što ubrzava gradnju, a ne umanjuje nosivost. Nalijeganje POROTHERM gredica na zid najmanje 12 cm.

Točni osni razmak gredica najlakše se postiže postavljanjem stropne ispune na svakom kraju gredice.

Opečnim elementima (POROTHERM 60 stropna ispuna) se zatim popunjava preostali međuprostor između POROTHERM gredica i to u smjeru okomitom na postavljene gredice. Elementi stropne ispune ne smiju zadirati u nosivi zid. Prostor koji je preostao nakon slaganja stropne ispune i gredica, potrebno je popuniti POROTHERM gredicama na način da se one slože jedna do druge.Tako gredice služe umjesto izgubljene oplate jer se opečna ispuna ne smije naslanjati na zidove, već isključivo na gredice.

Zidovi – katalog proizvoda

Prije betoniranja tlačne ploče potrebno je spone na gredicama podići za 45° kako bi one mogle preuzeti svoju funkciju u nošenju poprečnih sila. Spone se radi transporta dostavljaju polegnute.

Za vezu stropne konstrukcije i horizontalnih serklaža predviđa se vezna armatura po obodu stropa koja se sidri u strop i serklaž. Najmanja količina rebraste armature je 1 0 8 mm po svakoj gredici. Duljina dijela šipke koji zadire u betonsku ploču iznosi najmanje 80 cm. Zaštitni sloj betona iznad armature mora biti min. 2 cm.

Spojeve zidova i stropa potrebno je povezati betonskim horizontalnim serklažima. Beton tih spojeva potrebno je dodatno izolirati pa predlažemo naš proizvod POROTHERM serklaž. Postavlja se kod vanjskih zidova s vanjske strane horizontalnih betonskih serklaža. Ima funkciju toplinske zaštite, sprječava stvaranje hladnih mostova i kondenzaciju vodene pare, a zamjenjuje daščanu oplatu.

Slika 2: Izvedba POROTHERM stropnog sustava

POROTHERM serklaž je element koji se sastoji od opečnog elementa debljine 6,5 cm i ploče od stiropora debljine 7,5 cm.

Za raspone veće od 3,0 m potrebno je stropni sustav učvrstiti poprečnim rebrom za ukrućenje. Betonsko rebro formira se iznad elementa POROTHERM podložak.

Slika 3: Izvedba POROTHERM stropnog sustava

POROTHERM podlošci se umeću između gredica, paralelno sa stropnom ispunom, okomito na njihovu uzdužnu os. Manje su visine od stropne ispune kako bi se iznad njih moglo izvesti poprečno betonsko rebro. Betonsko rebro formira se iznad POROTHERM podloška, te armira uzdužnom rebrastom armaturom 4 0 10 mm i sponama 0 8mm/25 cm.

Slika 4: Izvedba POROTHERM stropnog sustava

Slika 5: Izvedba POROTHERM stropnog sustava

POROTHERM gredice je potrebno podupirati tako da one prije betoniranja tlačne ploče u polovici raspona imaju nadvišenje u iznosu l/300

Slika 6: Izvedba POROTHERM stropnog sustava Podupiranje se provodi sustavom podupirača koji se postavljaju na razmaku od 150 cm. Podupiranje treba planirati tako da se podupirače postavi ispod POROTHERM podloška jer oni zbog toga što moraju zadovoljiti samo funkciju izgubljene oplate, imaju manju nosivost od POROTHERM ispune.

Prednosti POROTHERM sustava za gradnju

Podupirače se smije ukloniti kada beton dostigne predviđenu tlačnu čvrstoću, ali ne ranije od 21 dan od dana betoniranja.

Slika 7: Izvedba POROTHERM stropnog sustava

Tlačna ploča debljine 6 cm izvodi se od betona najmanje marke C 20/25. Utrošak betona iznosi 0,076 m3 betona po m2 stropa (76 lit/m2 stropa).

Za armaturu tlačne ploče koriste se zavarene mreže ili rebrasta armatura. Pri tome je potrebno koristiti mrežu R-131. Za rebrastu armaturu potrebna je minimalna količina 4 0 8 mm/m u oba okomita smjera.

Važna napomena – prije betoniranja gornje ploče potrebno je opečnu ispunu dobro namočiti.

Beton je najbolje ugraditi bez prekida, a kada je prekid neminovan treba ga izvesti iznad nosivog zida ili opečnih elemenata u smjeru pružanja gredica. Površinu betonske ploče treba dobro poravnati odmah nakon ugradnje betona, te beton pravilno njegovati.

Slika 8: Izvedba POROTHERM stropnog sustava

WIENERBERGER d.o.o.

Tel: 047/ 69 41 11

Fax: 047/ 69 41 74

Pogledajte detaljne kontakte

www.wienerberger.hr

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Proizvodi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj.

Vezani članci

Svi članci iz rubrike

  1. Opeka
  2. Stropovi