GRATIS VELUX VANJSKA TENDA!

GRATIS VELUX VANJSKA TENDA!

Akcija do 15.12.2019.

KALKULATOR MATERIJALA ZA GRADNJU KUĆE

ENERGETSKI UČINKOVITA KUĆA

TREBAM MAJSTORA/PONUDU ZA…

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

ISKORISTITE OUTLET CIJENE! SNIŽENJE KERAMIKE DO 70%!

F.I.C. Outlet

Hidroizolacije i brtvljenja podzemnih dijelova građevinskih konstrukcija prilikom njihove sanacije

Slika 1: Hidroizolacije i brtvljenja podzemnih dijelova građevinskih konstrukcija prilikom njihove sanacije

Podzemni dijelovi građevinskih konstrukcija su dijelovi zgrada koji su najčešće u dodiru s vodom i agresivnim tvarima u tlu

Sve građevinske konstrukcije ispod nivoa tla, koje su u stalnom dodiru s vlagom u tlu i/ili podzemnim vodama, treba zaštititi na odgovarajući način kako bi im se osigurao dulji vijek trajanja. Do danas još nema materijala koji bi bez odgovarajuće zaštite bio trajno otporan na sve agresivne tvari koje se nalaze pod zemljom. Mapei nudi široku paletu sustava za obnovu podzemnih dijelova betonskih i zidanih građevinskih konstrukcija koji pružaju djelotvorna rješenja.

tla, koje su u stalnom dodiru s vlagom u tlu i/ili podzemnim vodama, treba zaštititi na odgovarajući način kako bi im se osigurao dulji vijek trajanja. Do danas još nema materijala koji bi bez odgovarajuće zaštite bio trajno otporan na sve agresivne tvari koje se nalaze pod zemljom. Mapei nudi široku paletu sustava za obnovu podzemnih dijelova betonskih i zidanih građevinskih konstrukcija koji pružaju djelotvorna rješenja.

Općenito

Koliko li smo već puta bili u podzemnim prostorijama u kojima smo se, zbog vlažnih ili čak mokrih zidova i mirisa plijesni, osjećali neugodno. Na zidovima su bile vidljive mrlje, a boja je, ponekad zajedno sa žbukom, otpadala sa zidova. Za sve postojeće novije i starije, zidane i betonske objekte, kod kojih se pojavljuju problemi s prodiranjem podzemnih voda, Mapei je razvio različite sustave hidroizolacija i brtvljenja.

Sustavna rješenja prilagođena su različitim intenzitetima prodora vode, odnosno, vlage; od pojavljivanja kondenzirane pare do prodora vode s posebnim naglaskom na detalje koji osiguravaju potpunu vodonepropusnost podzemnih dijelova građevinskih konstrukcija u obliku neprekinutog vodonepropusnog plašta.

Izbor hidroizolacija

Kao što je vidljivo u tablici, izbor sustava proizvoda za hidroizolaciju i brtvljenje podzemnih dijelova građevinskih konstrukcija zaista je velik, stoga ćemo se u nastavku posvetiti dvama najčešćim primjerima sanacije, a koji su isto tako predstavljeni u brošuri namijenjenoj, prije svega, izvođačima „Vodič kroz Mapei proizvode za hidroizolaciju” te „Vodič kroz Mapei elastične mase za brtvljenje i lijepljenje”.

Za projektante je prvenstveno namijenjen „Tehnički vodič za projektiranje i izvođenje hidroizolacija”, no veliku korist od ovog priručnika imat će i svi ostali koji su uključeni u izvođenje hidroizolaterskih radova. Ovaj prilično opsežan priručnik sadrži tipične presjeke objekata s karakterističnim detaljima. Ako vas ova tema interesira, možete nas kontaktirati na telefon 01/ 36 47 790 ili putem elektronske pošte na mapei@mapei.hr

Podrumi i podzemni prostori

Postojeće zidane konstrukcije izložene negativnom hidrostatskom tlaku

Izvedba hidroizolacije kombiniranim sustavom bentonitne geo-tkanine (podne površine) i dvokomponentnog poli-mer-cementnog morta (zidne površine) – Najprije porušite sve nekonstruktivne elemente, koji se nalaze u prostoru, do postojeće konstrukcijske podloge.

Uklonite sa zidova nevezane dijelove do zdrave i čvrste podloge te ih reprofilirajte i poravnajte pomoću PLANITOP-a HDM MAXI, namjenskog visoko duktilnog, dvokomponentnog, mikroarmiranog morta na osnovi veziva s pucolanskom reakcijom.

 • Prije nanošenja MAPELASTIC-a FOUNDATION, a radi osiguravanja kvalitetnog prianjanja, kistom ili valjkom nanesite PRIMER 3296, protu-prašni, učvršćujući temeljni premaz na osnovi akrilnih smola u vodenoj disperziji koji se razrjeđuje s vodom u omjeru 1:1.
 • Nanesite MAPELASTIC FOUNDATION na zidne površine u cijelosti te na prijelazu spoju s podnom površinom u širini 50 cm pomoću valjka ili strojnom špricom u dva sloja ukupne debljine najmanje 2 mm. MAPELASTIC FOUNDATION je dvokomponentni, fleksibilni, cementni mort za hidroizolaciju površina koje su opterećene pozitivnim i negativnim tlakom vode. U slučaju eventualnih naknadnih konstrukcijskih pukotina MAPELASTIC FOUNDATION iste premošćuje do 1,25 mm.
 • Nakon što se prvi osušio, nane-site i drugi sloj MAPELASTIC-a FOUNDATION (nakon približno 4 – 5 sati).
 • U slučaju projektnog zahtjeva za konstrukcijskim povezivanjem (sidre-njem) nadgrađene AB-ploče s postojećom podlogom, izbušite rupe za sidrenu armaturu. Promjer rupe treba biti 2 mm širi od promjera sidrene armature. Očistite izbušene rupe ispuhivanjem te usisajte cijelu površinu AB ploče pomoću industrijskog usisavača.
 • Ubacite sidrenu armaturu pa je zalijte dvokomponentnom masom na osnovi vinil-esterskih smola bez stirena MAPEFIX VE SF.
 • Postavite rolu geo-tekstilne bentonitne tkanine MAPEPROOF na podnu površinu postojeće konstrukcije te ju rasprostrite (na raspolaganju su vam širine 110, 250 i 500 cm). MAPEPROOF je sastavljen od dvaju slojeva polipropilenske tkanine, kod koje gornji sloj od netkane te donji od tkane tkanine čine sendvič u kojem se nalazi sloj mikroniziranog prirodnog natrijevog bentonita. Bentonit u dodiru s vodom i/ili prisutnom vlagom tvori gel s izvrsnim svojstvima vodo-nepropusnosti. Sadržaj bentonita u MAPEPROOF-u iznosi minimalno 5,1 kg/m2. Preklop između uzdužnih i poprečnih spojeva treba biti najmanje 10 cm, a učvršćuje se čeličnim čavlima za beton i MAPEPROOF CD plastičnim prstenovima. Kod polaganja se posebna pozornost mora obratiti na pravilnu obradu mjesta (mogućih) armaturnih sidara i drugih prodora na kojima se posebno iskrojene manže-te preklope i zabrtve MAPEPROOF MASTIC pastom na osnovi prirodnog natrijevog bentonita s dodatkom plastifikatora.
 • Mjesto preklopa/prijelaza bento-nitne tkanine MAPEPROOF i poli-mer-cementnog morta MAPELASTIC FOUNDATION dodatno se brtvi postavljanjem IDROSTOP-a SOFT, bubreće trake na bazi bu-til gume koja se za podlogu lijepi pomoću MAPEFLEX-a MS 45 ili ULTRABOND-a MS RAPID, ljepila/brtvila na bazi hibridnih polimera.
 • Na tako izvedenu hidroizolaciju polaže se armatura uz prethodno postavljanje plastičnih distancera kako se ne bi oštetila bentonitna tkanina.
 • Na kraju se izvodi podna AB-ploča odgovarajuće debljine.

TABLICA 1: Odabir sustava proizvoda za hidroizolaciju podzemnih dijelova građevinskih konstrukcija.

Slika 2: Hidroizolacije i brtvljenja podzemnih dijelova građevinskih konstrukcija prilikom njihove sanacije

Oblaganje keramičkim pločicama (podne površine) i žbukama za isušivanje (zidne površine)

Podne površine

 • Položite oblogu od keramičkih pločica u ljepilo razreda C2 u skladu s normom EN 12004, kao što je visoko fleksibilno cementno ljepilo KERAFLEX. Pritom morate treba paziti da nosiva AB ploča bude stara najmanje 6 mjeseci. U slučaju potrebe za bržim završetkom radova (nakon 3 mjeseca) za polaganje upotrijebite ljepilo razreda C2 S2 u skladu s normom EN 12004, kao što je cementno ljepilo KERABOND T izmiješano s po-limernim dodatkom ISOLASTIC. Kod polaganja treba uzeti u obzir raster potrebnih dilatacijskih fuga.
 • Fugirajte pločice visoko kvalitetnom, brzovežućom i brzosušećom polimer-modificiranom cementnom masom za fugiranje ULTRACOLOR PLUS, koja sprečava iscvjetavanje te sadrži dodatke za vodoodbojnost i protiv izbijanja bakterija i plijesni, a koristi se za širine fuge 2 – 20 mm.
 • Ispunite dilatacijske fuge i spojeve sa zidnim elementima čistom silikonskom masom za brtvljenje MAPESIL AC, koja je otporna na plijesan i bakterije, nakon što ste prethodno primijenili temeljni premaz za prionjivost – PRIMER FD.

Zidne površine

 • Na MAPELASTIC FOUDATION nane-site sloj morta POROMAP RINZAFFO otpornog na soli u debljini oko 5 mm. U slučaju strojnog nanošenja koristite mort POROMAP RINZAFFO MACCHINA. U svrhu strojnog nanošenja koristite jedan od preporučenih strojeva za žbuke s beskonačnim prijenosom u obliku puža proizvođača Turbosol, Putzmeister ili strojeve za žbuke sa stalnim miješanjem.
 • Na POROMAP RINZAFFO ručno na-nesite nakon jednog sata (ili najdalje u roku 2 – 3 sata) toplinski izolacijski mort za obnovu vlažnih zidova POROMAP INTONACO u debljini od najmanje 20 mm. U slučaju strojnog postupka nanošenja koristi se mort POROMAP INTONACO MACCHINA.
 • Površinu žbuke njegujemo prskanjem najmanje 24 sata od nanošenja kako bismo spriječili nastanak pukotina u prvoj fazi plastičnog stezanja.
 • Nanesite fini bescementni mort za obnovu vlažnih zidova POROMAP FINITURA te ga završno obradite gla-dilicom. Ako se traži visoka paropro-pusnost, ne preporučuje se završna obrada zaglađivanjem.
 • Završno bojanje se po potrebi može izvesti pomoću silikonske boje SILANCOLOR BOJA ili silikatne boje

Slika 3: Hidroizolacije i brtvljenja podzemnih dijelova građevinskih konstrukcija prilikom njihove sanacije

SLIKA 1: Izvedba hidroizolacije zidanih konstrukcija s kombiniranim sustavom bentonitne geo-tkanine (podne površine) i dvokompo-nentnog elastičnog cementnog morta (zidne površine).

SILEXCOLOR BOJA nakon što je prethodno bio nanesen SILANCOLOR/ SILEXCOLOR PRIMER, odnosno, SI LAN CO LO R/S ILEXCO LO R BASE COAT.

Ako se ne zahtijeva završno bojanje, moguća je zaštita žbuke vodood-bojnim i paropropusnim premazom ANTIPLUVIOL S na osnovi siloksanskih smola u otapalu ili ANTIPLUVIOL-om W na osnovi silanskih i siloksanskih smola u vodenoj emulziji.

Podrumi i podzemni prostori Postojeće armiranobetonske konstrukcije izložene negativnom hidrostatskom tlaku

Izvedba hidroizolacije kombiniranim sustavom bentonitne geo-tkanine (podne površine) i dvokomponentnog elastičnog cementnog morta (zidne površine)

 • Najprije porušite sve nekonstruktivne elemente koji se nalaze u prostoru do postojeće konstrukcijske podloge.
 • Sa zidova uklonite slabo vezane dijelove materijala i oplatne distancere do dubine od najmanje 2 cm.
 • Zabrtvite eventualne pukotine, radne reške, instalacijske prolaze i kanale pomoću MAPEPROOF-a SWELL, jednokomponentne hidroekspanzijske paste za vodonepropusno brtvljenje. Pritom moramo paziti da se mjesto pukotine i/ili spoja produbi, odnosno, da se MAPEPROOF SWELL nanese tako da ispunjavajući i prekrivni sloj re-paraturnog morta MAPEGROUT 430 bude najmanje 6 cm debljine. Ako postoji stalan prodor podzemne vode, mora ga se prvo zaustaviti pa ga kontrolirano preusmjeriti na drenažne cjevčice primjenom LAMPOSILEX-a, izvanredno brzo učvršćujućeg veziva za trenutno zatvaranje prodora vode. Eventualno potrebne reprofilacije i ravnanja zidova izvode se korištenjem cementnih reparaturnih mortova kao što je MAPEGROUT 430 ili PLANITOP FAST 330.
 • Prije nanošenja MAPELASTIC-a FOUNDATION, u svrhu osiguravanja kvalitetnog prianjanja, kistom ili valjkom nanesite protuprašni, temeljni premaz na osnovi akrilnih smola u vodenoj disperziji PRIMER 3296 koji se razrjeđuje s vodom u omjeru 1:1.
 • Nanesite MAPELASTIC FOUNDATION na zidne površine u cijelosti te na spoju sa podnom površinom u širini od 50 cm pomoću valjka ili strojno špricanjem u dva sloja ukupne debljine od najmanje 2 mm. MAPELASTIC FOUNDATION je dvokomponentni, elastični cementni mort za hidroizolaciju površina koje su opterećene pozitivnim i negativnim tlakom vode. U slučaju eventualnih naknadnih konstrukcijskih pukotina MAPELASTIC FOUNDATION iste premošćuje do 1,25 mm.
 • Nakon što se prvi sloj osuši, nanesite i drugi sloj MAPELASTIC-a FOUNDATION (nakon približno 4 – 5 sati).
 • U slučaju projektantskih zahtjeva za konstrukcijskim povezivanjem (sidre-njem) nadgrađene AB-ploče s postojećom podlogom, izbušite rupe za sidrenu armaturu. Promjer rupe treba biti 2 mm širi od promjera sidrene armature. Očistite izbušene rupe ispuhivanjem te usisajte cijelu površinu ploče pomoću industrijskog usisavača.
 • Ubacite sidrenu armaturu pa je zalijte dvokomponentnom masom na osnovi vinil-esterskih smola bez stirena MAPEFIX VE SF.
 • Postavite rolu geo-tekstilne bentonit-ne tkanine MAPEPROOF na podnu površinu postojeće konstrukcijske podloge te ju rasprostrite (na raspolaganju su vam širine 110, 250 i 500 cm). MAPEPROOF je sastavljen od dvaju slojeva polipropilenske tkanine, kod koje gornji sloj od netkane te donji od tkane tkanine čine sendvič u kojem se nalazi sloj mikroniziranog prirodnog natrijevog bentonita. Bentonit u dodiru s vodom i/ili prisutnom vlagom tvori gel s izvrsnim svojstvima vodonepropusnosti. Sadržaj bentonita u MAPEPROOF-u nije manji od 5,1 kg/m2. Preklop između uzdužnih i poprečnih spojeva treba biti najmanje 10 cm, a učvršćuje se čeličnim čavlima za beton i MAPEPROOF CD plastičnim prstenovima. Kod polaganja se posebna pozornost mora obratiti na pravilnu obradu mjesta (mogućih) ar-maturnih sidara na kojima se dodatno ukrojene manžete preklope i zabrtve pastom na osnovi prirodnog natrije-vog bentonita s dodatkom plastifika-tora MAPEPROOF MASTIC.
 • Mjesto preklopa/prijelaza bento-nitne tkanine MAPEPROOF i poli-mer-cementnog morta MAPELASTIC FOUNDATION dodatno se brtvi postavljanjem IDROSTOP-a SOFT, bubreće trake na bazi bu-til gume koja se za podlogu lijepi pomoću MAPEFLEX-a MS 45 ili ULTRABOND-a MS RAPID, ljepila/ brtvila na bazi hibridnih polimera.
 • Položite podnu armaturu. Pri polaganju morate biti pažljivi kako ne biste oštetili MAPEPROOF. U tu svrhu upotrijebite plastične distancere.
 • Izvedite podnu AB-ploču odgovarajuće debljine.

Slika 4: Hidroizolacije i brtvljenja podzemnih dijelova građevinskih konstrukcija prilikom njihove sanacije

SLIKA 2: Izvedba hidroizolacije armiranobe-tonskih konstrukcija kombiniranim sustavom bentonitne geotkanine (podne površine) i dvokomponentnog polimer-cementnog morta (zidne površine).

Oblaganje keramičkim pločicama (podne površine) i završno bojanje (zidne površine)

Podne površine

 • Položite oblogu od keramičkih pločica u ljepilo razreda C2 u skladu s normom EN 12004, kao što je visoko fleksibilno cementno ljepilo KERAFLEX. Pritom morate paziti da nosiva AB ploča bude stara najmanje 6 mjeseci. U slučaju potrebe za bržim završetkom radova (nakon 3 mjeseca) za polaganje upotrijebite ljepilo razreda C2 S2 u skladu s normom EN 12004, kao što je cementno ljepilo KERABOND T izmiješano s polimer-nim dodatkom ISOLASTIC.
 • Fugirajte pločice ULTRACOLOR-om PLUS.
 • Ispunite dilatacijske fuge i spojeve sa zidnim elementima pomoću MAPESIL-a AC nakon što ste prethodno primijenili temeljni premaz za prionjivost – PRIMER FD.

Zidne površine

 • Prebojite MAPELASTIC FOUDATION elastičnom zaštitno dekorativnom bojom na osnovi akrilnih smola u vodenoj disperziji ELASTOCOLOR BOJA u dva nanosa u razmaku od 24 sata.

Gore opisani primjeri su dva zahvata koji se najčešće primjenjuju kod obnova postojećih zidanih i armiranobetonskih konstrukcija. Rekonstrukcijski zahvati na hidroizolacijama uvijek su daleko zahtjevniji u smislu osiguranja učinkovitosti i trajnosti kod postojećih objekata nego na novogradnjama. To se posebno odnosi na provedbu dijagnostike i eventualnih dodatnih ispitivanja u cilju definiranja sustavnog rješenja primjenom odgovarajućih materijala i kvalitetnim izvođenjem. Zato je prije svega u fazi izvođenja radova iznimno važna dobra koordinacija između projektanta i izvođača jer se često tek u fazi radova na obnovi počnu ukazivati takozvana skrivena mjesta i greške kod kojih su potrebne dodatne mjere i rješenja.

Odjel tehnike Mapei.

MAPEI CROATIA d.o.o.

Tel: 01/ 36 47 790

Fax: 01/ 36 47 787

www.mapei.hr

LOKACIJE I DOSTUPNOST

Pogledajte lokacije na karti

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.

Vezani članci

Svi članci iz rubrike

 1. Hidroizolacija
 2. Podrumi